Sondergaard, Gartner: 'Krachtenveld zet CIO onder druk'

Sondergaard, Gartner: 'Krachtenveld zet CIO onder druk'

14-10-2012

Sondergaard, Gartner: 'Krachtenveld zet CIO onder druk'


Peter Sondergaard is als Senior Vice President Research al jaren een bekende verschijning bij evenementen van Gartner. Ook dit jaar zal hij in november weer acte de présence geven tijdens Gartner Symposium/ITXpo. Executive-People sprak met hem over de rol van de CIO, die zwaar onder druk staat doordat steeds meer collega-executives het initiatief nemen tot ingrijpende ICT-investeringen. Dit vraagt om leiderschap.

Op de editie 2011 heeft Gartner volgens Sondergaard de juiste snaar geraakt bij CIO´s. “Volgens de feedback van de bezoekers was het een groot succes. Daar gaan we op voortbouwen. Met de inhoud van de afgelopen editie, en de boodschap die we de mensen hebben meegegeven, hebben we een koers uitgezet die we dit jaar zullen voortzetten. We zullen dat verder invullen vanuit het perspectief van de technologie, waarbij we zullen laten zien dat er een voortdurend effect is van diverse krachten.”

Hij doelt hiermee op het ingrijpende effect van social, mobile, cloud en information. Gartner beschrijft dit als de Nexus of Forces. “Vorig jaar hebben we al gezegd dat het samenkomen van die vier krachten zou leiden tot ingrijpende veranderingen vanuit business-perspectief, èn
gezien vanuit de IT. We hebben daarbij gesproken over de beweeglijkheid van de economische omgeving waar we mee te maken hebben. Als gevolg van die volatiliteit zullen bedrijven zich moeten voorbereiden op diverse scenario´s.”

“Het gaat in die scenario’s niet alleen om invulling van het budget, maar om het formuleren van een visie op wat ze willen doen met hun IT. Vrijwel alle bedrijven richten zich nog steeds op groei, dat blijkt nog steeds overal bovenaan de agenda te staan. De publieke sector richt zich onverminderd op het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers. Die thema’s zijn dit jaar niet anders.”

Turbulentie
“Onze voorspelling voor de richting van de economische ontwikkeling is uitgekomen, we zien een forse turbulentie in de economische ontwikkeling, en een wereldwijde slowdown. Dat is dus duidelijk een thema waar we in november veel aandacht aan zullen moeten besteden. Alles bij elkaar genomen denk ik dat we vorig jaar de juiste weg in zijn gegaan met onze thema´s. Dit jaar zullen we ons sterk richten op de enorme veranderingen die plaatsvinden binnen de vier krachtenvelden die de Nexus of Forces vormen. De verandering is het grootst op het gebied waar ze samenkomen.”

“Tegelijk met die veranderingen verwachten we, zeker gezien vanuit Europees perspectief, dat de investeringen in informatietechnologie zullen dalen. Dat loopt parallel met de ontwikkeling dat ook andere onderdelen in een organisatie verantwoordelijkheid krijgen over IT. We zullen voor het eerst een substantiële verschuiving zien in IT-uitgaven door andere delen van de organisatie, dus niet alleen door de IT-afdeling. Dat is dit jaar een herkenbare trend.”

Vorig jaar heeft Gartner CIO’s voor het eerst gewaarschuwd voor deze verandering. “Toen hebben we voor het eerst gesproken over het verschijnsel dat in sommige verticale branches de marketingafdeling fors investeert in IT. Dat doet marketing autonoom, dus niet in samenwerking met de IT-organisatie. Vaak vallen deze uitgaven onder de normale aankopen. Dit jaar zien we dat de IT-aanbieders zich voor het eerst realiseren wat een enorm potentieel er ligt op dat snijvlak van marketing en IT. De vendors gaan daarop inspelen, omdat ze zien dat het advertentiebudget van organisaties sneller groeit dan de IT-uitgaven, zeker in de business-to-consumer markt. Dat heeft invloed op de functie van de CIO.”

Informatie
Deze trend hangt samen met een ander buzzword, Big Data. “Die groeiende focus op informatie in de hele organisatie heeft invloed op de manier waarop investeringen worden gedaan. Door Big Data zullen ook vanuit andere budgetten dan IT IT-uitgaven worden gedaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in de farmaceutische industrie met budgetten voor research and development, waaruit eigenlijk IT investeringen worden gedaan omdat het gaat om technologie voor het analyseren van data.”

