‘Meer waardering voor zelfstandige professionals’, interview met Wessel van Alphen, IT-Staffing
27-05-2011
Deel dit artikel:

‘Meer waardering voor zelfstandige professionals’, interview met Wessel van Alphen, IT-Staffing


IT Staffing detacheert al vijfentwintig jaar deskundige IT-ers

Zelfstandige professionals voorzien in een belangrijke behoefte in de IT-markt. Volgens Wessel van Alphen, directeur van detacheringsbureau IT Staffing, is de laatste jaren duidelijk meer waardering ontstaan voor medewerkers die als freelancer worden ingezet. Het belang van ZP-ers zal de komende jaren alleen maar toenemen, naarmate het dreigend tekort aan IT-ers toeneemt en flexibiliteit cruciaal wordt voor organisaties.

IT Staffing houdt zich al vanaf 1986 bezig met het detacheren van zelfstandige professionals. Het hoofdkantoor staat in Nederland, terwijl IT Staffing ook vestigingen heeft in Duitsland, België en Zwitserland. Daarnaast heeft IT Staffing een joint venture opgezet met automatiseerder Logica. Dit bedrijf detacheert professionals die dedicated werken voor Logica. Directeur Wessel van Alphen heeft in die vijfentwintig jaar een uitgebreide track record opgebouwd op de IT-detacheringsmarkt.

Aan de vraag naar flexibele krachten is het voorzichtige herstel van de markt af te lezen. Van Alphen: “We merken dat er nog wel terughoudendheid is bij bedrijven om externe krachten in te zetten. Maar er worden geen externe krachten meer uitgezet. Aan het begin van de crisis werden achter elkaar contracten beëindigd, maar aan die situatie is nu duidelijk een einde gekomen. Het laatste half jaar is voor ons heel stabiel geweest. Het niveau is nog niet zo hoog als voor de crisis, maar je ziet langzaam maar zeker dat bedrijven weer projecten gaan opstarten. Ik verwacht voor de langere termijn dat er meer vraag zal komen.”

Steeds duidelijker wordt dat er onvermijdelijk een schaarste aan specialisten gaat ontstaan in de IT. “Dat heeft twee redenen. De eerste is dat er te weinig nieuwe instroom is vanuit universiteiten en hogescholen, en de tweede is de uitstroom van babyboomers. De vraag zal aantrekken. Het is belangrijk dat bedrijven zich dat realiseren zodat ze maatregelen kunnen treffen om het probleem dat gaat ontstaan op te vangen. Daar kan IT Staffing bij uitstek een rol in spelen. Wij kunnen meehelpen en meedenken over het vullen van het gat dat gaat ontstaan middels het opzetten van competence clouds voor onze opdrachtgevers. We bieden daarbij de zekerheid dat alles volledig compliant is. Er is geen risico voor bijvoorbeeld navorderingen door de belastingdienst.”

Visie

De rol van IT Staffing bij de inzet van externe krachten krijgt in toenemende mate een strategisch karakter. “De meest ideale situatie is dat we pro-actief kunnen meedenken over de vraag van onze klanten. In dat geval zijn we betrokken bij de allocatiedesks van de klant, zodat we bij het opstarten van een project weten welke it-specialisten waarschijnlijk op korte termijn nodig zullen zijn. Met die informatie gaan wij ons voorbereiden, zodat we daar met onze  competence cloud op kunnen inspringen. Op die manier bieden we toegevoegde waarde.”

IT Staffing werkt dus vanuit een duidelijke visie op de detacheringsmarkt. “Bedrijven zijn meer gebaat bij een partner die hen helpt bij  in de meest ruime zin van het woord. We gaan steeds meer het inhuurproces faciliteren. Dat is meer dan het inhuren van één losse medewerker. Het gaat om het volledig inrichten van een flexibele schil bij onze opdrachtgevers. Alle bedrijven zijn aan het downsizen, en om piekwerkzaamheden op te vangen willen zij graag gebruik maken van vaste kern van externen. Wat wij doen is een virtueel personeelsbestand creëren voor de klant met mensen die van tevoren al geselecteerd zijn. Zo kunnen we ze aanbieden op het moment dat de vraag er is. Dat is wat wij het   competence cloud noemen.”

Zo’n   competence cloud heeft twee pijlers. De eerste is die van de klant, waarbij de mensen kennis en ervaring hebben bij een specifiek bedrijf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om medewerkers die al eerder gewerkt hebben voor dat bepaald bedrijf. Zij zijn dan preferred ZP-ers voor die klant. De tweede pijler is een bepaald expertisegebied van de ZP-ers. “We zoeken de juiste kandidaat bij een taak. Het voordeel van ons bedrijf is dat we geen bankzitters hebben, maar een bestand van zelfstandigen. We kunnen dus altijd de persoon aanbieden van wie de skills het beste aansluiten bij de vraag van de klant. En dan niet alleen de hardskills, maar ook de softskills.”

Social Media

Het is onvermijdelijk dat ook in de detacheringsmarkt social media in belang toenemen. “Dat is heel snel gegaan. Het is nog niet eens zo lang onderdeel van het strategisch beleid. Maar nu zijn we bijvoorbeeld een app aan het bouwen waarmee mensen kunnen aangeven wat hun aandachtsgebied is. De volgende stap is dat mensen in hun portal zelf kwaliteitsnormen kunnen benoemen. En uiteraard hebben we zaken als een professionals-groep op LinkedIn.”

Van Alphen ziet in de toekomst de grens vervagen tussen mensen in loondienst en mensen die niet in loondienst werken: “Er zal als het ware een cloud ontstaan met mensen die werken, in diverse vormen. Aan de andere kan heb je een cloud met opdrachten. Daar moet orde in komen, en in de afstemming van die twee willen wij een belangrijke rol spelen. Dat is het nieuwe werken.”

Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt omdat de perceptie van zelfstandigen radicaal is veranderd. “De afgelopen jaren is de acceptatie van de ZP-er door bedrijven volledig veranderd. Het proces als zodanig is niet veranderd, maar we hebben ons er wel met succes hard voor gemaakt dat ZP-ers met open vizier kunnen zeggen dat ze een zelfstandige professional zijn, en dat ze daar bewust voor hebben gekozen.”

“Zelf ben ik ooit ook freelancer geweest, en ik moest destijds altijd de pet op van een systemintegrator. Nu kunnen we tegen de eindklanten zeggen dat het zelfstandigen zijn, waarbij we natuurlijk wel instaan voor de kwaliteit van de desbetreffende specialist. Mensen moeten er trots op kunnen zijn dat zij als zelfstandige werken, je hebt het wel over een individu. Dat was vijfentwintig jaar geleden nog enorm moeilijk, want er was altijd een negatief gevoel bij. Dat is gelukkig helemaal verdwenen.”

Ook wettelijk lijkt er langzaam verandering te komen in de positie van ZP-ers. “FNV erkent nu ook de zelfstandigen in diverse branches. Zij zien eveneens dat er hiaten zijn in de wetgeving rond zelfstandigen. Want je hebt nu voor de wet de ondernemer en de werknemer. Maar mensen die kennis en kunde verkopen tegen een uurtarief zijn eigenlijk zelfstandige opdrachtnemers, een aparte categorie. Maar daar is in de wet nog geen ruimte voor. Ik vind dat die aparte entiteit er moet komen. En het ziet er goed uit, momenteel wordt er al door diverse partners gesproken over het fiscale en sociale kader waarbinnen bedrijven werkzaamheden kunnen laten inrichten door ZP-ers.”
 

Terug naar nieuws overzicht