XLence Companies: ‘Competenties laten aansluiten bij de bedrijfscultuur’
29-11-2011
Deel dit artikel:

XLence Companies: ‘Competenties laten aansluiten bij de bedrijfscultuur’

Advertorial XLence Companies:

In de jaren negentig, toen ook binnen de ICT-sector de bomen tot in de hemel groeiden, schoten detacheringbureaus als paddenstoelen uit de grond. Het plaatsen van ICT-ers leek in die periode meer op ‘dozen schuiven’ en er werd door de hausse in de markt amper aandacht besteed aan de combinatie mens, vaardigheden en organisatie. Capaciteit was de leidraad en vele bureaus op het gebied van personele dienstverlening wilden hier graag een graantje van meepikken.

Hoe anders keken de oprichters van XLence naar de markt. Zij realiseerden zich dat de markt niet altijd zo ‘overspannen’ zou blijven en dat bij een economische terugval het leed niet te overzien zou zijn. Vanuit die gedachte besloten zij een nieuw bureau op te richten, waarbij snel en kwalitatief leveren weliswaar centraal moesten staan, maar dan in combinatie met een optimale match qua cultuur en organisatie, waarbij de lange termijn relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een prominente plaats kreeg toegewezen. Een internetbubbel en financiële crisis later laten zien dat inmiddels het kaf van het koren in detacheringland is gescheiden en dat XLence Companies, dankzij een uitgebalanceerde visie, het gelijk aan haar zijde heeft gekregen en nog steeds succesvol is als het gaat om het invullen van ICT-projecten en detachering.
 
De huidige directieleden van XLence Companies, Auke de Jong en Pim Eijkelenboom, kloppen zich niet op de borst voor de visie van het bedrijf, maar hebben in al die jaren wel bewezen dat door de gemaakte keuzes er niet alleen lange termijn relaties met opdrachtgevers zijn ontstaan, maar ook met het personeel. Pim Eijkelenboom: “Op het gebied van detachering werken wij binnen het onderdeel XLence People met een trouwe groep eigen mensen, waarvan enkelen al sinds de start van de organisatie bij ons in dienst zijn. Dit zijn allemaal goed opgeleide en gecertificeerde specialisten die wij kunnen inzetten op het gebied van projectleiding, servicedeskbeheer, netwerk- en serverbeheer, applicatiebouw en onderhoud, testen en database beheer. Ook zijn ze in te zetten als het gaat om gebruikerstraining en ondersteuning. Tevens voeren we grote migratie- en implementatieprocessen uit, waarbij wij ook de gehele coördinatie van de werkzaamheden voor onze rekening kunnen nemen. Nog een stap verder is de mogelijkheid om het beheer van de ICT volledig of gedeeltelijk uit handen te nemen.”  

Voor wat betreft opleiding staat ‘education permanente’ hoog op de agenda van XLence People. Hiervoor is speciaal de XLence Academy in het leven geroepen, waarbij efficiëntie, effectiviteit en niveau als primaire doelstelling wordt gehanteerd. Hiermee wordt binnen XLence de kwaliteit van de medewerkers op alle fronten gewaarborgd en garandeert deze insteek een win/win situatie voor zowel de opdrachtgever als de werknemer. Binnen de Academy staat niet alleen de technische kant centraal. De cursisten worden ook begeleid in hun persoonlijke effectiviteit en ontwikkeling.  

Compacte organisatie

Auke de Jong, sinds 2010 als directielid en partner toegetreden tot XLence Companies, wil de filosofie van de organisatie de komende jaren nog meer handen en voeten gaan geven, waarbij expansie voorop blijft staan. “Denk hierbij niet aan een groot kantoor van waaruit we de groei willen gaan realiseren. De kracht van onze organisatie zit hem juist in het feit dat we compact zijn, met directe en korte lijnen naar onze opdrachtgevers. Om die reden zullen we in het land kleinere kantoren gaan openen die gerund zullen worden door professionals, die zelf ondernemer en manager zijn. Die ook tot in lengte van dagen als contactpersoon blijven fungeren. Hierdoor leren zij perfect de bedrijfscultuur van de opdrachtgever kennen. Dit garandeert niet alleen dat de beste specialisten geleverd kunnen worden, maar ook dat ze perfect passen binnen de normen en waarden van de organisatie. Voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben we dit in 2008 al ingericht door de overname van de Plus-IT groep. Vanuit Groningen leveren zij dezelfde diensten en expertise volgens de standaarden die wij hebben ontwikkeld.”  

