Joost Gordijn: Dialoog verbindt business met ICT
21-07-2012
Deel dit artikel:

Joost Gordijn: Dialoog verbindt business met ICT


Een half jaar geleden is Le Blanc Advies onder de huidige naam aan de slag gegaan, met een geheel eigen visie op requirements en architectuur. Wij spraken met adjunct directeur Joost Gordijn over de prestaties in de afgelopen maanden. Ondanks de moeilijke economische situatie wist Le Blanc Advies zowel in opdrachten als medewerkers te groeien. “Het gaat om de dialoog, die leidt tot een uitkomst die voor zowel de business als ICT goed is.”

“We hebben gemerkt dat in de markt onze visie op requirements en architectuur goed aanslaat”, aldus Joost Gordijn, adjunct directeur bij Le Blanc Advies. “Veel organisaties blijken daarmee te worstelen. Men is blij met specialistisch advies op dit gebied. Men heeft vrees dat er in het begin een grote hoeveelheid detaileisen wordt opgesteld en vaak begint men direct met realiseren. Wij zeggen:  kijk eerst goed naar de eisen die de business stelt. Want als je die goed en helder formuleert geeft dat weer input voor de architectuur.”

Een goede architectuur is volgens Gordijn gebaseerd op principes, is daardoor duurzaam en biedt tevens de nodig ruimte om snel in te spelen op wensen die de business stelt. “Dat laatste is belangrijk, want requirements en architectuur beïnvloeden elkaar, er is een wisselwerking. Het gaat om vragen: Wat kan? Wat is nodig? Zijn er andere mogelijkheden? Het gaat steeds om keuzes maken. Daarvoor komt eerst de dialoog waarbij je helder en duidelijk aangeeft wat de voor- en nadelen zijn. Organisaties ervaren dat onze medewerkers naast deskundigheid ook deze dialoog kunnen voeren.”

“De focus is niet alleen goed geweest voor onze positionering in de markt. Volgens Gordijn is een opvallend neveneffect dat dit proces intern veel energie oplevert. Het zorgt voor veel enthousiasme en de wil om steeds te verbeteren. Eén specialisme en drie kern expertises leidt ook tot kruisbestuiving tussen die expertises.”

Nuttige bijdrage

Een ander neveneffect van deze specialisatie is dat Le Blanc Advies volgens Gordijn geen moeite heeft om goede mensen aan te trekken. “We hoeven niet te adverteren met vacatures, de mensen komen zelf naar ons toe, vanuit diverse achtergronden. Door de crisis zie je dat er onderscheid ontstaat tussen bedrijven met focus die succesvol zijn en bedrijven die dat door het ontbreken van focus niet zijn. Mijn mening is dat mensen altijd bij een succesvol bedrijf willen werken, waar ze weten dat ze een nuttige bijdrage kunnen leveren.”

“Dat is wat bij ons speelt, de mensen zien dat we goede opdrachten verwerven. Ze zien tegelijkertijd het hoge niveau van hun toekomstige collega´s. Niets is leuker dan in een omgeving te werken waar je niet alleen bijdraagt aan de doelstellingen van de klantorganisaties, maar waar je ook kunt leren van je collega’s. Die kruisbestuiving is belangrijk.” Dat dit werkt blijkt uit de afgelopen maanden. Op dit moment werken bij Le Blanc Advies dertig professionals, van wie er het afgelopen half jaar al zes zijn aangenomen. Ze hebben momenteel allemaal een opdracht. Dat weerspiegelt zich weer in de cijfers, die op weg zijn naar een rendement dat waarschijnlijk uitkomt tussen de acht en tien procent.”

De medewerkers hebben verschillende expertises, die goed op elkaar aansluiten. De analisten beslaan het terrein van business-proces tot informatie. Gordijn: “Zij hebben tot taak de behoefte van de klantorganisatie om te zetten naar eisen voor de informatievoorziening.” De tweede grote groep in het medewerkersbestand is die van de architecten. “Zij zijn in staat de doelstellingen van de organisatie en de eisen die deze stellen aan de informatievoorziening om te zetten in een blauwdruk.” Tenslotte zorgen de programma- en projectmanagers voor de begeleiding van het veranderingsproces.

