De generatie Y

De generatie Y

11-04-2012

De generatie Y


Generaties volgen elkaar continu op, maar op sommige momenten is het verschil tussen verschillende groepen generaties groter dan anders. Zo spraken we over de generatie babyboomers, de geboortegolf tussen 1942 en 1965. Een herkenbare generatie die ‘brak’ met bestaande maatschappelijke normen in de jaren zestig.  Ook na die tijd zijn ‘herkenbare’ generaties aan te wijzen, zoals de generatie X, geboren tussen 1965 en 1982, en de generatie Y, geboren tussen 1982 en 2005.

Wanneer de eerste personen uit een ‘nieuwe’ generatie na hun opleiding de arbeidsmarkt opgaan, dus meestal zo’n 20 – 25 jaar na het begin van die generatie, worden de eerste kenmerken van die generatie zichtbaar. Generatie Y is dus nu zo’n 5 à 10 jaar bezig aan zijn loopbaan binnen het bedrijfsleven en de overheid en elke jonge volgende nieuwe medewerker is uit die generatie. Het is aardig om te onderkennen hoe deze generatie Y anders is dan de generatie ervoor, de generatie X. Deze laatste zijn nu immers tussen de 30 en 47 jaar oud en staat midden in het leven en carrière. De generatie vóór hen zijn de babyboomers, de groep tussen de 47 en 70 jaar oud waarvan een deel al is begonnen met het beëindigen van het arbeidsproces

Generatie Y
De generatie Y zijn, zeg maar, de kinderen van de babyboomers. Opgevoed in een economische periode van voorspoed en groei. In een periode dat alles vooruit ging, met rond het jaar 2000 zelfs verwachtingen van een ‘New Economy’, een economie die nooit meer omlaag zou gaan. Hoe anders is het geworden. Een periode volop uitvindingen en nieuwe techniek zoals internet, PC en mobiele telefonie. Deze generatie speelde met Nintendo’s  en eerste digitale ‘games’. Op de middelbare school en hoger onderwijs maakten zij intensief kennis met de computer, mobiele telefoon en het internet.

De enorme innovaties die nu plaatsvinden op basis van de basis-uitvindingen uit die tijd, omarmen deze generatie met liefde en als vanzelfsprekend. Het zijn verbeteringen en uitbreidingen van hetgeen ze al in hun tienertijd om zich heen zagen. Nog sneller internetten, de mobiele telefoon die steeds intelligenter werd en de snelle globale ontwikkeling van allerlei sociale media en cloud-diensten.

Maatschappelijke innovaties
Kortom, we zijn begonnen aan een periode van maatschappelijke veranderingen die vergelijkbaar is met hoe in het begin van vorige eeuw een nieuwe tijdgeest aanbrak. Gedreven door uitvindingen als elektriciteit, de telefoon, de automobiel en de petrochemie ontstonden in de eerste decennia allerlei innovaties op dit gebied. En deze innovaties hebben de daarop volgende generaties en hun maatschappij de huidige vorm gegeven. En nu opnieuw gaan we door een periode van wezenlijke maatschappelijke verandering.

We herkennen dat niet alleen op het gebied van techniek, maar ook op gebied van ecologie, economie en arbeidsverhoudingen nieuwe vormen van organisatie nodig zijn. Hoe die zich zullen ontwikkelen, is nog steeds een vraag, maar dat ze zullen plaatsvinden, is eigenlijk evident.

Wat betreft onze ecologie moeten we onderkennen dat ongebreidelde groei op basis van fossiele brandstoffen gebaseerd op het huidige prijspeil niet meer mogelijk en wenselijk is. Nieuwe vormen van duurzame energie lijken zich momenteel in een razend tempo te ontwikkelen. De zonnecel wordt elk jaar goedkoper en tegelijkertijd efficiënter. Ook onze arbeidsomgeving verandert. Begrippen als werkgever, werknemer en vakbond veranderen onder invloed van de groeiende groep zzp-ers en nieuwe kleine ondernemers met los-vaste mede-ondernemers. Hiërarchische lagen verdwijnen, de organisatie wordt platter en het nieuwe werken verandert de wijze waarop we als organisatie samenwerken.  Werken gebeurt steeds minder alleen op kantoor; werken kan overal.  Het is de combinatie van werken en netwerken dat je succesvol maakt.

Daarnaast komen we terug van het individualisme dat begin deze eeuw zijn hoogtepunt had. We zijn steeds vaker ‘lid’ van allerlei communities. Zowel fysiek als virtueel. Je netwerk en aanwezigheid op social media bepalen wie je bent. Je kunt ‘je eigen merk’ worden, door je aanwezigheid op al die ontmoetingsplaatsen goed te ontwikkelen en te marketen.  In die grote hoeveelheid snel veranderende communities voelt generatie Y zich helemaal thuis.

De generatie Y zal in belangrijke mate deze nieuwe maatschappelijke inrichting gaan bepalen, zodra zij de komende tien tot twintig jaar werkelijk organisatorische en maatschappelijke verantwoordelijkheden krijgt. Een periode dat we definitief de huidige recessie van nu achter ons zullen laten. Een nieuwe periode waarin de wereld werkelijk een dorp zal worden.

Met alle daarbij behorende veranderingen in wereldorde en maatschappij.  Dat we in Europa beseffen dat samenwerking en het hebben van één munt enerzijds discipline vraagt, maar anderzijds ook solidariteit. Dat we leren van fouten uit het verleden en die ook kunnen vergeven en vergeten. Een flinke opgave waar we uitermate goed de hulp van de nieuwe generatie Y kunnen gebruiken, inclusief hun frisse kijk op de huidige informatiemaatschappij.
  
Hans Timmerman, CTO bij EMC Nederland
  

Terug naar nieuws overzicht