Eneco maakt storage groener met FAST-technologie van EMC
22-02-2013
Deel dit artikel:

Eneco maakt storage groener met FAST-technologie van EMC


Eneco is niet alleen producent en leverancier van duurzame energie, ook in de bedrijfsvoering probeert het bedrijf duurzaam te zijn. En hoewel de keus voor EMC Symmetrix VMAX op basis van vele criteria is gemaakt, is hoofd Datacenter & Administration Mark Edelbroek verguld met het feit dat dit storage-systeem zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing. “Wij produceren en leveren groene energie, EMC levert groene opslagcapaciteit. We werken beide aan hetzelfde doel: minder energieverbruik en een schonere wereld.” 

Eneco heeft een dynamisch 24x7 applicatielandschap. Veel applicaties moeten dag en nacht toegankelijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld worden gebruikt door storingsmonteurs, door medewerkers in het callcenter of door Mijn Eneco, de website waarop klanten hun verbruik en termijnbedrag kunnen zien en hun eigen gegevens kunnen bijhouden. Bovendien draaien veel applicaties ’s nachts door om complexe berekeningen te maken of een factureringsrun te draaien. “Dat betekent dat we behoefte hebben aan een stabiele en hoog beschikbare omgeving”, zegt Edelbroek.

Jongleren
Dat was dan ook de reden waarom Eneco in 2010 op zoek ging naar een ander SAN. “Het oude SAN was een shared omgeving in het datacenter van Capgemini. Omdat de load van andere bedrijven invloed heeft op de beschikbare capaciteit, konden we geen aanvaardbare KPI’s afspreken op de prestaties van het SAN. Het kwam erop neer dat de performance teveel fluctueerde”, herinnert Edelbroek zich. “We waren constant aan het jongleren, maar we konden niet voorkomen dat er zo af en toe ballen vielen. Als dat de verkeerde bal was, dan zaten maar zo enkele honderden medewerkers met de armen over elkaar.” Want als de storage niet toegankelijk is, kan gemiddeld zo’n 90 procent van de callcenter medewerkers niet meer werken, schat Edelbroek in. “De andere tien procent kan misschien nog even doorwerken in Outlook en Word, maar ook zij lopen snel vast als ze niet bij de bedrijfskritische applicaties kunnen die op dit SAN draaien.” Want hoewel dit SAN niet alle storage van Eneco betreft, draait wel het merendeel van de bedrijfskritische systemen erop.

Waslijst aan eisen
Samen met Capgemini ging Eneco daarom op zoek naar een andere, dedicated omgeving. Eneco had daarbij behoorlijk wat noten op haar zang. De belangrijkste was dat het in de nieuwe omgeving mogelijk moest zijn om KPI’s op laag niveau (database I/O-niveau) te meten, zodat het mogelijk zou worden om met Capgemini betere service levels af te spreken. Bovendien had Eneco behoefte aan tooling om de KPI’s proactief te bewaken. “We willen kunnen ingrijpen voordat de performance verslechtert”, zegt Edelbroek. 

Meer keuze in storage-smaken was een andere belangrijke eis. “We maakten voorheen gebruik van twee tiers, maar we wilden dit uitbreiden met zowel een sneller systeem als een goedkoper systeem, dus een tier aan de boven- en aan de onderkant erbij. Daarbij lag het voor de hand om te kiezen voor flash als sneller systeem en SATA als goedkoop alternatief.”

Eneco wilde daarnaast de mogelijkheid om het SAN snel en eenvoudig te up- en downsizen. “We willen niet betalen voor storage die we niet gebruiken, maar hadden een on demand-model voor ogen waarbij we snel extra capaciteit kunnen af- en bijschakelen.” Een andere eis was zowel synchrone als asynchrone replicatie met het tweede datacenter, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel clones als snapshots. “We maken veel kopieën van grote omgevingen, dus dan bespaar je heel veel tijd als je niet de hele omgeving steeds opnieuw kopieert, maar alleen de wijzigingen. Dit zorgt er bovendien voor dat de systemen veel minder zwaar worden belast en dus minder stroom verbruiken.”

FAST
De keus viel op EMC Symmetrix VMAX, dat op al deze onderdelen goed presteert. Maar het grootste pluspunt van dit SAN is FAST VP (Fully Automated Storage Tiering with Virtual Pools). “Waar we voorheen handmatig data van de ene naar de andere tier moesten verplaatsen, bepaalt FAST zelf welke data het best op welke manier kan worden opgeslagen. Dit zorgt voor een hogere performance en een efficiënter gebruik van de tiering, wat de kosten fors verlaagt.” Een belangrijk bijkomend voordeel is dat door FAST het energieverbruik met gemiddeld zo’n 75 procent daalt, volgens berekeningen van EMC. En juist dat laatste aspect is voor Eneco belangrijk. “Natuurlijk is het mooi dat door een lager energieverbruik kostenbesparing en een lagere CO2-uitstoot hand in hand gaan. Dat is ook waar wij onze klanten permanent op wijzen: energiebesparing is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee.”