“In toenemende mate zullen we zien dat productiebedrijven afdelingen inrichten om data te verwerken waarmee ze waarde creëren. Daar ligt in de investeringen veel nadruk op. Dat leidt weer tot een forse verbreding van de markt die we vroeger definieerden als de IT-industrie. Zo zien we dat de Chief Marketing Officer (CMO) een van de belangrijkste inkopers wordt van technologie, we zien dat de R&D-afdeling meer dan in het verleden direct technologie kopen, en we zien het ontstaan van afdelingen in een organisatie die zich richten op het halen van waarde uit Big Data. Dat gaat voor leveranciers een zelfstandige omzetstroom worden.”

Dit alles heeft ingrijpende gevolgen voor de CIO. Is die nog wel in control? “Het begint met de vraag wat de definitie is van control. Want er blijven zaken die belangrijk zijn voor het bedrijf, en die vragen om centrale sturing. Daarbij gaat het onder meer om security en risicomanagement, en de consistentie in inkoop en gebruik van de nodige technologie, zodat je de kosten voor de infrastructuur optimaliseert. Dat zijn zaken waarvan het belangrijk blijft dat de CIO zich daar centraal mee bezig houdt. De vraag is nu wel hoe de CIO zich met de IT-organisatie moet gaan positioneren ten opzichte van de andere afdelingen, om te komen tot business-IT alignment. De situatie is heel anders dan tien jaar geleden.”

Kansen
Er wordt in dat verband veel gesproken over de skill set voor de moderne CIO. Die skills zijn volgens Sondergaard echter niet anders dan waar leidende CIO´s al een aantal jaren naar streven. “Het gaat erom goed te begrijpen hoe je kansen voor de business kunt grijpen, om de non-lineaire groei van businesses te faciliteren. Je moet begrijpen hoe alles samenkomt, in staat zijn risico en security te managen voor de enterprise. Dat is een van de meest belangrijke functies voor de CIO.”

“Het belang van al die zaken leidt er soms wel toe dat je niet meer altijd zeker weet wie de CIO is, want ze kunnen samenkomen onder één persoon die misschien niet eens meer de CIO wordt genoemd. Grote financiële organisaties hebben de IT vaak ondergebracht bij mensen die niet de CIO zijn, maar bijvoorbeeld de COO. Je hebt dan wel CIO´s op afdelingen, maar degene bij wie alles samenkomt is iemand die businessverantwoordelijkheden draagt, inclusief IT. De CIO moet dus goed weten hoe je technologie verbindt met groei van de business, en daarover kunnen communiceren met business executives in de gehele organisatie.”

Deze trend maakt het ook voor de CxO relevant om naar Symposium/ITXpo te komen. “Nu ze het belang van IT ontdekken moeten ze begrijpen hoe je technologie het meest effectief kunt inzetten. Daar zijn onder meer de CxO-tracks voor. Daar zullen we een survey presenteren over de manier waarop CEO´s omgaan met IT. Zij hebben de waarde van informatie ontdekt, het is een van de strategische middelen die organisaties kunnen inzetten om winst te genereren.”

Focus
“We zullen ons in Barcelona richten op de trends die we in de boards zien, daarover presenteren we onderzoeksresultaten. En steeds meer presentaties zullen de thema´s voor de verschillende belanghebbenden belichten. Bijvoorbeeld de vraag waarom social media voor de verschillende CxO´s belangrijk is. En tenslotte zullen we ons richten op zaken als Big Data en informatie voor de CxO. Zo brengen we de grote thema´s in perspectief, en leggen we het belang van IT voor de verschillende executives met ieder hun eigen rollen uit.”

Dit stelt business executives in staat focus aan te brengen. “Door de economische situatie kunnen organisaties het zich gewoon niet meer veroorloven alles tegelijk te doen. Je moet je richten op zaken die echt strategische waarde hebben. De connectie tussen social, mobile, cloud en informatie zorgt voor een volledig nieuwe zakelijke omgeving. Dat leidt tot veranderende concurrentieverhoudingen. In technologisch opzicht ontstaat er een geheel nieuw technologieplatform. Dat vraagt om leiderschap van de CIO. Want als je een volger wordt, of gezien wordt als een volger, zal de CIO onder die krachten bezwijken.” 

Door: Marco van der Hoeven

Terug naar nieuws overzicht