Het belang van een strategie bij een Cloudmigratie
08-01-2012
Deel dit artikel:

Het belang van een strategie bij een Cloudmigratie


Organisaties ondervinden in steeds grotere mate de afhankelijkheid van IT. Actueel inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening is noodzakelijk om snel te kunnen reageren op een veranderende marktvraag. De complexiteit daarvan en druk op de kosten zorgen voor steeds meer behoefte aan daadwerkelijk toegevoegde waarde van de inzet van IT. Enterprise Architectuur Optimalisatie (EAO) voorzien van een Cloud-strategie maakt het mogelijk kostenreductie te realiseren en tegelijkertijd te voldoen aan bedrijfsdoelen en -behoeften. 

De huidige CIO’s worden geconfronteerd met budgetverlaging, uitgestelde uitgaven maar een toenemende vraag naar dienstverlening met minder resources. Dit maakt van de CIO een “innovation officer” i.p.v. “information officer” die wordt geacht verantwoording te nemen voor het managen van resultaten versus het managen van resources. CIO’s moeten deze mogelijkheid aangrijpen voor de transitie van een support functie naar het leveren van een strategische bijdrage met een focus op innovatie en concurrentie voordeel. 

Gartner en IDC voorspellen dat in de komende tien jaar een steeds groter gedeelte van de ICT-uitgaven via een vorm van extern afgenomen Cloud-services wordt gedaan. Omdat de services binnen de Cloud zich kenmerken door een standaard is het verstandig een plan op te stellen waarbij de voorwaarden van de dienstverlening goed zijn geëvalueerd….  

  • Welke diensten met welke functionaliteit wil ik aanbieden aan de business;
  • of welke sla's en kpi’s wil de business dat ik hier op afgeef;
  • en kan een externe Cloud dienst hieraan voldoen?
Op basis van deze principes bent u klaar om te bewegen richting de “the Cloud”. 

De CIO doet er verstandig aan om samen met zijn/haar architecten een strategie op te stellen waarbij de volgende overwegingen voor Cloud Based Services als leidraad dienen: ICT/bedrijfsprocessen die niet strategisch/dynamisch (anders dan volume dynamiek) zijn
  • Dwingt tot standaardisatie bedrijfsprocessen, want ICT-dienst is leidend
  • Toegevoegde waarde: lagere kosten en meer volume flexibiliteit
  • Risico’s: minder functionele flexibiliteit en dus niet geschikt voor dynamische bedrijfsprocessen
  • Cloud voor: bedrijven waar ICT een ondergeschikte rol speelt (de bakker kan helemaal op Cloud) en ondersteunende processen bij bedrijven waar ICT wel een belangrijke rol speelt  
Binnen de strategie is het dus verstandig te onderzoeken welke bedrijfsprocessen zich lenen om binnen een Cloudconcept afgenomen te worden. Hierbij is het belangrijk de eindklant/gebruiker centraal te stellen om teleurstellingen te voorkomen. Dit maakt de noodzaak voor een goede strategie alleen maar belangrijker.

Edwin Koose - Senior Business Consultant, Linkedin
 

Terug naar nieuws overzicht