Resourcing

XLence Companies put niet alleen uit een pool eigen medewerkers om bij klanten in te zetten. Pim Eijkelenboom: “Dankzij het lidmaatschap van Spinweb, de Nederlandse Vereniging van ICT- dienstverleners, zijn wij in staat uit een groep van 3.000 ICT-professionals te putten. Dankzij Spinweb beschikken wij over een landelijke dekking en een uitgebreide expertisematrix.”  

Ontzorgen door resourcing is binnen XLence een gevleugelde uitspraak. Pim Eijkelenboom: “Wij zijn in staat om voor een bedrijf of instelling, mede dankzij onze compacte organisatie en ons uitgebreide netwerk een compleet team specialisten snel en flexibel neer te zetten, dat ook nog eens perfect past binnen de bedrijfscultuur. Niet alleen de klanten waarderen deze aanpak trouwens, ook de externen die op deze projecten worden ingezet. Zij voelen de ‘perfect match’ en blijven een opdrachtgever in de regel lang trouw. Het is voor een organisatie ook belangrijk dat ‘externen’ niet als zodanig worden gezien. De kennis die zij opbouwen vormt een collectief geheugen bij de opdrachtgever en dat voegt een enorme waarde toe aan het proces. Die waarde wordt gelukkig steeds vaker goed door alle betrokkenen ingeschat en daar plukken wij als XLence weer de vruchten van. Zowel externen als opdrachtgevers begrijpen dat we niet voor het snelle succes gaan, maar voor kwaliteit en een langdurige relatie. Deze bewezen werkwijze zorgt ervoor dat wij door alle betrokkenen naar voren worden geschoven bij nieuwe projecten. Ons businessmodel is meteen ons belangrijkste marketinginstrument en daarom is ons bedrijf amper gevoelig voor economische schommelingen. Ook dat geeft opdrachtgevers natuurlijk vertrouwen.”  

Cloud

Sinds enige tijd biedt XLence Companies in een aparte divisie de cloudgebaseerde oplossingen van Microsoft Office 365 aan. Auke de Jong: “De vertrouwde programma’s, zoals Word, Excel en Powerpoint, Microsoft Exchange voor e-mail en agenda en Sharepoint voor portals en het delen van documenten bieden wij nu aan als cloudgebaseerde abonnementenservice. XLence kan de volledige implementatie en migratie voor haar rekening nemen, waarbij we vooral willen opmerken dat deze oplossing ook zeer geschikt is voor kleinere organisaties. Met name Sharepoint is voor organisaties met een beperkte schaalgrootte vaak een openbaring. Je ziet toch steeds vaker dat er ‘op afstand’ en buiten reguliere werktijden wordt samengewerkt en dan is het delen van documenten en informatie, zonder een zware en kostbare infrastructuur, een uitkomst.”

Branches

XLence Companies pint zich niet vast op sectoren en branches waar ze menen sterk te zijn. XLence Companies positioneert zich immers als organisatie die graag zaken wil doen met iedereen die tijdelijk ICT-personeel inhuurt. Pim Eijkelenboom: “Al ligt ons track record op dit moment voornamelijk op het gebied van zorg, lokale overheid, bouw en de financiële sector. Zo hebben onze specialisten bijvoorbeeld aan de basis gestaan van het mobiel bankieren van de Rabobank.” Auke de Jong is wat stelliger als het gaat om kansen in de markt. “Met partijen zoals ASML, PGGM en Shell zouden we graag eens zaken doen. Wij zijn er van overtuigd dat we ook voor deze organisaties de beste professionals met de juiste skills en passend bij hun cultuur kunnen leveren. Ook de taal van beursgenoteerde ondernemingen spreken we immers vloeiend!”
 

Terug naar nieuws overzicht