Wessel van Alphen (IT-Staffing): ‘Betere positie zp-er in 2012’
15-12-2011
Deel dit artikel:

Wessel van Alphen (IT-Staffing): ‘Betere positie zp-er in 2012’


Wessel van Alphen, directeur van detacheringsbureau IT Staffing, maakt zich al enige tijd hard voor en betere positie van zelfstandig professionals. De waardering voor deze groep specialisten is de laatste tijd al fors gegroeid en het belang van zp-ers zal de komende jaren toenemen. Zeker in deze tijd van flexibilisering van de arbeid door het bedrijfsleven. Een doordachte aanpak wordt nog belangrijker bij inzet van IT-professionals.

Wessel van Alphen kijkt met een positief gevoel terug op het afgelopen jaar. “Wij hebben in 2011 ongeveer even goed gedraaid als in 2010. Vanuit ons perspectief hebben we de indruk dat de markt stabiel is. Het aantal nieuwe inzetten is gelijk gebleven, evenals de omzet. Van mij mag de markt wel weer aantrekken, zodat we weer verder kunnen groeien. In 2010 hebben we, net als de rest van de markt, water bij de wijn moeten doen. Aan de andere kant merken we dat we de laatste maanden meer inzetten realiseren. Er zit weer een paar procent stijging in.”

De groei lijkt echter wankel. Een tweede recessie is slecht nieuws voor Nederland en slecht nieuws voor de arbeidsmarkt. Van Alphen: “De arbeidsmarkt moet in beweging zijn en in beweging blijven. Het moet eenvoudiger worden voor het bedrijfsleven om op tijdelijke basis specialisten in te zetten, bij voorkeur zelfstandige IT professionals, allen zeer kundige mensen en bovendien, deze personen willen geen beroep doen op de sociale wetgeving. Wij zijn bezig de positie van de zelfstandige professional te verbeteren. De VAR heeft namelijk iets heel onredelijkst in zich.”

“De VAR is in principe een goede bescherming voor de opdrachtgever. Voor de komst van de VAR was er het risico op navorderingen loonheffing. Het bedrijfsleven heeft in samenspraak met de fiscus de VAR in het leven geroepen, zodat de opdrachtgever geen risico meer loopt op navordering loonheffing. Een nadeel is dat het de freelancer geen garantie geeft. De fiscus kan tot 5 jaar terug de VAR herroepen indien en voor zover de feitelijke omstandigheden dat rechtvaardigen. De freelancer wordt dan met terugwerkende kracht onder de loonheffing geschaard met alle gevolgen van dien."

Een belangrijk aandachtspunt is volgens Van Alphen ook de positie van Nederland als kenniseconomie. "Daarin dreigen we achter te raken. Ons collectieve kennisniveau blijft achter bij bijvoorbeeld China, daar wordt erg veel aandacht besteed aan training en opleiding. Het moet eenvoudiger en aantrekkelijker worden voor specialisten om zich bij te scholen."

Nieuwe arrangementen
FNV Bondgenoten heeft zich de afgelopen tijd ingespannen om over die onderwerpen openheid te krijgen. Zo is er gekeken of er nieuwe arrangementen bedacht kunnen worden om de positie van de zp-er in een beter juridisch, financieel en economisch kader te plaatsen, maar ook hoe je bijvoorbeeld 'een leven lang leren' kunt stimuleren. Zij hebben een eerste succes geboekt, door te bedingen dat er een zogenoemde vrijplaats ingericht mag worden. Diverse IT-dienstverleners en werkgevers zijn hier intensief bij betrokken, waaronder IT Staffing. Deze partijen zitten nu om de tafel om te kijken welke nieuwe regelgeving nuttig kan zijn.

“De laatste tijd zijn daar vorderingen in geboekt. De vrijplaats moet een mechanisme worden waar belanghebbenden tot afspraken komen die, bij gebleken succes, vertaald zou kunnen worden naar andere branches. Wij proberen voor de zelfstandige professional een goede onafhankelijke positie te bewerkstelligen. Er zijn nu eenmaal mensen die voor hun werk kiezen en niet voor een werkgever. Iedere individu bepaalt zelf of hij als zelfstandige of als werknemer aan de slag wil. Iemand die als zelfstandige aan de slag wil meldt dat bij de fiscus via de VAR ZIP, wat staat voor VAR Zelfstandig Interim Professional. Zo krijg je en andere soort regelgeving. Dat is een interessante ontwikkeling waarin de zelfstandige professional beter tot zijn recht kan komen, maar ook de belangen van de werknemer worden gegarandeerd."

