'CIO zit klem tussen business en gebruikers'

'CIO zit klem tussen business en gebruikers'

12-05-2013

'CIO zit klem tussen business en gebruikers'


In maart van dit jaar vond in Las Vegas IBM Pulse 2013 plaats, wereldwijd het grootste evenement van IBM. Meer dan achtduizend deelnemers kwamen bij elkaar in Las Vegas voor een programma met een breed scala aan infrastructuur-oplossingen.

Gastheer van IBM Pulse 2013 was Scott Hebner, Vice President IBM Software Group. Executive-People sprak in Las Vegas exclusief met hem over de uitdagingen waar CIO’s voor staan, en de manier waarop IBM daar met zijn nieuwe strategie rond open standaarden op inspeelt.

“De belangrijkste trend die ik signaleer is dat de CIO klem zit tussen twee ontwikkelingen. Er komen van diverse kanten vragen op hem af, de CIO heeft een ontzettend veeleisende positie, om het voorzichtig uit te drukken. Aan de ene kant heb je de CEO en de business leaders die zich genoodzaakt zien snel te reageren op een nog sneller veranderende marktomgeving.” 

“We hebben het al jaren over de snelle veranderingen in de markt, maar op dit moment is er echt sprake van enorm snelle veranderingen op allerlei gebied. Nieuwe producten en bedrijven komen razendsnel op, een start up kan in zeer korte tijd heel groot worden. Dat kon in het verleden niet, al is het maar doordat de visibility door zaken als social media veel groter is geworden.” 

“De CEO moet dus innoveren, en nieuwe manieren vinden om met klanten om te gaan in een sterk gereguleerde wereld. Hij verwacht dus van de CIO dat ze die snelle veranderingen faciliteren. Technologie staat daarom volgens een recent CIO-onderzoek bovenaan de agenda, en dat is uniek. Enkele jaren geleden kwam dat nog op een veel lagere plaats. Dat komt doordat CIO’s zien hoe snel bedrijven veranderen, en ze weten dat ze dit moeten ondersteunen met technologie.“ 

Innovatie 
“Historisch was de rol van de IT om de business te automatiseren. CIO’s werden niet gezien als drijvende kracht achter innovatie van de business, of de creator van nieuwe business. Ze volgden de business, en vulden in wat de business nodig had. IT werd niet gezien als onderdeel waarmee je omzet of winst genereert, maar als kostenpost. 93 procent van de business leaders ziet IT overigens nog steeds als kostenpost.” 

Aan de andere kant ziet Hebner een toenemende druk op de IT-teams. Nu ze vragen krijgen die botsen met de beschikbare capaciteit gaan ze op de rem trappen. “Dat is de zogenoemde execution gap. Die heeft een aantal oorzaken. Zo zijn de budgetten voor onderhoud niet meer toereikend voor de mate van complexiteit van de IT. Dat geld gaat dus niet naar innovatie en door de indeling van IT in silo’s kost het onderhoud meer mankracht dan zou moeten. Op dat niveau moet de CIO dus manieren vinden om de uitvoering beter te organiseren.” 

“Bovendien speelt mee dat IT al lang niet meer alleen het datacenter is. Het zijn niet alleen servers en computers. Het zijn ook de mobiele devices, van medische apparaten tot GPS in auto´s. De vraag naar technologie die helpt te veranderen is groot, vooral op het gebied cloud en security. Het gaat daarbij niet om de techniek, het gaat om de informatie. Daarnaast speelt de mobiele ontwikkeling. Daarom is cloud zo belangrijk voor IBM, en hebben we dat als overkoepelend thema gekozen voor Pulse.” 

Zorg 
Security is volgens hem zonder meer de belangrijkste zorg bij klanten die de overgang maken naar de cloud. “Interessant genoeg is dat een vergelijkbare situatie met een jaar of tien geleden toen het internet opkwam. Iedere keer als er een nieuwe ontwikkeling is die zorgt voor meer openheid speelt security een rol. Dat is nu dus ook bij cloud het geval. Nieuwe dingen zijn nu eenmaal risicovol, dus de aandacht voor security neemt toe. De cloud zien wij echter uiteindelijk als een manier om de IT-omgeving nog veiliger te maken.” 

