Interview Ajit Jaokar: 'CIO wordt een soort Oprah'
26-11-2011
Deel dit artikel:

Interview Ajit Jaokar: 'CIO wordt een soort Oprah'


Niet technologie, maar de mens zal centraal moeten staan in de managementstijl van CIO's. De ontwikkelingen in de ICT komen steeds meer voort uit de consumentenmarkt, zoals bij mobile en social. Hier zullen CIO's een antwoord op moeten vinden en dat antwoord ligt niet alleen in de technologie, vindt Ajit Jaokar.


Ajit Jaokar is de oprichter van het in Londen gevestigde futuretext, een onderzoeksbureau en uitgeverij die zich met name richt op opkomende technologieën rond web en mobile. In 2009 en 2010 nam hij deel aan de Global Agenda Council on the Future of the Internet van het World Economic Forum. Hij is tevens voorzitter van het Next generation mobile applications panel van Oxford University. Executive-People.nl sprak met hem tijdens zijn bezoek aan een evenement van CIONet.

Ajit Jaokar staat bekend om een uitgesproken mening over de markt, die hij onder meer ventileert in zijn blog www.opengardensblog.futuretext.com. Een van zijn favoriete onderwerpen is wat hij disruptive-technologieën noemt, en hun invloed op de verantwoordelijkheden van de CIO. Daarover spreekt hij met beslissers en beleidsmakers over de hele wereld. Ook tijdens zijn presentatie bij de leden van CIONet ging hij daarop in.

“Een ingrijpende trend waar CIO’s mee te maken hebben is dat technologie zich heeft ontwikkeld van corporate naar consument”, aldus Jaokar. “Wat ik daarmee bedoel is dat aanvankelijk allerlei technologieën, van hardware tot software, voortkwamen uit ontwikkelingen in en vragen uit de zakelijke markt. Maar nu zien we voor het eerst dat de technologie zich ontwikkelt vanaf de andere kant. De ontwikkelingen rond mobile zijn daarvan het meest zichtbare voorbeeld, evenals de opkomst van sociale netwerken.”

Rol van de CIO

"Daardoor gaat de rol van de CIO ingrijpend veranderen. De vraag is nu hoe zij daarop gaan inspelen. Als ze alleen maar kijken vanuit de invalshoek van de technologie is dat een beperkte manier om te kijken deze ontwikkeling. De huidige trends vragen om een veel bredere rol van de CIO. Ik heb in het verleden de rol van de CIO wel eens beschreven als die van een hitman. Later zijn ze meer een soort kapitein op een schip geworden. Maar die rol is ook alweer aan het veranderen,"

"Om die nieuwe rol te beschrijven rol gebruik ik vaak de vergelijking met Oprah Winfrey. De CIO zal een soort Oprah moeten worden. Ik bedoel daarmee dat het essentieel is dat ze begrip hebben voor de emoties die gepaard gaan met de manier waarop mensen werken. Empathie en de menselijke kant worden veel belangrijker in de ICT. Dat gaat een cruciale rol spelen in de manier waarop CIO’s hun managementstijl inrichten."

"Dat gaat niet vanzelf. Van oudsher komen ze veelal uit de hoek van de infrastructuur en hebben ze een technische achtergrond. Dat heeft weer invloed op de manier waarop ze tegen management aankijken. De huidige tijd vraag echter om een andere aanpak dan vroeger, en dat is een belangrijke verandering."

Nieuwe generatie

Deze verschuiving van het zwaartepunt van technologie naar de mens hangt volgens Jaokar samen met de komst van een nieuwe generatie. "Jongere mensen kijken anders naar het gebruik van technologie. Zij zijn vertrouwd met zaken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Beredeneerd vanuit een corporate perspectief hebben sommige organisaties de neiging daar restrictief mee om te gaan. Maar dat is nu eenmaal de manier waarop de nieuwe generatie wil werken. Zelfs als je in aanmerking neemt dat er een recessie aan de gang is en mensen graag een baan willen, moet je daar rekening mee houden."

“Deze ontwikkeling vindt wereldwijd plaats, en allerlei zaken spelen tegelijkertijd. Daarom is de benaming perfect storm die CIONet daarvoor gebruikt heel toepasselijk. Het is bovendien een global storm. Iedere CIO zal een manier moeten vinden om daar mee om te gaan. Dit is overigens niet uitsluitend een zaak voor de CIO, maar ook, bedrijfsbreed, voor de andere executives. Want disruptie is geen metafoor meer. In het begin van het .com tijdperk waren mensen nog sceptisch over de gevolgen, maar dat is voorbij. We zien patronen, en steeds meer voorbeelden van partijen die succes hebben met een nieuw business model zoals bij Amazon en Ebay. Het principe van de disruptie door technologie is valide, en mijn boodschap is dat je als CIO niet meer kunt zeggen dat je het niet zag aankomen."
 

Terug naar nieuws overzicht