‘CIOnet is kennisspil voor IT Leaders’, interview met Herman van Bolhuis, Jeroen Kleinhoven en Frits Bussemaker
15-07-2011
Deel dit artikel:

‘CIOnet is kennisspil voor IT Leaders’, interview met Herman van Bolhuis, Jeroen Kleinhoven en Frits Bussemaker


CIONet is een snelgroeiend netwerk van CIO’s en IT Leaders dat in diverse Europese landen bemiddelt in kennisuitwisseling over de inzet van ICT. Executive People sprak met de drie partners, Herman van Bolhuis, Jeroen Kleinhoven en Frits Bussemaker, over de waarde van kennis delen, generatieverschillen en de uitdagingen waar CIO´s voor staan.

Initiatiefnemer Herman van Bolhuis is optimistisch. CIONet heeft momenteel afdelingen in zeven landen, maar omdat het initiatief internationaal goed aanslaat verwacht hij dat volgend jaar CIO´s uit tien landen lid zijn. Het netwerk heeft nu 3.000 leden, aan het eind van het jaar zullen dat er 3.500 tot 4.000 zijn Ongeveer tien tot vijftien procent van hen werkt in Nederland. Negentig procent van deze leden is CIO of IT Leader, dus beslissingsbevoegd op het gebied van IT. De rest bestaat uit business partners en wetenschappers.

“De beslissingsbevoegdheid over IT ligt niet meer alleen bij de CIO, maar ook bij andere executives”, aldus Van Bolhuis. “Dat sluit aan bij de trend het groeiende belang van de IT. Hierdoor zijn veel meer mensen dan voorheen betrokken bij IT-beslissingen. Het succes van ons netwerk is dat alle decision makers in zitten.”

De leden kunnen zowel online als offline kennis uitwisselen. “Het is interessant dat de leden in het begin moesten wennen aan het online gedeelte, maar het gebruik daarvan neemt voortdurend toe. Online is vijftig tot zestig procent actief. Circa dertig procent is reactief, en tien procent is niet actief. Het zijn overigens niet steeds dezelfde mensen, de mate van activiteit verandert al naar gelang de functie en werkzaamheden van de leden. Offline blijft daarbij erg belangrijk, deels omdat we ook te maken met een generatie die niet is opgegroeid met online.”

Verbinden

Jeroen Kleinhoven: “We beschikken over een portfolio van middelen waar je als CIO uit kunt punten om aan kennis en uitbreiding van je netwerk te komen. In de online community zijn mensen die nooit naar netwerkbijeenkomsten gaan, maar ze zitten wel in discussiegroepen. Anderzijds zie je mensen die nooit inloggen, maar wel altijd bij evenementen aanschuiven.”

Op die ‘offline’-evenementen, ongeveer vijftig per jaar, worden belangrijke contacten opgedaan. Zo werden de internationale CIO-awards de laatste keer uitgereikt door Neelie Kroes. Die connectie heeft ertoe geleid dat CIONet nu ook bij de Europese Commissie aan tafel zit om de stem van de CIO’s te laten horen, en te fungeren als klankbord voor de Europese digitale agenda. Ook in Nederland is CIONet betrokken bij de digitale agenda van Nederland. Zo hebben onlangs diverse CIO’s een bijenkomst gehad met de Rijks-CIO.

“Dat verbinden van mensen met kennis is de echte waarde van CIONet”, aldus partner Frits Bussemaker. “Dat wordt steeds belangrijker voor de CIO. Niet alleen intern, maar ook met de omgeving. De contacten die we hebben met de regering en de Europese Commissie zijn voor CIO´s interessant om te laten zien wat hun problematiek is, bijvoorbeeld op het gebied van e-skills en personeel, of privacyvraagstukken. We willen visies presenteren op onderwerpen, inclusief dialoog.”

Geloofwaardigheid

Volgens de partners van CIONet is de geloofwaardigheid van IT een belangrijke kwestie voor CIO’s. Van Bolhuis: “Dat is geen technologiegerelateerde vraag, maar heeft te maken met de vele beloften die IT de afgelopen decennia heeft gedaan. Het is een business alignment-vraagstuk geworden, dat leidt tot de vraag naar de nieuwe business relevance, je wordt als IT-organisatie op heel andere dingen afgerekend, je krijgt met andere mensen te maken. Een aantal CIO’s zijn al actief mee bezig, en een ander deel is nog vooral bezig met sturen op kosten.”

Thema’s die de komende jaren gaan spelen zijn onder meer big data, open data, en natuurlijk cloud. Ook het Nieuwe Werken blijft belangrijk, al is dat vooral een Nederlands fenomeen. Voor al deze trends geldt dat er veel behoefte is aan informatie. Bussemaker: “Het is de vraag wat deze ontwikkeling voor organisaties betekent. Het is geen haarlemmerolie. Laat ook de weerstand zien, laat het anti-geluid horen. Maak er geen goed nieuws-show van, geef een genuanceerd beeld.” Dat geldt niet in de laatste plaats voor social media. Bussemaker: “De komende tijd zal de samenkomst van social media, cloud, mobile en smart systems gaan spelen. En gamefication, er komt een spelelement in de manier waarop we omgaan met technologie en applicaties.”

Kleinhoven vult aan: ”We krijgen de komende jaren een heel andere generatie professionals op de markt, die heel anders zijn opgegroeid. Veel zaken waar we nu over spreken zijn voor hen geen topic, dat is allemaal gewoon voor hen. Wij zetten overal digitaal voor, maar voor hen is het normaal om digitaal weg te laten. Dat krijgt effect op organisaties, en de manier waarop van de CIO en de IT-omgeving wordt gevraagd om te gaan werken. Daar stellen ze andere eisen aan. De nieuwe generatie professionals gaat de zaak veranderen, zij kiezen hun eigen werkgever. Als je het niet doet kun je niet meer de juiste mensen trekken. Het is voor het eerst dat de CEO naar de CIO gaat met zijn iPad, en zegt dat hij er bedrijfsinformatie op wil hebben. We nemen afscheid van de babyboom-generatie.”
 

Terug naar nieuws overzicht