Volgens hem gaat het uiteindelijk allemaal om security intelligence. “We hebben op het gebied van security al decennia lang ervaring, dat zit in ons DNA. De producten die we hebben in het security portfolio zijn al geschikt om cloud technologie te beveiligen. Daar zit niet het probleem. De uitdaging is dat cloud een dynamische omgeving is, dus niet statisch, er vinden voortdurend veel veranderingen plaats. Daar speelt security intelligence een rol: de waarde van security zit in de analyse en de intelligence die je eruit haalt. Cloud, mobile en security zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ik zou zelfs willen betogen dat het meerdere aspecten van hetzelfde verschijnsel zijn. Het komt allemaal samen, in één set oplossingen.” 

“Klanten implementeren complexe zaken, waar de integratie van diverse zaken voor nodig zijn. Je doet niet alleen mobiel, je doet mobiel èn cloud. Partners zijn daarom een enorm belangrijk deel van onze oplossing. Ze zijn cruciaal voor de uitvoering, want zij zorgen voor de kennis van de lokale markt en vaardigheden op het gebeid van specifieke oplossingen. Zij hebben kennis over specifieke markten en hebben grote toegevoegde waarde. Veel van hen zijn gespecialiseerd in het implementeren van geïntegreerde oplossingen. Het alternatief is dat bedrijven dat allemaal zelf doen. Maar waarom zou je? Onze tienduizend partners zijn dus een essentieel onderdeel van ons portfolio.” 

Complexiteit 
“De complexiteit waar klanten mee te maken hebben komt voor een deel door de nieuwe technologie, maar als je ook die snelle veranderingen in de business in die vergelijking meeneemt wordt het nog complexer. Dat is waar iedereen mee worstelt. Daarom is analyse weer belangrijk, want de enige manier om hiermee om te gaan is door slimmer te zijn, voor Big Data is het nodig te kunnen analyseren om de waarde uit de data te halen.” 

“Wij willen die complexiteit reduceren met onze partners, en door al die verschillende zaken te combineren. Dat geldt ook voor de aankondiging tijdens Pulse dat we alle cloud-oplossingen gaan baseren op open standaarden. Het eerste grote voordeel daarvan is het reduceren van complexiteit. De technologie en de skillsets komen steeds meer beschikbaar, dus zorgt standaardisatie voor een enorme afname van de complexiteit.” 

“De tweede reden voor onze aankondiging rond open standaarden is de keuzevrijheid die het oplevert. Geen enkele klant wil vastzitten aan een bepaalde manier van werken, zeker omdat de wereld altijd hybride zal blijven. Klanten zullen nooit voor één manier van werken kiezen, ze willen best of breed. Daarnaast heb je meer flexibiliteit naarmate je meer open standaarden hebt, zodat je de oplossing kunt aanpassen aan je eigen wensen.” 

Must have 
“Onze visie op open standaarden is vergelijkbar met onze visie op internet in het verleden. Het internet is zo succesvol geworden omdat we allemaal zijn gaan standaardiseren. Alles is met elkaar verbonden dankzij standaarden. En waarom zou het anders zijn met cloud? Er komt standaardisatie, als je dat niet doet trek je de legitimiteit van cloud in twijfel. Als gebruiker wil je gewoon aansluiten, en dat geldt voor allerlei apparaten en toepassingen. Je wilt geen custom code om dat mogelijk te maken, daarvoor heb je standaardisering nodig.” 

“Cloud wordt een must have. Het is zoals gezegd vergelijkbaar met de situatie rond het internet, cloud zal net als het internet onderdeel worden van de dagelijkse gang van zaken. Cloud is de workload op het internet, dat the internet of things met elkaar verbindt, van camera’s tot auto’s en alarmsystemen. De lifecycles worden steeds korter, en voorspellen is moeilijk, maar cloud zal sneller volwassen worden dan het internet. Iedere keer gaat die cyclus sneller, omdat de technologie voortbouwt op de bestaande technologie. Iedere keer wordt de nieuwe reeks standaarden makkelijker toe te voegen. Cloud is een volkomen logische ontwikkeling.”    

Uit: Executive-People Magazine, special IBM Pulse 2013

Terug naar nieuws overzicht