Column Maarten Hillenaar, CIO Rijk: aanbodstructurering

Column Maarten Hillenaar, CIO Rijk: aanbodstructurering

04-07-2012

Column Maarten Hillenaar, CIO Rijk: aanbodstructurering


Focus op de binnenkant met oog voor de buitenkant

Wat zou het mooi zijn als we de beschikking hadden over een ecosysteem van interne ICT-dienstverleners die, waar wenselijk in nauwe samenwerking met het ICT-bedrijfsleven, al onze wensen konden vervullen? Die vormgeven aan wat we de informatie-infrastructuur zijn gaan noemen, zodat je je als uitvoerder, beleidsmaker, of toezichthouder niet meer druk hoeft te maken over al die lastige ICT-vraagstukken. Zodat je je kunt bezighouden met het "wat" en het "waarvoor".

Aan de slag voor een ICT-ecosysteem

Omdat het zo mooi kan (en moet) worden en omdat we nu binnen het Rijk over meer dan veertig interne ICT dienstverleners beschikken voor de generieke ICT zijn we aan de slag gegaan. Binnen het programma Compacte Rijksdienst (CRD) werken we aan het efficiënter maken van de bedrijfsvoering door onder meer het clusteren van onderling vergelijkbare taken gericht op dezelfde doelgroep. Voor de ICT wordt in verschillende projecten toegewerkt naar het opzetten van een generieke informatiestructuur en het realiseren van één interne ICT dienstverlener voor de ICT-werkplekdiensten en beleidskernen. Vanuit diezelfde logica kijken we hoe we onze interne aanbieders binnen de rijksoverheid meer in samenhang kunnen brengen. In de I-Strategie heeft dit traject een expliciete plek gekregen.
 
Een ICT-ecosysteem voor het Rijk is natuurlijk niet meteen gerealiseerd. Met de start van de  ICT projecten zijn verschillende veranderingstrajecten in gang gezet waar noodzakelijke maatregelen voor worden genomen. Over de hoofdkoers zijn we het eens, maar doordat papier geduldig is doen we meer. Denk aan implementatieplannen per departement, invullen van het besturingsmodel, aanpassen (voorzover nodig) van contracten etc.

Meer efficiëntie aan beide kanten

Voor de markt betekent dit dat, zeker voor de generieke ICT, op termijn het aantal contactpunten sterk zal verminderen. Dit maakt het efficiënter voor beide kanten. Het is voor de rijksoverheid een kans om met één gezicht naar de ICT-markt te opereren, meer overzicht te hebben over de verschillende contracten en door bundeling van de interne vraag gerichter naar het externe aanbod te kunnen zoeken. Zonder een evenwichtige samenwerking met marktpartijen zal dit niet lukken. Daarom voeren we het gesprek met die marktpartijen. Om te vertellen wat we voor ogen hebben, om ze een beeld van onze toekomst te schetsen en om ze uit te nodigen vooral te blijven investeren in die veranderende, compactere en meer op informatietechnologie drijvende overheid.

Maarten Hillenaar
CIO Rijk

  

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid