TEDxBinnenhof: Bruisend ondernemerschap

TEDxBinnenhof: Bruisend ondernemerschap

03-07-2012

TEDxBinnenhof: Bruisend ondernemerschap


Vorige week vond op het Binnenhof TEDxBinnenhof plaats. Thema was: The Catwalk for Innovations!  In het kader van de beroemde TED-evenementen worden bijzondere ideeën onder de aandacht van een groot publiek gebracht. Innovatieve en creatieve ideeën die de wereld een stukje vooruitbrengen of beter en mooier maken.

Innovaties
Zo ook vorige week, waar 10 bruisende jonge ondernemers hun innovaties op de catwalk naar voren brachten. Van nieuwe mogelijkheden om uit ons rioolwater energie, mest en schoon water terug te winnen, tot het slim energie halen uit eb en vloed, maanenergie dus. Of de overtuiging dat we vers voedsel weer meer moeten omarmen en dat daardoor onze gezondheid op eenvoudige wijze een stuk beter zou worden. Verder werd het idee geopperd om veevoer uit eendenkroos te produceren. Het waren allemaal enthousiaste personen die voor hun idee gáán en het lef hebben dit op de catwalk in de Ridderzaal te presenteren. Dit in aanwezigheid van ZKH Willem Alexander & Prinses Maxima en ruim 400 andere personen. Ook werd het event via internet live gestreamed .

Hoewel we ons op dit moment in de economische winter bevinden, is dit tegelijkertijd de periode van de mooiste innovaties. Ik heb het op mijn blog al eens eerder over de Kondratiev-cyclus gehad. De circa 50-jarige golfbeweging die al enkele honderden jaren onze economie laat bewegen. En past in de industriële revoluties die we hebben meegemaakt. Op dit moment lijkt het er op dat we weer aan het begin van zo’n revolutie staan. Innovatie alom inclusief de bijbehorende patentgevechten. Intellectual Property is immers de basis om je innovatieve ideeën te beschermen tegen diefstal door het ongebreideld kopiëren daarvan door minder creatieve bedrijven. En garanties te hebben je investering in die creativiteit te kunnen terugverdienen.

Ik kreeg afgelopen week ook een boek in handen over nieuw ondernemerschap. De bekende Adjied Bakas heeft het boek ‘De staat van morgen’ gepubliceerd. Een boek over hoe een innovatieve ondernemersdemocratie een Gouden Eeuw 2.0 mogelijk maakt. Waar bedrijven en een vernieuwde overheid hecht samenwerken.  Een citaat van Choy Peng Wu, de vroegere Rijks-CIO van Singapore erover: “Dit boek maakt zichtbaar dat IT in de toekomstige staat als ‘great social leveler’ fungeert waardoor armen net zoveel toegang tot kennis en kansen krijgen als rijkeren.”

Knooppunten
Met de AMS-IX in Nederland, één van de grootste internetknooppunten van de wereld, zitten we in het centrum van bijna alle informatiestromen die over de wereld lopen. En op knooppunten van logistiek ontstaat vanzelfsprekend handel en dienstverlening. Een fantastisch uitgangspunt voor een volgende Gouden Eeuw! Maar dan moet Nederland wel een strategie ontwikkelen die deze nieuwe mogelijkheden vleugels geeft. Vrijheid van internetverkeer verdedigen, in feite een vrijheid van informatiehandel toestaan. Daarnaast digitale snelwegen aanleggen om dit knooppunt te ontsluiten voor elke burger van Nederland. Elke burger heeft immers de potentie om als wereldburger zijn eigen ondernemer te worden. Direct aangesloten zijn op de grote informatiesnelwegen van de wereld. Daarnaast een door de overheid onderhouden basisinfrastructuur voor deze digitale vaarwegen. Een soort Rijkswaterstaat maar dan voor de informatie- infrastructuur. Digitale connectiviteit als nutsvoorziening, betaald uit algemene middelen en een soort ‘wegenbelasting’. Glasvezel tot elke voordeur.

Zo bezien heeft ons land legio kansen de 21ste eeuw tot een succes te maken. Het ondernemerschap is breed aanwezig, de basisinfrastructuur is de afgelopen 10 jaar reeds ontwikkeld, de innovatie ligt voor het oprapen en de technische mogelijkheden voor cloud computing en Big Data – de motoren voor die nieuwe ontwikkeling – zijn alom aanwezig. Blijft de vraag over, hoe ontstaat de vonk opdat onze nieuwe ondernemersdemocratie daadwerkelijk start en dit economisch motortje begint te snorren?

Geld verdienen
Eén belangrijke voorwaarde, is dat we stoppen met doemdenken. We leven werkelijk in een fascinerende tijd. We kunnen niet meer terug naar vroeger, toen alles schijnbaar beter leek, we kunnen slechts vooruit. Dat vraagt aanpassingen, nieuwe e-skills, een ondernemende overheid en de stimulans en passie van jong ondernemerschap. Geld besparen kun je maar één keer, belastingen verhogen houd een keer op, maar geld verdienen kun je ontelbare malen. Laten we met zijn allen op dat laatste inzetten! Dat is de beste garantie voor nieuwe en stabiele zekerheden voor iedereen.

Hans Timmerman, CTO bij EMC Nederland

  

Terug naar nieuws overzicht