Cloud geeft CIO weer grip op ICT
07-06-2014

Cloud geeft CIO weer grip op ICT


ICT wordt in toenemende mate gedreven door eindgebruikers. Dat is onder meer het geval bij de ontwikkelingen rond cloudcomputing, waar ook nog eens meespeelt dat andere afdelingen buiten de ICT om initiatieven ontplooien. Het is dus zaak voor de CIO om de controle te houden. Imtech ICT speelt hierop in met een nieuwe campagne rond het cloud-aanbod.

Imtech ICT heeft direct te maken met de uitdagingen van de CIO. Tom Greeve, algemeen directeur Imtech ICT Communication Solutions: “Twee jaar geleden hebben wij ons gericht op het thema Bring your own device. ICT wordt meer dan ooit gedreven vanuit de eindgebruikers, en de CIO wordt hiermee door gebruikers geconfronteerd. Iets vergelijkbaars zien we rond het thema ‘cloud’, waar dat in een aantal gevallen ook gebeurt.”

De controle die de CIO heeft of had over zijn ICT-landschap wordt minder, zowel aan de technologische als aan de financiële kant. “We zien dat er ICT-budget ontstaat binnen andere onderdelen van het bedrijf. En die onderdelen zijn steeds veeleisender op het gebied van IT. Dus de CIO moet veel sneller kunnen schakelen, flexibeler zijn, en in staat zijn om de kosten mee te laten ademen met de ontwikkeling van het bedrijf.”

Sourcing-aspect

“Imtech als geheel is in de basis een technisch bedrijf, dus klanten komen over het algemeen naar ons toe met technische vraagstukken. Cloud bestaat voor een groot deel uit techniek, maar er zit ook duidelijk een sourcing-aspect aan. Want vaak ga je met cloud ook uitbesteden, dus de verantwoordelijkheid verschuift. Wij opereren op het snijvlak tussen zelf doen en uitbesteden, en het maken van technische keuzes.”

Hij benadrukt dat er niet één type cloud is. “Wij bieden daarom zelf een aantal cloud-vormen aan, waarbij we ons met name richten op infrastructurele zaken binnen de cloud. In de praktijk hebben klanten bovendien zelf ook nog een lokale ICT-omgeving. En die verschillende vormen van cloud moet tot één beheersbaar geheel worden gemaakt. Wij geloven er niet in dat een klant per definitie alles in de cloud gaat zetten. Daarnaast zien we dat klanten niet zomaar afscheid kunnen nemen van de bestaande infrastructuur.”

Greeve vindt het belangrijk om met klanten in gesprek te gaan over de visie op cloud- technologie. “We zijn vooral geïnteresseerd in de vraag waarom de klant er überhaupt mee bezig is. Wat is het doel van de cloud? Het kan gaan om flexibilisering van kosten, dus alleen betalen voor de capaciteit die de klant daadwerkelijk gebruikt. Het kan te maken hebben met de snelheid waarmee hij nieuwe producten of diensten wil uitrollen. Daarin speelt vaak de business van een klant een belangrijke rol.”

Veeleisend

Die business kan nogal veeleisend zijn, en niet altijd kan de ICT-afdeling meekomen in de snelheid waarmee nieuwe diensten en producten ontwikkeld moeten worden. “Dat is vaak een belangrijke aanleiding om cloud te overwegen. We proberen een klant eigenlijk te helpen met het maken van de juiste keuzes, waarin we zowel kijken naar de technologische en financiële aspecten als naar de impact op de huidige beheerorganisatie.”

De mate van afstemming tussen business en IT hangt sterk af van het segment waarin de klant zich bevindt. De overheid is een belangrijke sector voor Imtech ICT, en daar spelen geheel eigen uitdagingen. “Grootschalige ICT-projecten zijn budgettair soms moeizaam onder controle te krijgen. Wat we bij veel van die projecten zien, is dat de overheid capaciteit inhuurt bij de markt op basis van een inspanningsverplichting. De contracten die wij afsluiten hebben bijna altijd een resultaatverplichting. Daar komt onze projectmatige achtergrond goed van pas.”

Binnen het bedrijfsleven staat cloud al veel langer op de agenda. “Daar is dus meer ervaring met cloud en uitbesteding. Daardoor weten ze beter wat er op het gebied van cloud beschikbaar is in de markt. Wat ik wel zie is dat de cloud bijna altijd maatwerk is en dat je moet kijken naar de specifieke omgeving van een klant en de specifieke wensen van een klant.”

Hybride cloud

“De beste cloud-strategie voor een klant is vaak een strategie die bestaat uit meerdere vormen van cloud, de hybride cloud. Veel klanten kunnen onmogelijk van de ene op de andere dag volledig migreren naar de cloud. Dus een klant heeft altijd een bestaande infrastructuur in combinatie met de wens om de bestaande infrastructuur te integreren in zijn cloud-aanbod. Wij hebben veel verstand van die lokale infrastructuren en hebben partners in ons portfolio waarmee we cloud-proposities kunnen aanbieden.”

Eén van de cloud-diensten die Imtech ICT heeft ontwikkeld is Unified Communications, dus alles wat te maken heeft met bedrijfscommunicatie op het gebied van spraak, video en mobiel. `Wij bieden een 'Unified Communications as a Service'-propositie, en hebben die ondertussen onder meer verkocht aan de gemeente Rotterdam en de gemeente Den Haag. Dat zijn twee grote contracten die laten zien dat er enorm veel op lokale overheidsinstelling afkomt. Men voorziet een krimp in het ambtenarenapparaat, in combinatie met een vergroting van de verantwoordelijkheden door middel van nieuwe wetgeving. En al die zaken hebben enorm veel impact op de organisatie van een overheidsorganisatie, en op de communicatieomgeving.”

Onlangs is door Royal Imtech bekend gemaakt dat zij voornemens is om de divisie Imtech ICT te verkopen. Door de goede marktpositie en prestaties van de ICT-divisie kan Imtech met een verkoop haar financiële positie aanzienlijk verbeteren. Greeve: “Imtech ICT is op dit moment al een zelfstandig onderdeel binnen Imtech, met meer dan 2.600 medewerkers in Europa. De voorgenomen verkoop zal daarom geen impact hebben op de continuïteit van onze dienstverlening.”

MvdH

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud