Sogeti: 'Specialisten hebben de toekomst’
15-03-2014

Sogeti: 'Specialisten hebben de toekomst’


De Testing &Quality Control divisie van Sogeti ondergaat een strategische transitie. De dienstverlener ziet in de markt een verschuiving van competentiegericht uitbesteden naar domeingericht uitbesteden. Bedrijven willen steeds vaker af van verschillende partners voor bijvoorbeeld applicatieontwikkelingen testen. Bij domeingericht uitbesteden zijn organisaties op zoek naar één partner voor de volledige IT-lifecycle van applicaties.We praten met Marco van den Brink, divisiedirecteur Testing & Quality Control over de strategische transitie van zijn divisie en de wijze waarop Sogeti klanten helpt kosten beter onder controle te krijgen.

"Uiteraard volgen wij marktontwikkelingen op de voet. Zo hebben we na veel gesprekken met klanten, analisten en medewerkers geconstateerd dat de markt veel meer behoefte heeft aan specialisatie. Meer flexibilisering is belangrijk en een andere manier van uitbesteden. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een strategische transitie van onze divisie”, legt Van den Brink uit.

Testspecialisten

"Allerlei veranderingen in de IT zorgen ervoor dat ook testen verandert. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van mobile, business intelligence en de cloud. Dat vraagt om specialisten die weten hoe je bijvoorbeeld de veiligheid en het gebruikersgemak van een mobiele app moet testen”, aldus de divisiedirecteur.

“Klanten vragen eveneens om een nieuwe wijze van uitbesteden. Een jaar of tien geleden kwam competentiegericht uitbesteden op. Hierbij had de klant bijvoorbeeld een testkavel dat zij aan ons wilden uitbesteden. Nu zie je een verschuiving plaatsvinden naar domeingericht uitbesteden. Klanten willen het beheer van bijvoorbeeld al hun generieke systemen uitbesteden aan één partij. Dat maakt dat wij tegenwoordig twee type klanten krijgen: klanten die competentiegericht uitbesteden en klanten die domeinspecifiek uitbesteden. Dit is een belangrijke verandering in de markt", aldus de divisiedirecteur Testing & Quality Control.

"Door de crisis is de druk op kosten uiteraard groot. Kosten zijn belangrijker geworden en zullen dit naar mijn idee blijven, ook bij economische groei. De tijd dat wij met elkaar ongehinderd geld uitgaven aan allerlei nieuwe ontwikkelingen is definitief voorbij. Dit heeft als nadeel dat onze klanten minder bereid zijn te betalen voor oplossingen. De ontwikkeling heeft echter ook voordelen. Testen en kwaliteitszorgzijnvan groot belang om de controle over kosten te behouden. Het voorkomen van fouten in de software helpt klanten dan ook hun kosten te beheersen", zegt Van den Brink.

PointZERO visie

"Deze ontwikkeling sluit goed aan bij onze pointZERO visie, die wij een jaar geleden hebben geformuleerd. Hierbij stellen wij dat klanten niet achteraf moeten testen, maar gedurende het gehele traject van software-ontwikkeling moeten zorgen dat fouten worden voorkomen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor testers. Voorheen kwam de testprofessional pas in beeld aan het einde van het software-ontwikkelingsproces. Eerst gingen de ontwerpers aan de slag, vervolgens de bouwers en daarna pas de testers. Onze pointZERO visie stelt echter dat testers vanaf het begin van het project betrokken zijn, om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Klanten kunnen hierdoor sneller leveren, goedkoper produceren en de kwaliteit verbetert", licht de divisiedirecteur toe. "Met de transitie binnen onze divisie Testing & Quality Control spelen wij in op deze ontwikkelingen. Zo leiden we onze professionals op van laatste man naar verdedigende middenvelder of zelfs waar nodig spelverdeler in het lifecycle managementproces”.

"Daarnaast zien wij dat bedrijven steeds meer behoefte hebben aan flexibiliteit in kosten. Van oudsher kijken bedrijven hiervoor naar externen, die zij inhuren op het moment dat zij veel projecten hebben. In rustige periodes wordt de hoeveelheid externen weer afgeschaald. Klanten nemen hier vandaag de dag geen genoegen meer mee en willen ook flexibiliteit in hardware-, licentie- en serviceskosten. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld kant-en-klare testdiensten ontwikkeld. Via de website TestingServices.nl kopen klanten diensten af tegen een vaste prijs en doorlooptijd. Zij kunnen hier bijvoorbeeld oplossingen kopen die inclusief de licenties van onze partners worden geleverd. Organisaties die behoefte hebben aan veel performance testen kunnen die kant-en-klaar bij ons kopen. Zij krijgen hierdoor de beschikking over mensen, licenties en de hardware. Op het moment dat zij echter geen projecten hebben, kopen zij geen testdiensten en betalen dus niets. De flexibilisering zit dus niet langer alleen in de mensen, maar ook in de infrastructuur en de licenties", aldus Van den Brink.

Klanten ondersteuning in hun dienstverlening

De nieuwe manier van werken biedt Sogeti de mogelijkheid opdrachtgevers actief te ondersteunen in de dienstverlening naar hun klanten. "We hebben vorig jaar in samenwerking met Equens een SEPA-scan gemaakt. Ieder bedrijf moet immers 'SEPA-proof' worden. We hebben deze SEPA-scan service in onze portal beschikbaar gemaakt. Equens kan hierdoor zijn klanten die willen controleren of hun onderneming SEPA-proof is doorsturen naar onze website om tegen een vaste prijs een SEPA-scan af te nemen. Deze werkwijze zorgt er niet alleen voor dat het commerciële proces volledig is geautomatiseerd, ook is de testdienst tegen een vaste prijs beschikbaar en is het gebruik laagdrempelig. Dit is een mooi voorbeeld van de beweging die in de markt zichtbaar is. Wij kunnen steeds vaker in samenwerking met een klant als Equens iets betekenen voor de klanten van deze klant", aldus de divisiedirecteur Testing & Quality Control.

Sogeti ziet de markt voor test- en kwaliteitsdiensten dus steeds specialistischer worden. Bedrijven hebben steeds vaker behoefte aan één partner om de volledige IT-lifecycle van een applicatie aan uit te besteden, terwijl flexibiliteit in kosten van steeds groter belang is. Sogeti speelt hier met de strategische transitie binnen de divisie Testing & Quality Control op in en kan opdrachtgevers actief ondersteunen in de dienstverlening naar hun klanten.

(WH)

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software