Vrouwen in de IT: talent is welkom!

Vrouwen in de IT: talent is welkom!

20-09-2011

Vrouwen in de IT: talent is welkom!


Een paar maanden geleden stuurde ik een twitter-berichtje door over het onderwerp ‘Vrouwen in de IT’. Het aardige was dat ik daar verschillende reacties op kreeg van vrouwen die het leuk vonden dat ik dit onderwerp adresseerde. Ik heb zelfs nog een leuk gesprek gehad met ‘zo’n vrouw uit de IT’, mede omdat zij net een eigen bedrijfje was begonnen. Zij richt zich nu op de bemiddeling van High Potential Women voor uitdagende functies. Omdat ze zelf jarenlang in de IT had gewerkt en overtuigd is dat er veel te weinig vrouwen in de IT werkzaam zijn, zag zij mogelijkheden voor haar eigen werving- en selectiebureau.

In de beginjaren van de informatietechniek werkten best veel vrouwen in dit vak. Maar in die eerste jaren van de IT was er ook nog heel veel administratief werk te doen om een computer te laten functioneren. Ponskaarten maken, gegevens invoeren, tabellen controleren, allemaal administratieve functies waar voornamelijk vrouwen zich mee bezighielden. In feite waren het IT-productiemedewerkers die in de IT-fabriek meehielpen productie te draaien. Toen deze processen in de loop van de jaren 80 werden gemechaniseerd en verder geautomatiseerd, verdween het vak van ponstypist en dataverwerker. Concluderend mag je stellen dat de vrouwelijke factor in de IT toen slechts bestond uit ‘eenvoudig’ administratief productiewerk en weinig te maken had met werkelijke IT vaardigheden.

Nerd-karakter

In de loop van de jaren 90 werden vrouwen in de IT zeldzamer. IT kreeg ook een beetje een nerd-karakter. En IT-infrastructuren was iets voor jongens, technisch met veel hardware en installatietechniek.  Een echt bèta-vak. Toch waren er in het vakgebied van programmeur, applicatie- en systeemontwikkeling en IT-architecten nog best vrouwen werkzaam. Uit eigen ervaring weet ik dat er binnen de IT-afdelingen 5 tot 10 procent vrouwen werkzaam waren. Enkelen direct vanuit hun opleiding, anderen die ‘toevallig’ in het vakgebied verzeild waren geraakt, en gebiologeerd waren door wat je er allemaal mee kon. En de meesten heel goed en gemotiveerd in hun vakgebied.

Nog steeds heb ik het gevoel dat IT een beetje een jongens-ding is.  Ik gaf laatst een gastcollege bij de Hogeschool Zuyd en toen was er onder het jonge publiek geen enkele dame te bekennen. Het kan zijn dat de dames mijn verhaal bij voorbaat niet interessant vonden, en het was de groep Infrastructuur en netwerken, dus de meest harde technische vakgroep, maar toch...

En nu is in de IT een groeiende behoefte aan vrouwen. Juist door cloud computing, automatisering en consolidatie, is de techniek definitief onder de motorkap aan het verdwijnen en in mijn ogen daarmee ook het ‘jongensachtige’ aan het vak.

Je kunt het vergelijken met de auto in de beginjaren. Je moest een halve technicus zijn om een auto te kunnen besturen en onderhouden. Doorsmeren, bijna wekelijkse controles van olie en water, wellicht de bougies af en toe controleren en schoonmaken, contactpuntjes, zwaar sturen en remmen zonder stuur- en rembekrachtiging. Kortom, allemaal zaken en activiteiten waar vrouwen zich minder toe voelen aangetrokken. Maar nu de techniek van de auto volledig onder de motorkap is verdwenen, onderhoud slechts eenmaal per jaar nodig is en veel functies zijn geautomatiseerd, is het bezitten, onderhouden en besturen van een auto echt geen mannenzaak meer. Als ik zo op de weg om me heen kijk, zie ik geen verschil meer.

Belangrijke bijdrage
Ik denk dat met de komst van cloud computing veel meer vrouwen kunnen worden betrokken bij het ontwerp en de inzet van IT.  Informatie is tegenwoordig totaal verweven in onze maatschappij. IT is een gebruiksvoorwerp geworden, bruikbaar voor iedereen.  En wat betreft dat gebruik zouden vrouwen weleens een heel belangrijke bijdrage kunnen leveren bij een betere inzet van IT in zowel maatschappij als organisatie.

Communicatie, procesinrichting, logische verbanden, applicatie-ontwerp, informatie analyse, business intelligence, allemaal gebieden waar vrouwen een andere, maar net zo belangrijke bijdrage kunnen leveren als mannen. Juist nu we met IT, mede door de standaard cloud-oplossingen, ons veel meer op de intelligente inzet in al onze bedrijfs- en maatschappelijke processen kunnen gaan richten, moeten we die unieke vrouwelijke eigenschappen koesteren en inzetten.

Historisch wordt ‘harde’ techniek in eerste instantie vaak door mannen ontwikkeld.  Vrouwen zijn op die gebieden in de minderheid.  En hoewel die verhouding in sommige landen wat anders ligt, mag ik die conclusie voor Nederland best trekken. Die erfenis zorgt er in mijn ogen voor dat te weinig meisjes het vakgebied van de informatie instappen. En dat terwijl bij de jeugd het verschil in gebruik van informatiemiddelen absoluut niet meer verschilt.  Ik zie ook in mijn eigen werkomgeving gelukkig steeds meer vrouwen participeren.  Dat is goed voor het vakgebied.  En goed voor de organisatie en de werksfeer.

IT eindelijk volwassen
Er zijn gelukkig ook steeds meer initiatieven om vrouwen enthousiast te maken om in de IT een carrière op te bouwen.  Een teken dat IT na 50 jaar eindelijk volwassen wordt.  Ook een teken dat IT, nu vrouwen daar een duidelijker stempel op kunnen gaan zetten, dieper en meer verweven in onze maatschappij zijn rol kan gaan spelen. Juist op het gebied van creativiteit, interactie en communicatie zijn vrouwen vaak beter.  Op dat gebied kunnen we alle talent gebruiken.

Denken in diensten, ketens van services, slim gebruiken van applicaties, niet de applicatie zelf, maar hoe je die intelligenter kunt toepassen in je proces. Als vader van twee dochters zie ik hoe zij op fantastische wijze IT in hun eigen vakgebied weten te gebruiken en in te zetten voor innovatie, business en slimmere processen. Ik denk dat we het ook niet teveel moeten forceren.  Ik zie het aandeel vrouwen gelukkig de laatste tijd gestaag toenemen.  IT is een onderdeel van ons leven geworden en daarin vormt de inzet van vrouwen én mannen een mooie balans.
 
Hans Timmerman (CTO EMC Nederland)
 

Terug naar nieuws overzicht