Lagere TCO
Edelbroek schat in dat de Total Cost of Ownership (TCO) van het nieuwe SAN zo’n tien procent lager ligt dan die van het oude SAN. Die kostenbesparing zit in verschillende factoren. Zoals gezegd wordt belangrijke winst geboekt door een efficiënter gebruik van de tiering door  FAST VP. Maar voorafgaand aan de migratie heeft Eneco ook de Logical Unit Numbers (LUNs) geoptimaliseerd en gestandaardiseerd, waardoor er nu minder filesystemen in gebruik zijn. In de TCO-rekensom heeft Edelbroek niet eens het lagere stroomverbruik meegenomen. "We hebben namelijk het energieverbruik van ons vorige SAN nooit gemeten, dus we weten ook niet precies hoeveel we nu besparen.” En ook het feit dat voorheen één medewerker vrijwel fulltime met het SAN bezig was, terwijl er nu nauwelijks nog omkijken naar is, zit niet in de genoemde besparing. “Terwijl dat natuurlijk wel zou moeten, want ook manuren maken deel uit van de TCO. Die berekening kunnen we niet maken, want dan zou je ook de verloren manuren moeten meerekenen die we voorheen hadden als een systeem uit de lucht was of  ontzettend traag was”, weet Edelbroek. “En dat hebben we simpelweg nooit bijgehouden.”

Een ander voordeel is dat het laadwindow van het datawarehouse – het systeem dat het meest I/Ogerelateerd is – met bijna twee uur is gereduceerd. “Dat is niet alleen te danken aan het SAN, maar ook aan een nieuwe Oracle-techniek.” Ook in andere batchsystemen heeft Eneco doorlooptijd gewonnen. “We hebben daardoor nu weer uitbreidingsmogelijkheden binnen onze batchwindows. Waar voorheen een batch vaak precies op tijd klaar was als onze medewerkers de volgende ochtend weer op kantoor kwamen, zijn we nu eerder klaar. Dat is ook handig met het oog op het nieuwe werken, dat we vanaf 2012 breed gaan invoeren. Dan loggen mensen ’s ochtends misschien eerder in om files te ontlopen en eerst even thuis te werken. In de oude situatie zou het bij sommige applicaties kunnen zijn dat een batch nog niet volledig gedraaid was, maar dat is met het nieuwe SAN verleden tijd.”

Soepele migratie
Edelbroek is niet alleen tevreden over het resultaat, maar ook over de migratie. “Circa 200 terabyte is overgezet, in een doorlooptijd van enkele weken. Dat hele traject is vlekkeloos verlopen, gebruikers hebben er niets van gemerkt. Ja, ze merkten op een gegeven moment aan de performance van applicaties dat we kennelijk ‘iets in de systemen’ hadden verbeterd.” 

Edelbroek had bewust de gebruikers niet geïnformeerd, want als ze weten dat er aan de omgeving wordt gewerkt, gaan ze nog kritischer letten op de performance en bellen over problemen die helemaal niet aan het SAN te wijten zijn. “Die aanpak kan natuurlijk alleen als je heel zeker bent van je zaak, maar dat waren we. We hadden goed getest en we hadden goede mensen aan boord. De start van het project kostte even wat moeite, maar de uitvoering is voorbeeldig verlopen. Juist doordat Capgemini, EMC en wijzelf bij de start duidelijk en direct waren. Dat leverde in het begin soms heftige discussies op, maar dat is goed geweest voor het latere traject. Juist daarmee heeft EMC ons vertrouwen gewonnen.”

Tevreden over de goede samenwerking met EMC en Capgemini ligt het voor de hand ook met deze partners in zee te gaan voor de vervanging van de backup infrastructuur, dat als volgende project op de planning staat. Ook nu gaat het team weer op zoek naar mogelijkheden om het energiegebruik te reduceren. “We hebben kritisch gekeken hoe we de hoeveelheid data die we wegschrijven kunnen verminderen”, zegt Edelbroek. “Door toepassing van deduplicatie is het mogelijk het aantal lees- en schrijfacties tijdens de backup fors te verminderen, waardoor we straks – afhankelijk van het type data - tien tot maar liefst dertig keer minder data opslaan. Dat komt doordat we alleen nog maar de veranderingen vastleggen, en niet een nieuwe kopie maken van de hele dataset.”

Proactief
Zo ver is het nu nog niet. Edelbroek kijkt momenteel terug op een succesvol SAN-project dat zijn vruchten dagelijks afwerpt. “We zijn nu weer bezig met waar je mee bezig zou moeten zijn als je je datacenter outsourcet: het sturen op KPI’s. We beschikken nu over de stuurinformatie waarmee we onze storage- en backup-omgeving proactief kunnen beheren. We kunnen nu ingrijpen voordat een applicatie traag wordt. Gebruikers zullen je daarvoor nooit een compliment geven, die weten niet wat er nodig is om dat te realiseren. Maar het feit dat zij al een jaar lang geen enkele storage-gerelateerde klacht meer hebben geuit terwijl we ze voorheen wekelijks aan de telefoon hadden, is het grootste compliment dat wij kunnen krijgen.” 

   

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Storage