“We zien helaas vaak dat een architect zijn handen ervan aftrekt als ze de blauwdruk hebben gemaakt. Bij ons voelt de architect zich ook verantwoordelijk voor de follow up. Door die betrokkenheid krijg je ook feedback, zodat je weet of je de juiste keuzes hebt gemaakt. Want je kunt nu eenmaal niet alles voorzien, je loopt altijd tegen zaken aan die ervoor zorgen dat je de architectuur moet bijstellen. Dat is helemaal niet erg en juist wanneer de architect nog betrokken is kan hij door zijn totaal overzicht de impact van aanpassingen goed overzien.”

Professionaliseren

De lijst met opdrachten en opdrachtgevers is divers. Zo heeft een van de medewerkers van Le Blanc Advies een project gedaan voor ProRail, juist vanwege ons specialisme  van requirements en architectuur. “Dat was bij hen duidelijk een aandachtspunt.” Ook bij Rijkswaterstaat is Le Blanc Advies actief. Daar geven twee projectmanagers van ons leiding aan  twee teams van architecten en analisten en zorgen daar voor een verdere professionalisering.

Bij Nedtrain, die treinen maakt en reviseert voor de Nederlandse Spoorwegen, bestonden eveneens vragen over requirements. “Daar hebben we een requirements scan uitgevoerd om te kijken op welk niveau de processen zich bevinden en om vast te stellen hoe het management van de requirements verloopt. Na het maken van die scan zijn we gevraagd om iemand te leveren om het verder op een professioneel niveau te organiseren.                                        Een grote bank wil de brug slaan tussen business en IT en zij hebben ons gevraagd deel te nemen een aantal brainstorm-sessies om dat verder vorm te geven.“

Een ander project loopt bij een grote zorgverzekeraar, waar wordt gewerkt aan de invoering van het Europese betalingsverkeer,  SEPA. Hierdoor moet het internationaal geldverkeer makkelijker gaan lopen. “Dat heeft o.a. veel consequenties voor de informatievoorziening, want daar hoort ook veel wet- en regelgeving bij. Een van onze architecten is bezig geweest de impact daarvan te bepalen. Van alle details weer hoofdlijnen gemaakt. Dit heeft geleid tot een roadmap die een enorm houvast geeft in die organisatie. Op deze manier hebben ze het totaaloverzicht op één A4-tje!”

Een architect kreeg bij een ministerie de taak om een toekomstvisie te maken op een netwerkplatform, met een termijn van vijf jaar. “Het was niet gebruikelijk om met eindgebruikers te praten. Er was daar geen structuur voor. Eindgebruikers waren ook erg verdeeld over de organisatie. Onze architect heeft bij diverse onderdelen gebruikers gezocht en gemobiliseerd. Dit heeft geleid tot een klankbordgroep die nu iedere maand bij elkaar komt. Hierdoor is de kwaliteit enorm toegenomen en is er veel goodwill gekweekt.”

Slagkracht

Gordijn benadrukt dat bij dergelijke projecten de culturele en persoonlijke component enorm groot is. “Het gaat weliswaar uiteindelijk om technologie, maar vertalen van business eisen in informatievoorziening is primair mensen werk. Wij verbinden business en ICT. Het maken van die verbinding vergt persoonlijke vaardigheden. Wij besteden daar dus veel aandacht aan en zorgen onder meer voor de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen.”

“Want om die verbinding te maken moet je in staat zijn om eerst met de ander de dialoog aan te gaan. Je moet kunnen afstemmen op zijn of haar belevingswereld, oor en oog hebben voor de belangen. Wanneer je daarin slaagt ontstaat er begrip en vanuit begrip kun je de consequenties van keuzes aan de orde stellen. Zo ontstaat een echte dialoog die leidt tot een uitkomst die voor beide kanten goed is. Anders praat je alleen maar tegen elkaar en blijft het bij een uitwisseling van standpunten die niet echt ergens toe leidt.”

Gordijn noemt drie succespijlers van Le Blanc Advies. “De eerste is een combinatie van visie en focus. De tweede is onze professionals. We hanteren een strikte selectie, maar eenmaal binnen dan faciliteren wij ze optimaal. De derde component is de commerciële slagkracht. Die begint met de intentie om de klantorganisatie te helpen hun doelstellingen te realiseren. Het goede werk van onze professional zorgt ervoor dat de verwachtingen die we wekken ook worden waargemaakt en daarom komen de klanten bij ons terug.”

 

 

Terug naar nieuws overzicht