Column Victor Mion: Veerkracht in één minuut
13-06-2012
Deel dit artikel:

Column Victor Mion: Veerkracht in één minuut


Herken je deze teksten? “Niet aan toegekomen.” “Geen tijd voor gehad.” “Ik ben ermee bezig.” “Staat bovenaan de lijst.” “Ik heb het in mijn vizier.” “Het heeft mijn aandacht.” “Ik kom erop terug bij je.” “Ik heb er iemand op gezet.” “Je hoort zo snel mogelijk van mij.” En ga zo maar door. Gaap! Hoe pak je zo’n ongrijpbaar persoon aan? Mijn advies: One Minute Coaching.

Mensen denken al snel dat zij One Minute Coaching toepassen. Iemand binnen een minuut aansturen, doet toch iedere manager? In de werkelijkheid gaan managers naar gedachtes gissen en geven zij beweegredenen van hun medewerkers de aandacht. Let op, dat is geen coaching in de ogen van de One Minute Coach. One Minute Coaching heeft te maken met beïnvloeden van de mind-set (mentale stemming) in het hier en nu. Binnen één minuut beïnvloed je iemands mentale stemming waarmee je de ander in beweging brengt, of minimaal prikkelt om in beweging te komen.

Er zijn vier technieken om in één minuut te kunnen coachen, namelijk: inspireren – vertrouwen en geloof in de ander uitspreken, complimenteren – benoemen van een persoonlijke kwaliteit van de ander, confronteren – spiegel voorhouden en provoceren – de ander uit de tent lokken. De technieken spelen in op de uitdaging, spanning / verkramping, woede / frustratie en op het afhaken van de medewerker.

One Minute Coachen doe je vanuit je observatie en je erkenning van de mind-set van de ander, juist omdat jij de ander wilt bewegen. In het herkennen van de mentale stemming hoef  je het niet altijd bij het juiste eind te hebben. Er is geen goed of fout. Juist hiervoor zijn managers bang, maar je zit er eigenlijk nooit naast, omdat je vanuit je eigen beleving mag redeneren. Met One Minute Coachen maak je verbaal en vooral non-verbaal contact, je gebruikt het opvolgende korte moment en je verbreekt het contact bijvoorbeeld door weg te lopen. Contact verbreken, is een belangrijk onderdeel van een effectieve One Minute Coaching. Je laat het bij de ander bezinken en vraagt niet door. Een dagdeel of een dag later komt het weer ter sprake in de opvolging met een compliment, inspiratie, confrontatie of provocatie.

Wederkerigheid

Met One Minute Coaching beïnvloed je de mind-set en daarmee het gedrag, met een goede zakelijke relatie als basis. Er is sprake van een wederkerigheid waarbij ook de manager beïnvloed mag worden, zonder dat je ellenlange discussies aangaat. Generatie Y bijvoorbeeld, kan dit behoorlijk waarderen. Schrap alle onzin en kom tot de kern. Geen autoritaire spelletjes maar een eerlijke relatie tussen leider en volger.

Mentale veerkracht verbeteren gaat meestal stap voor stap. Je blijft echter steeds door verspreide één minuutslots bijschaven. Veerkracht die het mogelijk maakt met positieve energie met veranderingen om te gaan. Gezamenlijk ontdek je in de loop der tijd wat die mobilisering teweeg brengt. Stop in elk geval met vragen stellen. Stel hooguit retorische vragen. Juist dit aspect maakt dat One Minute Coaching soms lijnrecht tegenover andere managementmethodieken staat die vragen centraal stellen, ook als onderdeel van sociaal wenselijk gedrag. Bij consequente One Minute Coaching mobiliseert de manager veranderingsenergie, niet alleen binnen bedrijven maar als onderdeel van het leven. Zoek de grenzen van je comfortzone op en dicht je energielek op tijd. Blijf zoveel mogelijk in je uitdaging en in het leven.

  

Terug naar nieuws overzicht