Big Data en de maatschappelijke consequenties
21-06-2011
Deel dit artikel:

Big Data en de maatschappelijke consequenties


Zoals eerder beschreven zal het fenomeen ‘Big Data’ naast Cloud Computing de komende jareneen belangrijke focus voor de IT-industrie zijn.  Big Data is niet nieuw, elke seconde HD-televisie bevat 2000 maal zoveel data als een enkele pagina tekst zoals deze blog.  En wetend dat er per minuut 200 uur video op You Tube wordt geupload, geeft dat aan hoezeer wij als consument al Big Data weten te produceren.

Social media en consumenten cloud-diensten maken een enorme ontwikkeling door. Denk aan Microsoft met Hotmail, Live en sindskort Cloud 365, Apple met iTunes, MobileMe en nu iCloud en Google’s g-mail en zakelijke Apps.  Het aantal internetgebruikers stijgt nog steeds met tientallen procenten per jaar, terwijl elke gebruiker ook elk jaar weer meer data creëert.

Maar deze algemene datagroei is slechts één kant van de datamedaille. Ook de file-grootte van de data groeit en niet zo weinig ook.  De mogelijkheden die processoren bieden door hun stijgende verwerkingscapaciteit worden met enthousiasme gebruikt om óf meer informatieelementen te verwerken óf dezelfde informatie nauwkeuriger te verwerken. In beide gevallen leidt dat tot grotere files.

De ervaring van de afgelopen decennia leert dat zolang de techniek meer mogelijkheden biedt, zowel consument als bedrijfsleven en overheid gebruik zullen maken van die mogelijkheden. Dit betekent dat we de komende jaren vanuit het Gigabyte-tijdperk, via het huidige Terabyte-tijdperk moeiteloos het Petabyte-tijdperk zullen binnengaan.

Besparingen met Big Data
Een interessant McKinsey-rapport over Big Data beschrijft dat deze ‘technisch gefaciliteerde’  groei ook belangrijke maatschappelijke bijdragen zal gaan leveren. Een enorme bijdrage aan de productiviteit en de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en eenzelfde bijdrage aan de inzet en opbrengst van publieke diensten.  Het rapport noemt besparingen tot 8% per jaar op de kosten voor gezondheidszorg in het algemeen en specifiek voor de US kan tot 300 miljard dollarwaarde worden gecreëerd. Onvoorstelbare verbeteringen en besparingen omdat de nauwkeurigheid waarmee we ziekten kunnen traceren en per individu kunnen vaststellen, enorm zullen toenemen.

Daarnaast voorziet het rapport enorme besparingen in het bedrijfsleven omdat we processen en inspanningen beter kunnen voorspellen en inschatten. ‘Decision making’ zal totaal veranderen, voorspellingen worden ongekend beter , Business Intelligence zal een enorme groei ondergaan.  Mede omdat sensoren steeds vaker in producten worden ingebouwd, wordtLogistieke planning wordt fijnmaziger.

Big Data is dus meer dan slechts een wetenschappelijk en technisch interessante ontwikkeling.  Het heeft enorme impact op onze toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkeling.  En het heeft weinig te maken met waar ter wereld dit plaatsvind, in de oude of de nieuwe wereld.  Ieder bedrijf dat de mogelijkheden en kansen herkent, kan in deze techniek investeren en inzetten in zijn processen.  Internet en huidige techniek maken geen onderscheid meer in reeds ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde landen. Ondernemerschap en visie bepalen het succes in deze informatie- maatschappij.  Het herkennen van mogelijkheden, toegevoegde waarde en gebruikerswaarde. Eerder al beschreven in Thomas Friedmans Flat World, zij het toen met een iets andere focus. Internet heeft van de wereld een dorp gemaakt met ongekende mogelijkheden.

Nieuwe bedrijven
Big Data zal nieuwe bedrijven laten ontstaan. Bedrijven die zich richten op het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data.  Dit zullen bedrijven zijn die midden in grote informatiestromen staan tussen bedrijven en/of consumenten.  Zoals bedrijven die grote hoeveelheden consumenten bedienen, bedrijven die supply-chains ondersteunen,  bedrijven die grote hoeveelheden transacties uitvoeren of bedrijven die platformen bieden waarop consumenten hun ervaringen delen.

Op sommige plaatsen zal dit tot nieuwe bedrijven leiden, op andere plaatsen  tot verschuivingen. Bijvoorbeeld voor leveranciers van medisch/ klinische informatie die ziekenzorg efficiënter maken op basis van analyses van grote hoeveelheden data, is er in 2020 een voorspelde markt van 10 miljard dollar.

Ik raad iedereen aan het McKinsey rapport te lezen en te ontdekken dat enerzijds het verwerken van Big Data technisch al ruimschoots mogelijk is en de komende jaren verder onstuimig zal toenemen, maar anderzijds – en veel belangrijker – Big Data een ongekende maatschappelijk impact zal gaan hebben op onze economie en samenleving.  Cloud Computing ondersteunt en faciliteert de mogelijkheden voor Big Datatoepassingen en is daarmee het voorportaal van Big Data.

Je zou kunnen zeggen dat in de informatiemaatschappij Cloud Computing de ‘elektriciteit’ is die van IT een utiliteit maakt, terwijl Big Data de elektronica is die op basis van deze aanwezige basisvoorziening intelligent gebruik van informatie mogelijk maakt. Hoewel deze vergelijking niet 100% zuiver is, geeft het naar mijn gevoel wel enigszins de verhouding tussen Cloud Computing en Big Data aan. We gaan interessante tijden tegemoet.

Hans Timmerman (CTO EMC Nederland)
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Storage