Eric Lisica: de strategische transitie van Terremark

Eric Lisica: de strategische transitie van Terremark

22-10-2012

Eric Lisica: de strategische transitie van Terremark


Terremark maakt momenteel een belangrijke strategische transitie door. Omdat eigenaar Verizon alle IT- en security-activiteiten onderbrengt bij Terremark worden flink wat datacenters van Verizon geïntegreerd in het Terremark-aanbod. Dit betekent een forse uitbreiding van de activiteiten. Wij spraken hierover met Eric Lisica, VP Datacenter Services Europe. 

Terremark beschikt sinds jaren over eigen datacenters in Nederland, België, Spanje en Turkije. Dat aantal zal de komende tijd fors worden uitgebreid met de datacenters van netwerkaanbieder Verizon, de eigenaar van Terremark. Hiermee geeft Verizon invulling aan de strategie om alle IT en security bij Terremark onder te brengen. Dit heeft grote gevolgen voor het aanbod. Terremark gaat bijvoorbeeld haar colocatie product beschikbaar maken in een flink aantal Verizon datacenters. Het colocatie product komt hierdoor beschikbaar in meer dan 52 datacenters wereldwijd.

“Op die manier wordt het product geavanceerder èn klantvriendelijker”, aldus Eric Lisica. Binnen Terremark rekenen we bijvoorbeeld het stroomverbruik af op daadwerkelijk verbruik in plaats van afgenomen capaciteit.” Lisica is als VP Datacenter Services Europe verantwoordelijk voor de dagelijkse operaties van de Europese datacenters van Terremark. Daarbij gaat het zowel om facilitaire beheer zoals het onderhoud aan noodaggregaten en koelinstallaties als om het hele scala van datacenter operations activiteiten. Dat laatste omvat alles wat er op de vloer van de datacenters gebeurt om klanten optimaal te ontzorgen, van bekabeling activiteiten, rack- en stacking, remote hands tot aan geavanceerde installatiewerkzaamheden. Hij heeft dus een goed overzicht van de trends op de datacentermarkt. Naast colocatie-diensten biedt Terremark in de datacenters cloud-diensten, managed hosting en security-diensten aan. Samen met colocatie zijn dat de vier belangrijke pijlers onder het aanbod. De wisselwerking tussen deze diensten wordt volgens Lisica steeds groter. “Het blijft niet bij colocatie-diensten. We kunnen een hybride propositie neerleggen, zoals colocatie in combinatie met cloud-diensten of managed hosting.”

Hybride oplossingen werken drempel verlagend “Dus organisaties kunnen voor specifieke applicaties zelf het beheer verzorgen door ze onder te brengen in een colocatie omgeving, naast deze specifieke applicaties kan de overige ICT infrastructuur ondergebracht worden in managed diensten waarbij wij de beschikbaarheid en de security regelen. Dat gebeurt allemaal op basis van één transparante infrastructuur. We zien namelijk dat sommige klanten zelf bepaalde applicaties willen blijven beheren. Dan is zo’n hybride constructie een goede oplossing omdat je zo een drempel wegneemt voor gebruikers.”

Veel gebruikers van datacenter diensten maken in de loop der tijd een ontwikkeling door waarbij ze steeds meer verantwoordelijkheid aan hun aanbieder toevertrouwen. “We zien inderdaad vaak dat we vanuit een bestaande relatie met de klant steeds verder groeien. Ze zijn tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening en komen met steeds meer vragen bij ons, maar ook bijvoorbeeld wanneer andere afdelingen in een organisatie met een vraag zitten kloppen zij bij ons aan. Dat kan gaan om managed hosting, maar ook om cloud of (data) security.”

Zo groeit bij klanten van datacenters de vraag naar aanpalende diensten rondom colocatie. “Dat zien we vooral bij internationale klanten, die niet in alle landen zelf de juiste technische expertise hebben. Dat leidt tot de meest uiteenlopende verzoeken. Klanten kunnen gewoon de telefoon pakken om ons een kabel te laten leggen of een machine neer te zetten maar ook voor ondersteuning bij technisch complexe vraagstukken hebben we de expertise in huis. “Je ziet bij hybride vormen ook dat afdelingen binnen een organisatie verschillende diensten afnemen en makkelijk over kunnen schakelen. Want als je colocatie bij Terremark afneemt, is de cloud- capaciteit feitelijk al voorhanden. Het wordt dan heel makkelijk voor klanten om die stap te maken. Die flexibiliteit is essentieel. In commerciële processen heb je bovendien te maken met stromingen en voorkeuren binnen organisaties, dankzij het hybride model neem je de eerder genoemde drempels makkelijker weg.”

