Het alfabet as a Service binnen Cloud Based Services
29-11-2011
Deel dit artikel:

Het alfabet as a Service binnen Cloud Based Services


Voor de komende jaren is de verwachting dat steeds meer ondernemingen overstappen op ontwikkelingen als Cloud Computing, ook wel Cloud Based Services genoemd. Maar wat begint met enthousiasme wordt al snel gevolgd door een moment van ontgoocheling, of soms verwarring. Want ICT-beslissers zijn er nog onvoldoende van doordrongen welke relevantie deze nieuwe technologie heeft voor hun markt en bedrijfsvoering.  

Gartner en IDC voorspellen dat in de komende tien jaar een steeds groter gedeelte van de ICT-uitgaven via een vorm van extern afgenomen Cloud-services worden gedaan. IDC verwacht dat de omzet van serveruitgaven binnen de Public Cloud omgeving gaat groeien van $582 miljoen in 2009 tot $718 miljoen in 2014.  De explosieve omzetgroei van Cloud services wordt intussen geëvenaard door het aantal verschijningsvormen. Daarom borrelt de vraag naar boven.”Is er nog wijs te worden uit alle “as a Services”, die op dit moment de markt willen veroveren?” Wat ooit begon met Software as a Service (SaaS) is inmiddels uitgegroeid naar…  

  • AaaS of XaaS (Anything as a Service)
  • DaaS (Desktop as a Service)
  • DPaaS (Dataprotection as a Service)
  • IaaS (Infrastructure as a Service)
  • MaaS (Mobility as a Service, het beheer van mobile devices)
  • PaaS (Platform as a Service)
  • LaaS (Landscape as a Service)
  • STaaS (Storage as a Service)
  • PRaaS (Process as a Service)
  • Etc., etc. tot het adopteren van volledige Cloud-diensten.  

Hierbij is de moeilijkheid dat ‘The Cloud’ een containerbegrip is, en niet een vastomlijnde technologie. Binnen de ‘as-a-service dan wel de Cloud-wereld’ is de service gebaseerd op een leverende dienst en dit maakt een keuze voor een juiste letter binnen het alfabet alleen maar lastiger. Met de omarming van Cloud Based Services zet een markttrend door van organisaties die op een andere manier naar ICT kijken, mede onder de druk van krimpende budgetten. Afwegingen om zelf een technologie te gaan kopen en te integreren met de bijbehorende risico’s versus  betalen voor wat je gebruikt is daarom een zichtbare trend voor de komende jaren.

De kern van Cloud is het leidend maken van standaard ICT-oplossingen van externe leveranciers, en het interne bedrijfsproces daar op aan te passen in plaats van andersom. Met andere woorden: Cloud Based Services dragen nooit bij aan strategisch concurrentievoordeel voor de organisatie want ze zijn per definitie standaard. Indien een ICT-keuze een strategisch karakter omvat is het niet verstandig te kiezen voor een standaard zoals SaaS maar eerder voor PaaS in combinatie met bijvoorbeeld IaaS. Zo kan een situatie ontstaan waarbij een Infrastructure Service voor de hardware wordt afgenomen, om vervolgens via PaaS een OS & applicatiestack op te bouwen om zodoende een gecontroleerde dienst aan te bieden voor de vragende kant.

Omdat de services binnen de Cloud zich kenmerken door een standaard is het verstandig een plan op te stellen waarbij de voorwaarden van de dienstverlening goed zijn geëvalueerd. Om dus wijs te woorden in het alfabet aan services moet er gekeken worden naar de diensten of een combinatie hiervan die aansluiten op de (flexibele) behoeften binnen het bedrijf. Daarbij doen IT-managers er verstandig aan de serviceprovider te controleren op beveiligingsvoorzieningen, waaronder versleuteling van gevoelige gegevens, richtlijnen ter bewaking van de vertrouwelijkheid, herstel na storingen, procedures voor bedrijfscontinuïteit en fysieke beveiliging.  

Conclusie

Om een conclusie te kunnen trekken binnen de Cloud Based Services en niet de weg kwijt te raken in het alfabet is het zeer belangrijk om bij de overweging vanuit de dienstverlening te denken. Welke diensten met welke functionaliteit wil ik aanbieden aan de business of welke sla's en kpi’s wil de business dat ik hier op afgeef en kan een externe Cloud dienst hieraan voldoen? Het ABC van de Cloud Based Services begint met een afgewogen make-or-buy besluit. Indien besloten worden om een bepaalde activiteit of dienst te kopen, dan komt de mogelijkheid om het in de vorm van een aaS-dienst af te nemen. Op basis van deze principes bent u klaar om te bewegen richting de “the Cloud”.

Edwin Koose - Senior Business Consultant, Linkedin
 

Terug naar nieuws overzicht