De cloud in het onderwijs: het nieuwe studeren
01-05-2012

De cloud in het onderwijs: het nieuwe studeren


Nu met virtualisatie een nieuw moment van consolidatie van computer-infrastructuren aanbreekt, kijkt ook het onderwijs naar dit fenomeen. De bijbehorende standaardisatie en de daaruit volgende mogelijkheden voor cloud computing zijn immers heel aantrekkelijk.  De afgelopen tien jaar is de hoeveelheid ICT binnen scholen enorm gegroeid. Niet alleen ten behoeve van administratie en uitvoering, maar zeker ook voor lesmateriaal, zelfstudie en werkopdrachten en stages.

Begrijpelijk dat de onderwijssector kijkt of het deze groeiende ICT-inspanning, welke geen kernactiviteit van het onderwijs is, door derden kan laten uitvoeren.  En dan spreken we in deze tijd natuurlijk direct over cloud-oplossingen. Het liefst wil men daarbij een zo’n breed mogelijk aanbod dat geschikt is voor zoveel mogelijk leerlingen. Bijna alle scholen maken gebruik van vele gemeenschappelijke applicaties, die de basis vormen van een landelijk curriculum. Daaromheen is echter nog een veel groter, gedifferentieerder aantal applicaties welke door individuele scholen zijn gekozen en/of voor specifieke vakken nodig zijn.

Generatie Y
Leerlingen zijn natuurlijk al jarenlang gewend aan de cloud. De meesten hebben eigen apparatuur en hebben allerlei IT-faciliteiten van hun school helemaal niet (meer) nodig. Ze hebben email-accounts in vele netwerken van allerlei sociale media en hebben een geheel eigen wijze van communiceren.  De Generatie Y redt zichzelf prima in de informatiemaatschappij. Wat overblijft voor de school, is het aanbieden van goedgekeurde content op onderwijsgebied – de lessen, practica en examens – en het degelijk monitoren en registreren wat een leerling wel of niet heeft gevolgd. Dat is een garantie voor de kwaliteit van het diploma immers.  Daarnaast is het belangrijk privacy van de leerlingen te beschermen en te zorgen voor een geborgde vastlegging en beheer van zijn leerresultaten.

We zien ook steeds meer leermateriaal via web-omgevingen komen. Google, Microsoft en Apple hebben indrukwekkende curricula op allerlei gebied. Ook Nederlandse uitgevers ontwikkelen mooie digitale leerprogramma’s. Dus het operationeel hebben van eigen onderwijs applicaties zal in de toekomst, waarschijnlijk, verder afnemen. Nog een reden dus om langzaam naar de cloud te verschuiven en de het gemak en de schaalbaarheid van utility-computing te gaan gebruiken.

Daarmee wordt ook de noodzaak voor grote data-opslagomgevingen voor scholen minder. Een groot deel van de leeromgeving zit ‘ergens’ in de cloud en de resterende administratieve data – die dan wel goed beveiligd en beschikbaar zal moeten zijn – is beperkt. Zelfs de studentenadministratie kan centraal via het bronbestand lopen; elke leerling in Nederland is immers bij de overheid al bekend. Op één centrale plaats administratie en beheer, zoals Zweden dat al jaren doet. Kan het nog makkelijker?

1200 scholen in één cloudoplossing
In Noord-Ierland is in 2000 een project gestart om de ICT van zowel lagere als middelbare scholen centraal uit te voeren. Het project Classroom 2000 (C2k) brengt 1200 scholen en 350.000 leerlingen en leraren samen in één cloudoplossing. De Noord-Ierse overheid ondersteunt dit initiatief met een budget van weliswaar 170 miljoen Pond, maar de besparingen zijn groot omdat de ICT- kosten per leerling met ruim de helft dalen.

De nieuwe service creëert een dynamische en toekomstvaste leeromgeving. Scholen krijgen een grotere flexibiliteit en keuze in hoe ICT in hun curriculum kan worden ingezet. Draadloze mogelijkheden maken ‘het nieuwe werken’ mogelijk, zowel in het klaslokaal, in en rond de school maar ook thuis. En de keuze voor PC, laptop, tablet of smartphone is er één van de leerling of leraar zelf. Het beveiligde systeem zorgt daarnaast voor goede authenticatie en gemonitorde toegang.

Een prachtig voorbeeld van een schaalbare onderwijs-cloud die klaar is voor de toekomst en flinke besparingen oplevert. Centrale back-up en archiefdiensten zorgen ervoor dat de scholen toegang hebben tot een bijna ongelimiteerde hoeveelheid opslag. Northgate Managed Services verleent alle beheer en support voor deze eerste Europese landelijke onderwijs-cloud.

VCE, de joint venture van VMware, Cisco en EMC, leverde de geïntegreerde bouwstenen voor deze cloud-oplossing, de zogenaamde Vblocks. Deze innovatieve bouwstenen zijn als rijklare auto’s, direct inzetbaar en bijzonder schaalbaar.  Daarnaast is alle techniek verstopt onder de motorkap en vraagt nog nauwelijks beheer. Hierdoor kan Northgate deze services zeer goedkoop uitvoeren. Winst voor de belastingbetaler.

Onderwijs is de toekomst
Ook in Nederland zien we het onderwijs in deze richting bewegen. Het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma, dat eind 2011 ten einde kwam door het wegvallen van subsidie, heeft natuurlijk al veel bijgedragen aan de ICT- vernieuwing in het onderwijs. Een volgende stap zou het voorbeeld van Noord-Ierland volgen en alle voordelen van de cloud ook voor de Nederlandse leerlingen en leraren creëren. Onder andere de ROC’s hebben er wel oren naar wat wel blijkt uit deze blog van Willem Karssenberg.

Naast innovatief en gereed voor de toekomst, ook een aanzienlijke besparing, als we cijfers van- Noord Ierland bekijken. Onderwijs is immers de toekomst van onze samenleving. En om dat te borgen is een goede en goedkope ICT- infrastructuur noodzakelijk. Een onderwijs-cloud heeft al die beloften in zich.  Waar wachten we nog op?
 
Hans Timmerman, CTO bij EMC Nederland
  

Terug naar nieuws overzicht