‘Het gaat te snel voor interne IT-organisaties’, interview met Eugène Tuijnman, CEO van System Integrator SLTN
30-07-2011
Deel dit artikel:

‘Het gaat te snel voor interne IT-organisaties’, interview met Eugène Tuijnman, CEO van System Integrator SLTN

De ontwikkelingen binnen de ICT gaan met name de laatste jaren enorm snel. Veelal te snel voor een interne IT-afdeling om alle technologische veranderingen bij te houden, zeker nu de business aan de  IT afdeling strategische eisen stelt en de IT budgetten afnemen. Bedrijfsapplicaties en data moeten voor alle medewerkers altijd en overal beschikbaar zijn via elk gewenst apparaat. Eugène Tuijnman, CEO van System Integrator SLTN, ziet daarom de vraag naar hulp en expertise bij implementaties en vooral het beheer van IT infrastructuren fors toenemen. “Storagebeheer, deduplicatie, virtualisatie van servers en werkplekken en archivering vragen in een bedrijfskritische omgeving om specifieke kennis en ervaring en zetten daarom vaak de huidige interne IT afdelingen onder druk en daardoor zijn de bedrijven kwetsbaar.”

SLTN is al vanaf 1997 actief op de Nederlandse IT-markt. Onlangs heeft ook dochterbedrijf Comparex de naam SLTN aangenomen, om zo alle activiteiten onder te brengen onder de bedrijfsnaam SLTN.  Los van de naamswijziging is er aan de activiteiten van het voormalige Comparex niets veranderd. Van oorsprong was SLTN altijd sterk georiënteerd op IBM, maar de laatste jaren is de focus veel meer verschoven naar een multi-vendor benadering. SLTN werkt ook nauw samen met ICT marktleiders zoals Dell, HP, Cisco, NetApp, EMC, VMware, Microsoft, Symantec en Citrix.

SLTN heeft volgens Tuijnman, oprichter en CEO van SLTN, een uitstekend eerste half jaar achter de rug, met een omzet die boven budget ligt. De System Integrator werkt voor een breed scala aan klanten, van grote beursgenoteerde ondernemingen tot het segment midmarket. “Onze medewerkers hebben het in alle sectoren druk. Bij de grotere klanten is er vooral vraag naar productleveringen met technische ondersteuning binnen bestaande of nieuwe ICT infrastructuren. Het beheer daarvan wordt vervolgens door die organisaties zelf ingevuld omdat zij de kennis in huis hebben. Bij andere klanten doen we veel projecten van ontwerp, implementatie, migratie en beheer.” De nadruk ligt hier vaak op virtualisatie projecten en managed services. Een tak van sport waar SLTN vroeg is ingestapt en waarbij met name onze managed services steeds belangrijker wordt als dienstverlening voor onze klanten.

De snelle ontwikkelingen in de ICT leiden tot veel vragen vanuit de markt. “De technologische veranderingen gaan heel snel. Veel bedrijven hebben daarom moeite om het tempo van die veranderingen met de eigen organisatie zelf bij te houden en met name de kennis te borgen. De wensen vanuit de business vragen om een meer flexibele en veilige ICT infrastructuur tegen lagere kosten. Oplossingen voor meer dynamische infrastructuren zoals virtualisatie zijn echter complexe technologieën, waardoor het voor organisaties soms moeilijk is om een goede keuze te maken. De vraag die wij veel krijgen komt neer op ‘Hier staan we, hier willen we naartoe, help ons de goede keuzes te maken.”

Het antwoord op die vraag is niet meer een oplossing van één merk. “Het gaat om een optimale integratie van hardware en software waardoor de infrastructuur de business kan ondersteunen en versnellen en niet vertragen. Voor  de meeste bedrijven wordt het steeds lastiger de groei van data en applicaties te beheren. Hiervoor zijn meerdere oplossingen mogelijk , maar het gaat om de oplossing die het beste past bij de situatie van de klant. Wij helpen onze klanten daarbij door middel van assessments. Op basis van een assessment van de infrastructuur en de business richting die de klant aangeeft komen wij met een advies en oplossing  dat de klant gaat helpen de transformatie van de infrastructuur of IT omgeving succesvol uit te voeren.”

Ontzorgen

“We gaan daarbij niet uit van één merk of product, maar vanuit de business behoefte van de klant. Later vullen wij dat in met merken en producten. Het gaat om de meest optimale combinatie voor onze klant. Steeds vaker zien we daarbij dat de klant de systemen niet meer in eigen huis wil hebben. Want wil je wel alles zelf doen en beheren of geheel of gedeeltelijk uitbesteden? Ook hier speelt mee dat de ontwikkelingen snel gaan, investeringen hoog zijn en de technologie steeds complexer. Je moet je eigen personeel steeds bijscholen en dat gaat ten koste van de productie-uren. En zelfs dan kan het eigen personeel lang niet alle ontwikkelingen bijhouden.” Uit onderzoeken blijkt dat tegenwoordig het merendeel van de tijd wordt besteed aan het beheer en slechts weinig tijd over blijft voor vernieuwing ten behoeve van de business.

Cloud computing is een andere trend die hoog op de agenda staat, al pleit Tuijnman wel voor een genuanceerde benadering. “Het is voor een deel een verschuiving van Capex naar Opex (aanschaf versus gebruik), vergelijkbaar met de financiële structuur van de lease auto. Wat voor veel klanten zwaar meetelt is de vraag waar alles staat en hoe betrouwbaar en deskundig de partij is die levert.

“Onze klanten vragen wel naar cloud, maar je ziet dat het op dit moment vooral wordt ingezet voor test- en ontwikkelomgevingen. Voor productie blijft de ICT vaak nog in eigen huis en in eigendom. Die groei in de test- en ontwikkelomgeving is vooral een bedreiging voor de verhuurmarkt. Je huurt geen server meer, maar een volledig werkende IT omgeving vanuit een datacenter. Cloud is een manier om sneller en meer flexibel over de juiste ICT infrastructuur componenten te beschikken en de kosten beheerbaar te houden.”

Deze trend leidt tot een groeiende vraag naar managed services, zowel als volledige uitbesteding van het beheer als een deel van het beheer die het eigen personeel ontlast. “Dit is waar het allemaal om draait: de klanten van deze tijd willen ontzorgd worden tegen vooraf overeengekomen prijzen en prestaties met duidelijke SLA afspraken. Dit is waar SLTN in gelooft, SLTN ontzorgt".

Terug naar nieuws overzicht