BSA wil zichzelf het liefst overbodig maken
18-07-2011

BSA wil zichzelf het liefst overbodig maken


Softwarepiraterij is big business. Uit onderzoek van de belangenorganisatie van softwareleveranciers Business Software Alliance (BSA) blijkt dat de commerciële waarde van illegale software op Nederlandse pc’s in 2010 446 miljoen euro bedroeg. 28 procent van de software op pc’s bleek illegaal te zijn. In het onderzoek is ook gekeken naar de wereldwijde piraterij, die goed is voor een commerciële waarde van 58,8 miljard dollar (44,5 miljard euro). Uit het rapport blijkt verder dat opkomende markten zoals Brazilië, China, India en Rusland een steeds grotere rol gaan spelen op het gebied van piraterij. Zo was China in 2010 al goed voor 13 procent van de totale commerciële waarde van illegale software.

Het feit dat in Nederland meer dan een kwart van alle software op pc’s illegaal is, is een slechte zaak. De BSA heeft al eerder aangegeven dat het terugdringen van softwarepiraterij een direct economisch belang dient. Volgens deskundigen heeft een effectieve bestrijding een doorsijpelend positief effect op de gehele economie. Het genereert nieuwe uitgaven aan gerelateerde IT-diensten en de distributie hiervan. Deze uitgaven creëren op hun beurt nieuwe banen en meer belastinginkomsten. Een BSA/IDC-onderzoek in 2008 toonde bijvoorbeeld aan dat tien procent minder illegale software in vier jaar tijd in Nederland tot 3.400 nieuwe banen en 454 miljoen euro aan belastingen zou leiden en 1,6 miljard euro zou toevoegen aan het bruto nationaal product.

Stabilisering

De strijd tegen softwarepiraterij blijft daarom belangrijk. In Nederland is het piraterijcijfer de afgelopen jaren gestabiliseerd. Er moet dus meer gebeuren om het cijfer verder omlaag te krijgen. Een van de middelen daarvoor is een modernisering van de Auteurswet. Die wet is er om de rechten van auteurs op een creatief product te beschermen. Het probleem is dat deze wet relatief oud is en niet is aangepast aan de snelle opkomst van het internet. Nu heeft staatssecretaris Fred Teeven van Justitie onlangs aangegeven dat hij de Auteurswet wil aanpassen. Dat is hard nodig, zeker nu het door de beschikbare technologie veel makkelijker is om illegale software te downloaden. Vroeger was een fysiek opslagmedium nodig, plus een product-key. Nu is het een kwestie van downloaden.

Omslag

Er is uiteindelijk een omslag in denken nodig. Gebruikers en organisaties moeten zich realiseren dat de inzet van illegale software een doodlopende weg is voor iedereen. Het is onveilig doordat de herkomst van illegale software onzeker is. Bovendien zorgt het voor oneerlijke concurrentie. Als die omslag er komt, kan de BSA zichzelf opheffen. Maar zover is het nu zeker nog niet.

Jacco Brand
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software