Deze ontwikkeling heeft ook invloed op een andere trend, namelijk die van de inhuur via payroll organisaties. “Dat speelt al enige tijd en heeft ook met de VAR te maken. Freelancers die direct bij een opdrachtgever onder contract komen, worden juridisch ondergebracht bij een payroll-organisatie. Door een extra buffer op te werpen willen opdrachtgevers alle risico’s uitsluiten, maar vergeet niet dat die payroll-organisatie ook met de flexwet te maken heeft. Deze ontwikkeling zie ik met lede ogen aan. Er zal een kentering optreden wanneer de zp-er een betere rechtspositie krijgt op de arbeidsmarkt.”

Van Alphen wijst verder op het belang van Nederland als kenniseconomie. “Die ambitie moet je wel aanmoedigen. Mensen moeten gestimuleerd worden zich verder te ontwikkelen. Er moet een proces komen van continu opleiden en trainen. De mensen die daarvoor in aanmerking komen kunnen er, op vrijwillige basis, aan deelnemen. In die vrijplaats zouden we dus iets moeten bedenken om dat te faciliteren. Maak het voor automatiseerders mogelijk en makkelijk zich verder te ontwikkelen.”

CV’s
Social media spelen op de detacheringsmarkt een steeds grotere rol, maar niet altijd in positieve zin. “Je ziet dat bedrijven die op zoek zijn naar automatiseerders hun aanvraag op LinkedIn zetten. Binnen een uur hebben ze dan honderd CV´s binnen. Ze denken vervolgens dat het daarmee ophoudt. Maar daar zit juist het probleem. Ze hebben wel honderd CV’s, maar geen enkele kandidaat. Dat is waar wij ons voor inspannen, wij leveren de juiste kandidaat, geen massaliteit.”

In het matchen van kandidaten met opdrachten wordt samenwerking met alle stakeholders steeds belangrijker. Zo is Branded Staffing een nieuwe vorm van inhuur voor grote partijen. Hiermee zet IT Staffing voor de inhuurder een eigen staffing-entiteit op om ervoor te zorgen dat men goede invulling krijgt bij projecten. Van Alphen beschrijft het als een virtueel competence center waarin specialisten gericht kunnen worden benaderd om hen te boeien voor de projecten van de opdrachtgever, en andersom ook, freelancers kunnen als prefererred IT Pro worden ingeschreven bij zo'n competence center. Beide partijen hebben daarin volop invloed, omdat het een gezamenlijk project is. “Daar krijgen we zowel in de freelance-markt als bij de grote bedrijven een goede respons op.”

Samen met de zp-ers heeft IT Staffing een aantal projecten opgezet om tot een andere benadering van de markt te komen. “Een voorbeeld is het thema Business Continuity. De bovenkant van het MKB en de onderkant van de top 500 bedrijven hebben daar zelf niet de juiste mensen voor in dienst en zijn aangewezen op (dure) consultancy bureaus. Business Continuity is een belangrijk fenomeen. In hoeverre beheerst een bedrijf zijn ICT gezien vanuit het oogpunt van business continuity? Hoe vergewis je jezelf ervan dat je de zaakjes onder controle hebt en hoe toon je dat aan richting je klant?"

"Een aantal professionals heeft een standaard set van controles ontwikkeld die in de vorm van een meerjarig abonnement aan het MKB aangeboden kan worden. Het eerste jaar doe je de analyse, de daaropvolgende jaren herhaal je die en toets je de verbeteringen. Mochten uit deze analyse verbetervoorstellen voortvloeien dan kan er gebruik worden gemaakt van externe inhuur. Dergelijk ontwikkelingen zorgen ervoor dat grenzen vervagen.”
 

Terug naar nieuws overzicht