Het belang van netwerken

Het belang van netwerken

20-03-2012

Het belang van netwerken


Afgelopen week was ik aanwezig bij de jaarlijkse Cisco-conferentie. En als je Cisco zegt, zeg je netwerken. Niet alleen de agenda maar ook de hele bijeenkomst stond in het teken van netwerken. Het was een event dat gelijktijdig in Amsterdam, Brussel, Oslo en Stockholm plaatsvond.  Via grote schermen waren de podia gekoppeld en konden we op elke locatie genieten van de presentaties in elke stad. Een soort teleconferencing met 2500 mensen. Een leuke belevenis.

Naast de groeiende kwaliteit en mogelijkheden van teleconferencing, neemt het belang van connectiviteit in onze wereld sterk toe. Zoals elektriciteit heeft geleid tot een uitgebreid netwerk van distributie – van grote hoogspanningsverbindingen tot fijnmazige stadsomgevingen – zo heeft informatie gezorgd voor de ontwikkeling van datanetwerken. De komst van de cloud maakt netwerken nog eens extra belangrijk. Want zonder verbinding, geen data. En zonder ‘dikke’ verbindingen, geen Big Data.

Duurzame energie

Het verplaatsen van grote hoeveelheden data via glasvezel is niet energie-intensief. Het is daarom energie-technisch veel goedkoper om data te verplaatsen dan energie. Zo zullen we steeds vaker dataverwerking laten plaatsvinden op plaatsen waar duurzame energie voorhanden is. Breng de dataverwerking naar de beschikbare energie en niet andersom. We zullen zien dat data- en energieknooppunten steeds verder integreren om aan deze doelstelling te kunnen voldoen.

De samensmelting van data- en energieknooppunten beschreef Jeremy Rifkin in zijn boek de derde industriële revolutie. In zijn ogen is deze samenkomst vooral van belang om tot een smart grid van duurzame energie te komen. Met vele knooppunten, omdat duurzame energie kleinschaliger wordt opgewekt dan de energie in onze huidige grote centrales. De 21ste eeuw zal dus een groei laten zien naar robuuste wereldwijde netwerken die grote hoeveelheden data en energie kunnen transporteren. Daarnaast zullen we zeer fijnmazige lokale netwerken voor energie en data zien.

Nederland internationaal knooppunt

Wat dat grootschalige transport betreft is Nederland een internationaal knooppunt geworden. En niet alleen op het gebied van gas en elektriciteit, maar ook op het gebied van data. De AMS-IX, de Amsterdanse Internet Exchange, is het grootste internetknooppunt van Europa.

Dus netwerken zijn belangrijk. Daar waar je kunt transporteren, kun je ook handelen.  En handelen zit ons Nederlanders in het bloed. Daarom hebben we in Nederland, en zeker rond Amsterdam zo’n enorme hoge datacenter-dichtheid. Iedereen wil graag zijn datacenter dicht bij het grootste netwerkknooppunt hebben. Dit gebied noemen we ook wel de Amsterdam Metropolean Area waarbinnen naast Amsterdam ook Schiphol, Haarlemmermeer, Amstelveen en Almere vallen. Binnen deze connectiviteit ontspruiten allerlei initiatieven om met data en connectiviteit nieuwe en innovatieve bedrijfsinitiatieven te starten. Almere richt zich op het concept van Intelligente stad of Smart City, in Amsterdam zijn initiatieven op het gebied van GreenIT. Netwerk-centrische bedrijvigheid die de nieuwe golf van economische groei oproepen.

Digitale economie

De grote internationale snelwegen die bij Amsterdam samenkomen, geven Nederland een prachtige kans om ons land te transformeren naar een digitale economie. Van deze voorsprong moeten we profiteren. Neelie Kroes zei het al eerder: “Laten we na de financiële crisis niet ook nog moeten lijden onder een ICT-crisis”. Een ultrasnel internet zal de ruggengraat van die digitale economie zijn.
 
Hans Timmerman (CTO bij EMC Nederland)
  

Terug naar nieuws overzicht