Roundtable Security Risk Management
10-12-2013
Deel dit artikel:

Roundtable Security Risk Management


Geachte Executive-People Round Table gasten, 

Ik nodig u graag uit voor een nieuw ronde tafel gesprek op 29 januari waar het thema “Security Risk Management” wordt besproken door Justin Broeders, corporate information security officer bij coöperatie DELA. Daarnaast gaan wij graag een discussie aan over de laatste IT security ontwikkelingen die tijdens de Gartner IT Expo in Barcelona naar voren zijn gebracht. 

Binnen coöperatie DELA wordt Security Risk Management als een groepsfunctie ingevuld, waarbij specifieke onderdelen binnen de decentrale organisatie worden doorvertaald. In deze monitoring en invulling wordt integraal naar informatiebeveiliging gekeken (personeel, techniek, organisatie, cultuur en fysieke beveiliging). Informatie en de hiervoor benodigde informatievoorziening heeft daarbij een belangrijke focus, maar kan niet los gezien worden van de overige dimensies . Met name oog voor cultuur (menselijke factor) en de visie hoe specifiek gedrag beïnvloed en gerealiseerd moet worden, staat centraal in het bewustwordingsprogramma binnen DELA. DELA hanteert daarbij het three lines of defence model, waarbij de frontlinie in het beheersen van risico's en inzetten van maatregelen door het lijnmanagement wordt ingevuld. Security risk management is de daaropvolgende "linie", die afgedekt wordt door de laatste linie van internal audit. 

Discussiepunten:

  • Is het hebben van een bewuste cultuur van informatiebeveiliging net zo sterk als één groot incident (ook op de lange termijn)?
  • Hoe zorg je dat security "klein" genoeg is om herkend te worden en opgepakt in de dagelijkse praktijk, en anderzijds groot genoeg is om aan te sluiten bij de meer strategische doelen van de organisatie? (security als enabler) 

In een interactieve dialoog zal Justin Broeders bovenstaande verder uitdiepen. Tussendoor geniet u van een heerlijk diner waarbij wij stilstaan bij de security trends die gepresenteerd zijn tijdens de Gartner IT Expo. Uiteraard is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te netwerken.  Een reactie op deze uitnodiging is voldoende om uw plek te reserveren tijdens deze nieuwe ronde tafel. 

Op hoofdlijnen zal het programma er als volgt uitzien:
16:45 Ontvangst door Danny Frietman, Executive-People Round Table
17:00 Voorstelronde leden Executive People Round Table
17:15 Justin Broeders, security officer bij coöperatie DELA
18:30 Diner
19:30 Discussie: leerervaringen en toets met aanwezige CIO’s, IT-executives
20:00 Gartner 2013 Security wrap-up
20:30 Einde 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het koetshuis van Kasteel Hooge Vuursche in Baarn.

Voor nu, fijne dagen en ik hoop tot 29 januari in 2014!

Aanmelden

Warm regards, met vriendelijke groet,

Danny Frietman
 

Terug naar nieuws overzicht