Ronald Schaap, PQR: Minder budget, meer innovatie

Ronald Schaap, PQR: Minder budget, meer innovatie

08-05-2013

Ronald Schaap, PQR: Minder budget, meer innovatie


Komende jaren zal de IT-wereld af moeten stappen van de focus op technologie. De gebruiker staat centraal, de gebruiker bepaalt en technologie moet mogelijk maken wat de gebruiker wil.
“De wereld staat op zijn kop”, aldus Ronald Schaap, Algemeen Directeur van PQR. “Niet alleen de rol van de gebruiker is veranderd, de taken van de CIO zijn dat ook! Hij zal dichter tegen de business aan moeten kruipen en zijn toegevoegde waarde moet blijken uit het aanbieden van technologische oplossingen die slimmer werken mogelijk maken.”  

Voor Ronald Schaap komen deze ontwikkelingen niet onverwachts. De tijden waarin technologische hoogstandjes als het grootste goed beschouwd werden, zijn voorbij. De techniek is niet meer het belangrijkste, het gaat erom wat je ermee kan doen. De CIO of de IT-manager kan zich niet meer alleen bezighouden met de nieuwste apparatuur en software, maar moet zich verdiepen in de behoeften, de wensen en de eisen van de gebruiker. Deze gebruiker is de bepalende factor. En hij wil vrijheid, in alles, in zijn dagelijks leven, in zijn manier van communiceren en ook in zijn manier van werken. “Dat kan, wij geloven dat iedereen in principe zelf kan bepalen wanneer en hoe hij zijn werk verricht – eenvoudig, op ieder moment en met de hulpmiddelen die hij zelf prettig vindt”.  

...de IT-professional

Steeds meer mobiele devices zijn zo krachtig dat zij volledige PC-functionaliteit bieden. Dat heeft voor- en nadelen. Gebruikers gaan deze apparaten steeds meer gebruiken en vaker inzetten voor zakelijke doeleinden. Voor een bedrijf wordt het daarom belangrijk om medewerkers de gewenste functionaliteit en mogelijkheden voor het delen en opslaan van data te leveren. Voor het bedrijf zelf zal het van belang zijn deze zaken tegen een schappelijke prijs aan te kunnen schaffen. Ronald Schaap zegt hierover: “Dat is niet het allerbelangrijkste: de uitdaging vinden we terug in een trend die wij Enterprise Mobility noemen. Een organisatie bedenkt in dit geval op welke wijze zij bedrijfsprocessen met nieuwe techniek kunnen faciliteren. Voor ons betekent dit dat we kennis moeten verbinden, dat het niet alleen meer om IT gaat. De business geeft aan welke bedrijfsprocessen efficiënter moeten gaan verlopen. De CIO moet daarvoor de technologische oplossingen bieden. De IT-professional moet deze oplossingen handen en voeten gaan geven. De aandacht zal niet meer alleen gericht zijn op het beheer van de fysieke infrastructuur, maar beheer, uitrol en bescherming van devices, applicaties en data zullen met de opkomst van Enterprise Mobility steeds belangrijker worden.” 

...de organisatie

“Omdat technologisch gezien vrijwel alles mogelijk is, worden bedrijven gedwongen keuzes te maken. Aan de voor- en aan de achterkant. Aan de voorkant: als het gaat om de ondersteuning en het aanreiken van de apparatuur die toegang biedt tot het bedrijfsnetwerk en de bedrijfsgegevens – of dat nu mobiele devices of desktop pc’s zijn. Maar ook aan de achterkant hoewel het er tegenwoordig op lijkt dat iedereen alles in de cloud doet. Maar dat is nog niet het geval: cloud of niet? That’s the question. Want niet iedereen en alles moet perse in de cloud. Een ICT-infrastructuur kan bij voldoende schaalgrootte ook efficiënt in eigen beheer gehouden worden. En wil je dat niet zelf doen, dan moet je je afvragen wat je belangrijk vindt. Hoe je je infrastructuur gaat vormgeven, wie toegang krijgt tot welke gegevens en applicaties en waar je bedrijfskritische gegevens opslaat. 

Cloud wordt momenteel gezien als de Haarlemmerolie van de IT: met cloud is alles mogelijk. Dat klopt tot op bepaalde hoogte, want het brengt een bepaalde mate van standaardisatie met zich mee. Je moet eten wat je wordt aangeboden. Daarom heb je als organisatie de taak om een gevarieerd pallet met nuttige zaken aan te bieden, waaruit gebruikers kunnen kiezen. Door te voorzien in de gevraagde functionaliteiten, voorkom je dat eindgebruikers zelf applicaties gaan implementeren en verspreiden. 

Wij geven bedrijven steeds vaker het advies om mensen de vrijheid te geven, om ze zelf te laten uitzoeken wat ze willen gebruiken om hun werkzaamheden te verrichten. In de regel werkt dat, hoewel het natuurlijk afhankelijk is van de sector waarin deze bedrijven actief zijn. Bepaalde gegevens zijn cruciaal, die zet je bijvoorbeeld niet op sites die daar niet voor bedoeld zijn. Bedrijven moeten duidelijk grenzen aangeven, wat mag wel, wat mag niet. Als mensen bestanden willen delen kunnen ze zelf een tool zoeken en gebruiken, maar een organisatie kan het ook gewoon aanbieden, wat de noodzaak van het zelf installeren doet afnemen.” 

