De cloud als het ‘nieuwe normaal’

De cloud als het ‘nieuwe normaal’

20-10-2011

De cloud als het ‘nieuwe normaal’


Ik ben op het moment dat ik deze blog schrijf bij VMworld in Kopenhagen. Een Europees evenement waar ruim 8000 bezoekers geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op het gebied van computervirtualisatie. VMware was en is nog steeds de trendsetter op het gebied van virtualisatie en de mogelijkheden die dit biedt om Enterprise Cloud computing mogelijk te maken.

Het thema deze keer is: ‘Your Cloud! Own it’. De achtergrond van deze titel is dat elke organisatie eigenaar moet zijn van zijn eigen Cloud-oplossing, in welke vorm dan ook. Of je nu een private Cloud binnen de muren opbouwt, een hybride vorm toepast met services van derden, maar ook als je al je IT-services bij een externe Cloud-leverancier betrekt. Juist in dat laatste geval is de kreet  ‘Own it’  extra belangrijk, omdat het immers om je eigen data en verwerking daarvan gaat.

De fase waarin virtualisatie zich momenteel bevindt, is tweeledig. In eerste instantie dienen organisaties zich, na de virtualisatie en consolidatie van fysieke servers, nu te buigen over de virtualisatie van hun business applicaties. De grote applicaties op het gebied van CRM, ERP en productontwikkeling. Applicaties die vaak tien jaar of langer geleden zijn ontwikkeld en de kern vormen van vele bedrijfsprocessen. Toen 10 tot 20 jaar geleden de eerste stappen via MRP en ERP richting deze bedrijfsapplicaties werden gezet, bleek in menige organisatie dat het proces nog zo historisch en handmatig was, dat het niet mogelijk was dit ‘zomaar’ even te automatiseren. Dus leidden dit soort projecten al snel tot een behoefte aan proces- en informatie-analyse om de bestaande handmatige processen in kaart te brengen.

Aandachtspunt
In vele gevallen werd daarop het proces gestroomlijnd om daarna geparametiseerd te worden ingebracht in de ERP- en later CRM-applicaties. Eigenlijk werd hiermee het bedrijfsproces vastgelegd in de applicatie. Enerzijds fantastisch, in feite je ISO 9000 handboek ingebed in een vastgelegd besturingsproces; anderzijds vervelend omdat de applicatie veranderingen in je proces moest kunnen accepteren. Proces en applicatie waren immers ‘één’ geworden.

Met de komende stap naar Cloud-achtige structuren, is deze proceskoppeling met de applicatie een belangrijk aandachtspunt. Natuurlijk kun je proberen je applicatie naar een virtueel platform te brengen en de vruchten te plukken van die virtualisatie. Echter nu is juist ook het moment gekomen om je af te vragen of de nieuwe Cloud-structuren juist voor die applicatie-omgeving nieuwe mogelijkheden bieden. Meer flexibiliteit. Of je kunt ze deels betrekken vanuit een SaaS provider.  Zeker daar waar het redelijke standaard processen betreft.

Dit zijn geen kleine beslissingen. Je bedrijfsapplicaties ‘Cloud-ready’ maken, vraagt aandacht en besluitvorming op hoog niveau in de organisatie. Binnen EMC zijn we enkele jaren geleden begonnen met deze transitie. In het kader van ‘eat your own dogfood’ ofwel gebruik je eigen oplossingen, hebben we ons over onze eigen bestaande bedrijfsapplicaties gebogen. En dat heeft geleid tot het volledig plaatsen van onze CRM-functionaliteit bij een SaaS provider (voor ons Salesforce.com) en het vervangen van ons ERP-systeem door een beter te virtualiseren en flexibeler product. Dit zijn beslissingen die grote consequenties hebben en zorgvuldig moeten worden gepland en uitgevoerd. Je bedrijfsproces is er immers afhankelijk van. Maar om in de toekomst maximaal van de nieuwe Cloud infrastructuren te kunnen profiteren, zijn dit soort beslissingen cruciaal.

Wet van behoud van ellende
Eerder stelde ik dat de fase van virtualisatie waar we nu zijn, tweeledig is. Het eerste aspect, aandacht voor verdere virtualisatie van de bedrijfsapplicaties heb ik hierboven toegelicht. Een tweede aandachtspunt is verdere automatisering van de virtuele infrastructuur. Ook virtualisatie heeft te maken met de zogenaamde ‘Wet van behoud van ellende’. Als we het op de ene plaats makkelijker maken ( in dit geval voor de gebruikers), zal het op een andere plaats complexer worden. En dat gebeurt momenteel in het datacenter. Maar als op die plaats die complexiteit met automatisering kan worden beheerst, is die verschuiving van complexiteit een zinvolle.

Dus de uitdaging is de groeiende complexiteit in het datacenter met behulp van vergaande automatisering beheersbaar te houden. En dat betekent dat we intelligentie aan het proces moeten toevoegen. Management software ontwikkelen om de operations in het datacenter uit te voeren.

De groei van de markt voor deze management software wordt door analisten ingeschat op 75% per jaar voor de komende 5 tot 10 jaar. Veel groter dan op elk ander terrein.  Vandaar ook de grote aandacht hiervoor op VMworld. Daarnaast annonceert VMware deze week verschillende nieuwe management modules in hun vCenter-suite om die automatisering ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Kunstmatige intelligentie
We zien dat deze software steeds intelligenter wordt. Nieuwe technieken en algoritmen om de processen in een datacenter te meten en te analyseren, creëren een soort kunstmatige intelligentie waarmee pro-actief de services en resources kunnen worden gecontroleerd. Zelflerende applicaties die de ‘normale’ status van een operatie kunnen herkennen. En bij de abnormaliteiten kunnen waarschuwen of ingrijpen. Ook kunnen zij trends vaststellen en proactief  adviezen geven die daarbij aansluiten. Hele mooie systemen die een ‘no touch’ datacenter mogelijk maken. Lichten uit. Geen mensen meer in het directe operationele proces betrokken. Net zoals auto’s op een automatische productielijn door robots worden geassembleerd en gelast. Met mensen op de achtergrond die de grote lijnen in het proces sturen. Eigenlijk eindelijk zoals we het ook zouden willen hebben.

Kortom, VMworld geeft weer genoeg inspiratie voor de volgende stappen die we nemen op het gebied van virtualisatie en Cloud computing. De techniek en besturingssoftware is volwassen genoeg geworden om door iedereen betrouwbaar te kunnen worden toegepast. Voor organisaties een signaal om helder een toekomstvisie te hebben over hoe zij over een aantal jaar hun eigen IT diensten zo goed als volledig vanuit de Cloud kunnen gebruiken. Een eigen Cloud, gebruik van andermans Cloud of – een meer verwachte – hybride vorm daarvan. Volgens analisten is 60% van alle organisaties al goed op weg. Een teken dat Cloud computing over een aantal jaar de ‘nieuwe normaal’ zal zijn.

Hans Timmerman (CTO EMC Nederland)
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud