‘Meer keuzevrijheid voor CIO’s met Modulair Datacenter’
26-09-2013

‘Meer keuzevrijheid voor CIO’s met Modulair Datacenter’Flexibiliteit, is in één woord samengevat wat CIO’s willen op het gebied van datacenters. ICTroom, een van de grootste ontwikkelaars van datacenters in Nederland, heeft onlangs een volledig nieuw ontworpen Modulair Datacenter geïntroduceerd. Executive-People sprak met founding partners Sander Nieuwmeijer en Honoré du Puy over het ontstaan van dit concept en hun internationale plannen met ICT room.

“De markt verandert snel en dat heeft invloed op de eisen die organisaties stellen aan ICT,” zegt Sander Nieuwmeijer. “We hebben al enige jaren te maken met de economische crisis, waar veel bedrijven last van hebben. Het gevolg is dat de ICT-behoeften snel kunnen veranderen. Die ICT moet vervolgens daarop worden aangepast. Bij meer inzet van ICT is er meer datacenterruimte nodig, en andersom.” 

“CIO’s vragen daarom om flexibiliteit. Meer dan ooit is dat belangrijk, die vraag is niet helemaal nieuw, maar de urgentie is wel veel hoger. Opschalen is dus de afgelopen twee jaar enorm belangrijk geworden. Organisaties maken daarom in toenemende mate de keuze om anders om te gaan met datacenters.” 

Honoré du Puy voegt daaraan toe: “Die trend zien we bij veel bedrijven. Onlangs sprak ik met een online bank die internationaal wilde uitbreiden. Dat lijkt een eenvoudige operatie voor een online bank anno 2013. Maar niets is minder waar. In praktijk loopt hij tegen verschillende problemen aan, onder meer de constatering dat de partners met wie hij werkt die internationale uitbreiding niet goed kunnen ondersteunen.” 

Eisen stellen 
“Dat speelt vooral op het gebied van de applicaties die hij nodig heeft. Er gaat veel energie zitten om dat te regelen. Cloud zou een oplossing kunnen zijn, maar als het bij het beheer van de applicaties al mis gaat werkt dat niet goed. Waar dit praktijkvoorbeeld op neer komt is dat executives in de regel niet bezig zijn met de behuizing van hun platformen. Maar al te vaak zien we dat ze geen idee hebben waar alles draait. Nadat ze eenmaal een outsourcingscontract hebben afgesloten maken ze zich daar niet meer druk om.” 

Volgens hem zouden ze daar echter juist wel aandacht voor moeten hebben. “Ze kunnen vaak veel meer eisen stellen op het gebied van de performance, zoals de werkelijke uptime en de groene prestaties van het datacenter. Dat laatste is interessant uit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar tevens zouden de financiële voordelen daarvan bij de gebruiker terecht moeten komen.” Nieuwmeijer: “Wanneer we met CIO’s hierover praten merken we dat ze zich dit soort zaken helemaal niet realiseren. Toch is dat belangrijk, want iedereen probeert met een beperkt budget het maximale te realiseren voor de business. Providers en operators zouden hun klanten meer terug kunnen geven.” 

Flexibiliteit en schaalbaarheid 
Hij vervolgt: “We spreken regelmatig met partijen in de markt over ontwikkelingen waar ze mee te maken hebben. Al enige tijd bestaan modulaire datacenters, die organisaties neerzetten als oplossing voor hun eigen specifieke problematiek. Maar geen van die oplossingen bood de juiste mate van flexibiliteit en schaalbaarheid. Want een maatwerkoplossing van Google of Microsoft past vanwege de kritieke massa van dergelijke organisaties niet bij ieder bedrijf. Een datacenter in een container blijkt in praktijk ook maar voor een beperkt aantal organisaties goed te werken. Wat wij nu hebben ontwikkeld is een generieke oplossing die voor de hele markt te gebruiken is.” 

Dit modulaire datacenter is op alle onderdelen aan te passen aan de eisen van de gebruiker. “Een huzarenstukje”, noemt Nieuwmeijer de ontwikkeling van dit concept. “Het is een zelfstandige unit waarbij je aan heel veel knoppen kunt draaien: meer of minder vermogen, je kunt het aantal vierkante meters aanpassen. Dankzij de koel- en energieprincipes die we gekozen hebben is het de meest energiezuinige oplossing in de markt beschikbaar.” “Alles is een module, van stroom verdeling tot IT. En al die modules zijn schaalbaar. De klant zou het zelfs zonder veel diepgaande deskundigheid zelf kunnen opereren. Al ondersteunen we ze daar natuurlijk altijd graag bij, het kan desgewenst volledig als een service worden geleverd.” 

Keuzevrijheid 
Du Puy: “De mogelijkheid om mee te schalen met de oplossingen in de markt bieden we overigens al jaren aan. Alleen hebben we dat tot nu toe bij klanten on premise gedaan, in hun eigen datacenter. In die zin is het modulaire datacenter niet nieuw, we hebben er al veel in de gebouwen van opdrachtgevers neergezet. Hiermee hebben we al vele malen bewezen dat we een betere energieperformance leveren.” 

Het grootste voordeel van dit nieuwe concept voor CIO’s is volgens hem de keuzevrijheid en flexibiliteit die het met zich meebrengt. “Zo ben je in staat om allerlei combinaties maken tussen ICT en eigen huis en uitbesteding. Het is niet of-of, maar en-en. De CIO houdt op deze manier de regie in handen. Want ik ken weinig executives die het leuk vinden de regie kwijt te raken. Want zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor het ondersteunen van de business. De CIO blijkt niet volledig afhankelijk te willen zijn van één externe partij.” Hoewel het concept nieuw is, zit er een schat aan ervaring achter. “Bij ieder datacenter dat we bouwen worden we beter”, zegt Nieuwmeijer. “We bouwen al twaalf jaar datacenters, en blijven daar vaak ook bij betrokken op het gebied van beheer. We zijn dagelijks bezig met de nieuwste technieken. Die ervaring gebruiken we weer om volgende datacenters nog beter te maken.” 

In de loop der tijd heeft ICTroom veel organisaties voorzien van een datacenter. Zo is een van de sectoren waar het bedrijf actief is de overheid. De Belastingdienst maakt bijvoorbeeld gebruik van een datacenter van ICTroom. On premise heeft ICTroom onder meer gebouwd bij ministeries en gemeenten, universiteiten, banken, verzekeringsmaatschappijen en telecombedrijven. 

Internationale eisen 
Du Puy: “Wat we daarbij onder meer doen is ervoor zorgen dat die datacenters, bijvoorbeeld bij banken, voldoen aan alle internationale eisen die eraan worden gesteld. Onze engineers hebben zitting in allerlei commissies, zoals de Europese NEN-commissie voor datacenters alsook het Amerikaans Uptime Institute. Dankzij die internationale certificaten hoeven klanten zich geen zorgen te maken over compliancy als ze een datacenter van ons al dan niet zelf opereren.” 

Nieuwmeijer: “We ontwerpen, bouwen èn managen de datacenters. We nemen dus verantwoordelijkheid voor het resultaat. Wanneer je het ontwerp van een datacenter onderbrengt bij een ingenieursbureau, wat traditioneel wel gebeurde, dan werk je met een partij die niet zelf bouwt, en dus ook niet zelf leert van wat er wordt gemaakt. Zij beschikken over verouderde blauwdrukken, maar zijn niet betrokken bij de gebruiker en het dagelijks gebruik. Dat benaderen wij vanaf de andere kant, wij blijven altijd voor de klant beschikbaar en ondersteunen hen dagelijks.” 

Dat deze visie aanslaat blijkt uit de ambitieuze groeiplannen van ICTroom. Het bedrijf is aan het uitbreiden naar het buitenland. Nieuwmeijer: “De kennis en kunde die we in de loop der jaren hebben opgedaan is ook internationaal in te zetten. Daar zien we dezelfde behoefte. Data-opslag en data-productie groeien ontzettend snel, het moet tenslotte op machines draaien. Er is daarom heel veel vraag naar datacenters, zowel on premise als off premise. Wij ontzorgen beide markten.” 

ICTroom is al wel internationaal actief, maar dan vooral door uitbreiding van bestaande klanten. “Dat was het volgen van bestaande klanten, waardoor we al wel over delen van de wereld vertegenwoordigd zijn. Wat we nu doen is het internationaal uitrollen van onze dienstverlening, we zitten nu volop in die transitie.” De eerste resultaten zijn er al. “Ons modulaire datacenter is na een wereldwijde aanbesteding van een grote ICT-aanbieder geselecteerd, na een intensief traject van negen maanden. Dit bewijst dat onze visie aansluit bij de internationale behoefte in de markt.”

 

Terug naar nieuws overzicht