Business Requirements staan centraal bij Masterclass “Engineering of Information”
13-02-2012
Deel dit artikel:

Business Requirements staan centraal bij Masterclass “Engineering of Information”


Le Blanc Advies organiseert in nauw overleg met organisaties de Masterclass “Engineering of Information”. Op deze pagina leest u meer over de Masterclass en de vele voordelen die behaald kunnen worden.


U wilt de informatievoorziening benutten om beter te presteren en efficiënter te werken. Toch komt het maar al te vaak voor dat de ICT-oplossing heel anders uitpakt dan u voor ogen had. Oplopende kosten, uitloop, minder gerealiseerde functionaliteit en ontevreden eindgebruikers. Hier valt veel te verbeteren en veel geld te besparen.  

De kern van het probleem ligt in de requirements. De specificatie van de requirements is vaak onvolledig, onjuist en zelden consistent. Requirements vormen het “contract” tussen wat de business wil en wat er door de ICT wordt gerealiseerd. Beide partijen moeten de requirements op dezelfde wijze kunnen lezen / intepreteren.  

Consistente requirements zijn in lijn met de doelstellingen van de business en de bedrijfsprocessen maar ook ingekaderd door het beleid en de (on)mogelijkheden van de ICT.  

Waarom requirements?


Omdat daarmee enorm veel kosten worden bespaard!

 • Een fout in requirements leidt tot snel oplopende herstelkosten. Hoe verder in het traject, des te hoger de herstelkosten.
 • Consistente requirements vergroten het draagvlak en de acceptatie voor de nieuwe informatievoorziening. Ze voorkomen ‘onrust’ en ‘gedoe’ in een organisatie. Kortom voorkomen onzichtbare kosten.
Juist opgestelde requirements verkorten de doorlooptijd, de testtijd en reduceert de herstelkosten.  

Omdat er vooraf duidelijkheid komt!
 • Met consistente requirements weet de business en het management van de informatievoorziening vooraf wat ze krijgen.
 • Met requirements krijg je ook een ‘inhoudelijk’ stuur in handen om echt te sturen op voortgang. Ook overzie je direct de gevolgen voor de functionaliteit in geval van bijsturen. Dit gaat op voor aanbestedingen, aanschaf van standaard pakketten en op maat te maken software. 
 • En in de beheer- en onderhoudsfase is de impact van wijzigingen ook direct zichtbaar.
Is dit een utopie?
Requirements is het gespecialiseerde werkterrein van Le Blanc Advies. In de Masterclass dragen we onze kennis en ervaring over. Dit doen we op een pragmatische manier. Zodanig dat informatie-analisten / informatie-architecten de verworven kennis en vaardigheden direct kunnen toepassen. Opmerkelijke verbeteringen zijn het resultaat.  

Wat de aanpak van Le Blanc Advies anders maakt is:
 • Inzicht in de brede context waarin requirements worden ontwikkeld.
 • Inzicht dat de doelstelling en het bedrijfsproces van de organisatie veel invloed heeft.
 • Zorgen voor consistente requirements door analyse en tegenstrijdigheden bespreekbaar te maken.
 • Wij nemen de requirements als centraal uitgangspunt bij projectplanning, ontwerp en testen.
De aanpak is niet verbonden aan een bepaalde methodiek. De inzichten en vaardigheden kunnen direct worden toegepast ongeacht de methoden/technieken die bij een organisatie worden gebruikt. Of er nu sequentieel, incrementeel of evolutionair wordt gewerkt dat maakt voor deze masterclass niet uit.  

Aan de hand van twee concrete cases bekwamen de deelnemers zich in het analyseren van de behoefte en het formuleren van consistente requirements. Requirements die voor de business worden opgesteld en door de business worden geverifiëerd. De set met requirements is ook het communicatiemiddel naar de ICT-architect, ontwerper, tester en projectmanager. Het is input waardoor zij hun werk kunnen doen en hun vakmanschap kunnen tonen.
     
Resultaten: kennis en vaardigheden
 • Inzicht in de context waarin je werkt
 • Slagvaardiger optreden, resultaten boeken
 • Heldere aanpak
 • Weten waar je moet beginnen en eindigen
 • Realistische formulering van behoeftes
 • Eenduidige functionele eisen
 • Betere communicatie met betrokkenen
 • Consisitente requirements
 • Wanneer eisen over te dragen (regieknip)
Modulaire opzet
De masterclass wordt modulair gegeven. Elke module beslaat één dagdeel.

De modulen 1, 2 en 3 vormen de basis.

De modulen 4 en 5 zijn optioneel.  

Modules


Module 1 en 2: Analyse vanuit de context.
Wat is de rol van de missie en visie van de organisatie? Hoe analyseer je bedrijfsprocessen en destilleer je waar werkelijk behoefte aan is? En hoe formuleer je functionele eisen die voor alle partijen duidelijk zijn?  

Module 3: Specificeren en verifiëren.
Beschrijven van de gewenste systemen, kaders en interfaces. Maar ook kijken naar bestaande mogelijkheden en grenzen. Hoe kun je de architect ondersteunen om dat te bouwen wat echt nodig is?  

Module 4: Proces & Kwaliteit.
Hoe overleg je met de projectmanager over de beste projectvorm? Hoe maak je eisen testbaar? Hoe zit het met traceability: de transparantie over wat er precies waarom is ontwikkeld?  

Module 5: De eigen praktijk.
Aan de hand van cases uit uw organisatie wordt heel concreet aangegeven waar en hoe het beter kan. Zo ontstaat een maximale koppeling met de nieuwe kennis en vaardigheden en de praktijk van de eigen organisatie. 
 
Meer informatie: klik hier
  

Terug naar nieuws overzicht