Groei apps bepaald door platformkeuze
03-02-2012
Deel dit artikel:

Groei apps bepaald door platformkeuze


Er zijn vele platformdiscussies bij eindgebruikers, die relevant zijn in de strategie romdom Apps binnen bedrijven. Het is maar al te gemakkelijk dan in een Babylonische spraakverwarring terecht te komen. Maar wat zijn nu de belangrijkste onderwerpen van gesprek? Volg mij in dit artikel in deze reis.

Platform discussie 1: Moeten we investeren in een 'one-off app', of investeren in een platform? Wellicht de meest fundamentele discussie die de CIO en het IT management bezig houdt is de keuze om te investeren in ontwikkelingen (per doelgroep), in losse apps of om te kiezen voor een platform waarop die apps worden ontwikkeld.

Voor velen van u zou de keuze eenvoudig zijn: u zou het platform kiezen. Laat ik hier meteen melden dat dit een minder makkelijke keuze is dan u denkt. De huidige aanbieders van platformen zijn ronduit schaars, de kosten ervan rijzen de pan uit, en ze ondersteunen nog niet alle OS-platformen. Let op, ik heb het niet over de mobile device management-markt die al een verdere staat van standaardisatie kent. Nee, ik heb het over een platform vanuit de optiek 'develop once, deploy to many'.

Doordat deze keus niet zomaar te maken is, blijven organisaties hangen op de optie: dan maar één app of geen app (en vervolgens wachten totdat er meerdere platformen zijn en meer keuze mogelijkheden). Dat is jammer, want organisaties willen graag voor hun interne medewerker en klanten meerdere app-strategieën ontwikkelen. Dit biedt ontzettend mooie kansen voor bestaande marktpartijen en toetredende nieuwkomers.

Platform discussie 2: De keuze tussen native of browser based (html5). Wanneer je als organisatie en CIO / IT manager een keuze maakt voor een platform, wordt je direct geconfronteerd met de volgende keuze: op welke wijze ga je, functioneel en technisch gezien, ontwikkelen? Want dat raakt het hart van bv het applicatie beheer, de manier waarop je de content op de App gaat bijwerken en gaat distribueren.

Ook ontstaat dan een interne discussie over de volwassenheidgraad van de doelgroep: welk platform is leading en welke gaat dat wellicht worden? Welke toepassingen dienen we op korte termijn te realiseren, hoe past dit in bijvoorbeeld ons BYO-beleid en onze overall marketing strategie (als het gaat om apps die gericht zijn op de klanten van de organisatie). Dat zijn lastige keuzes, te meer daar Apps ook in de boardroom zijn geïnfiltreerd en bijna altijd een 'sense of urgency' hebben.

Platform discussie 3: Wordt het saas of on-premises? Tja...cloud of niet. Zeer relevant, dit raakt de executiekracht van de realisatie van de app. Het raakt ook het hart van de discussie over de vraag hoe Apps passen in het applicatie- en infrastructuurlandschap van organisaties. On-premises zie ik als een uitgesproken wens, vooral rondom Enterprise Apps Stores die gericht zijn op de werknemer. Als het een platform betreft dat gericht is op meer externe doelgroepen, zoals klanten, dan is deze eis minder belangrijk. Ook hier speelt de discussie over de leverancier: niet iedere leverancier heeft verschillende smaken.

Bovendien, los van deze discussie, die vooral functioneel-technisch van aard is, speelt de vele malen belangrijkere vraag: wat is de bovenliggende App-strategie en welke behoefte adresseert dit?

Wordt vervolgd...

Danny Frietman  | Partner bij KBenP  | LinkedIn
 

Terug naar nieuws overzicht