...de CIO

Wat betekent dit voor de rol van de CIO? “De CIO kijkt naar zijn eigen opdrachtgevers en naar de processen die er binnen zijn organisatie gehanteerd worden. Van hem wordt verwacht dat hij wat technisch mogelijk is vertaalt naar de organisatie. Binnen de huidige tijdgeest, en dat wil meestal zeggen met budgetbeperkingen.” 

Vanuit de organisatie is er vaak kritiek op wat automatisering biedt en kost. De verantwoordelijke IT man of vrouw moet zijn of haar toegevoegde waarde laten zien en stappen maken. Dat is lastig. Immers een groot deel van het budget, 85%,  gaat op aan het in stand houden van de bestaande IT-omgeving. Deze omgeving vraagt om onderhoud, om updates, patches en beheer. PQR helpt klanten door het 85% gedeelte kleiner te maken. “Dat kan door technologie slim in te zetten: wij selecteren, migreren en beheren met en voor onze klanten. Dan kan er voor een lager bedrag al veel meer worden gerealiseerd”, aldus Schaap. “Maar de CIO wordt niet hierop afgerekend. Je krijgt geen applaus voor het bieden van de mogelijkheid om e-mails te versturen, dat deed je gisteren ook al. Waardering krijgt een CIO voor innovaties, maar om die te realiseren is in eerste instantie slechts 15% van het budget beschikbaar.” 

Een CIO wordt dus afgerekend op zijn vertaling van wat hij kan doen met 15%. Hij moet die 15% budget zo effectief mogelijk besteden en dat kan door een vertaalslag te maken van een businessproces naar een IT-oplossing. Daarbij kan PQR de CIO van dienst zijn. “Door complexiteit te vereenvoudigen, door mensen de tools in handen te geven waarmee zij kunnen excelleren. Wij luisteren, geven duidelijk advies, zorgen dat wat nodig is, beschikbaar is. Altijd en overal. Maar wij investeren ook in kennis, bij onze klanten, bij onze partners en bij onze medewerkers.” 

..de Solution Advisor
Gegeven het beperkte IT-budget heeft PQR de kans gekregen om in de traditionele verantwoordelijkheid van de IT-manager te stappen. “Wij hebben niet de illusie dat wij als IT-specialist weten waar het businessproces van de klant mee geholpen is. Dat bepaalt de CIO. Maar met de CIO bepalen wij hoe we deze processen kunnen optimaliseren. Wij fungeren op zo’n moment als een ‘solution advisor’. Met deze waardepropositie ondersteunen wij in het maken van keuzes die matchen met de doelstelling van de betreffende organisatie. Als ‘solution advisor’ zijn wij hét aanspreekpunt voor de technische uitdagingen van de CIO.” 

IT is voor de business daadwerkelijk een service geworden. Het gaat erom dat de klant nadenkt over de manier waarop hij optimaal van IT kan profiteren. Voorheen bedacht de IT alles, en de gebruikers hadden het er mee te doen. Nu moet de IT gaan praten met de business over de optimale inzet van devices en software, dus over het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen met IT. Praten met eindgebruikers vereist andere vaardigheden dan voorheen. Een IT-er moet ineens een adviserende rol gaan spelen.  

‘Kruip in de huid van…..’

“Vroeger bepaalde de CIO wat er werd aangeschaft op basis van het aanbod uit de markt. Hoe groter, mooier, glimmender en complexer, hoe beter. Of alle functionaliteit gebruikt werd c.q. nodig was, werd min of meer buiten beschouwing gelaten. State-of-the-art was het devies. Die tijd is nu voorbij. Komende jaren zullen in het teken staan van de gebruiker en zijn wensen. Technologie is ondergeschikt aan wat de gebruiker wil. Een CIO zal zich niet meer te buiten kunnen gaan aan de nieuwste snufjes op het gebied van technologie, hij zal zich moeten verdiepen in de business. En vervolgens businessprocessen binnen zijn bedrijf moeten vertalen naar IT-oplossingen.  

Maar de gebruiker is niet de enige die bepaalt wat er gaat gebeuren. De huidige economische omstandigheden dwingen bedrijven om oplossingen te zoeken die ervoor zorgen dat processen efficiënter verlopen. Concreet komt dat neer op oplossingen die werkzaamheden automatiseren of slimmer inrichten en mede daardoor tijd en kosten besparen. 

Ook voor ons, bedrijven die al jaren technologie leveren, gaat er veel veranderen. Onze techneuten moeten hun adviserende vaardigheden nog meer inzetten en samen met opdrachtgevers specifieke uitdagingen het hoofd bieden. Alleen technologie leveren is niet meer voldoende, ook van ons wordt verwacht dat wij meedenken over de inzet van de technologie in de businessprocessen van onze klanten. Wij hebben om die reden vier thema’s vastgesteld waarmee we de CIO kunnen ondersteunen. Dat zijn: Datacenter, Virtualisatie, Cloud Management en Enterprise Mobility. Samen vormen zij de bouwstenen voor de IT-infrastructuur van tegenwoordig. Voor ons allemaal geldt een nieuw motto: ‘Kruip in de huid van…..’.” 

Meer informatie over de PQR-waardepropositie ‘Solution Advisor’ kunt u vinden via de URL: http://www.pqr.com/solution-advisor-serviceTerug naar nieuws overzicht