Overheid
Een onderwerp dat bij gebruikers hoog op de agenda staat is, niet verrassend, cloud computing. “We zien dat grote bedrijven veel vragen hebben over cloud. Dat is bij uitstek het onderdeel waar we op datacentergebied sterk in groeien.”Hij ziet wel een groot verschil tussen de Verenigde Staten en Europa. “Vergeleken met de VS loopt cloudadoptie behoorlijk achter. Die ontwikkeling volgen we nauwkeurig, omdat we in de VS een grote cloud-leverancier zijn voor de overheid.”

Een belangrijke oorzaak voor het verschil is dat de Amerikaanse overheid cloud computing volledig heeft omarmd. “De Amerikaanse overheid investeert niet meer in apparatuur, maar wil alleen nog diensten afnemen. De Nederlandse overheid daarentegen praat, net als andere Europese overheden trouwens, nu pas over het consolideren van datacenterruimte. Eigenlijk is dat al een achterhaalde discussie. Het zou nu juist moeten gaan over de vraag hoe je als overheid zo goed mogelijk gebruik kunt maken van de bestaande cloud-infrastructuur. Een van de belangrijkste kenteringen in vragen van de klanten, die de laatste jaren is opgetreden, is de vraag naar hoge tot zeer hoge density in datacenters. “We krijgen ondertussen al vragen voor een vermogen tot twintig of dertig kilowatt per rack. Dat heeft alles te maken met de consolidatie van resources in ICT-apparatuur, deze apparatuur vraagt hierdoor veel meer stroom.”

Groen en energie-efficiënte blijven onverminderd hoog op de agenda staan. “Zowel landelijke als gemeentelijke overheden zijn volop bezig met wet- en regelgeving op dat gebied. Als Terremark zijn we nauw betrokken bij diverse initiatieven en we verwachten dat er nog veel meer wet- en regelgeving gaat komen rondom datacenters.” De bekendste maat voor de energie-efficiënte van datacenters is al enige tijd PUE. Maar die maat is volgens Lisica eigenlijk achterhaald. “Alle nieuwere datacenters zijn ondertussen behoorlijk geoptimaliseerd. Grote stappen zijn echter nog te zetten door de leveranciers van ICT-apparatuur zelf. Je kunt wel veel processorcapaciteit in een server stoppen, maar dat betekent tegelijkertijd dat de ventilator ook sneller moeten draaien om te koelen. Als dit koelproces meer stroom verbruikt dan dat er aan snelheid door de hogere processor capaciteit wordt gerealiseerd dan is het effect op je energie efficiëntie negatief. Dat wordt niet meegenomen in de PUE- berekening.”

Winst
“Er zullen dan ook nieuwe indicatoren komen voor energie efficiëntie, meer gericht op de volledige infrastructuur laag. Als je kijkt naar de volgende slag in het terugdringen van energiegebruik in datacenters dan zal die met name vanuit de daadwerkelijke ICT-hardware moeten, en minder vanuit het datacenter. Het verschil tussen de nieuwste generatie datacenters is marginaal, terwijl op hardware nog veel winst is te behalen.”

Het design voor redundante stroomvoorziening is een belangrijke onderscheidende factor voor Terremark. Het NAP of Amsterdam biedt de allerhoogste SLA. Door fors te investeren in een ”distributed redundante” stroomvoorziening kan het NAP of Amsterdam van Terremark een garantie geven van honderd procent op de beschikbaarheid van stroom. “Die geavanceerde voorzieningen maken ons voor veel organisaties interessant, bijvoorbeeld overheden en financiële instellingen, die een extreem hoge beschikbaarheid willen. `Overigens zien we ook een ontwikkeling dat grote partijen de redundantie niet meer zoeken in het datacenter, maar juist in de applicaties. Zij zetten meerder datacenters in die onderling als uitwijk fungeren. De applicaties zijn zo intelligent dat het voor de gebruiker niet meer uitmaakt in welk datacenter ze draaien. Met het beschikbaar komen van het Terremark colocatie product in een groot aantal Verizon locaties bieden we ook voor deze partijen een prima alternatief. Zeker in combinatie met de netwerkoplossingen van onze moedermaatschappij.” 

Lisica verwacht nog veel ontwikkelingen in datacenterland. “Het is een raar jaar voor de Nederlandse markt”. Uit analistenrapporten blijkt dat het voor het eerst in vijf jaar is dat het aanbod in datacentercapaciteit de vraag overstijgt. Maar tegelijkertijd gaat de groei zo snel dat dat aan het eind van het jaar weer veranderd is. De markt is dus in beweging en beidt volop kansen. Met onze propositie van hybride datacenter diensten zijn wij uitstekend in staat die kansen te benutten”

  

Terug naar nieuws overzicht