PQR zorgt met private cloud technologie voor centralisatie, consolidatie en virtualisatie bij het Koning Willem I College

PQR zorgt met private cloud technologie voor centralisatie, consolidatie en virtualisatie bij het Koning Willem I College

09-01-2013

PQR zorgt met private cloud technologie voor centralisatie, consolidatie en virtualisatie bij het Koning Willem I College


De ICT Academie van het Koning Willem I College (KW1C) werkt sinds dit studiejaar met een gevirtualiseerde digitale labomgeving. Studenten en docenten kunnen deze ICT-omgeving, met behulp van VMware-technologie, eenvoudig en snel implementeren, beheren en beveiligen. Als school van deze tijd, is het KW1C dus op haar toekomst voorbereid! 

Koning Willem I College 
Het KW1C in ’s-Hertogenbosch is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Het KW1C beschikt over twee grote onderwijscentra en een aantal kleine locaties. Hier maken meer dan 1.200 mensen zich sterk voor het opleiden van meer dan 12.000 leerlingen en studenten. 

Van krijtje naar tablet
In de afgelopen jaren is onderwijs en de manier van lesgeven vernieuwd. De digitale leeromgeving heeft zijn intrede gedaan en dit heeft consequenties voor de ICTomgeving binnen onderwijsinstellingen. Op het KW1C krijgen de studenten van de ICT Academie les in een digitale laboratoriumomgeving. Tot voor kort bestond deze omgeving uit een USB-harddisk die onder de arm werd meegenomen en op een werkstation of laptop werd aangesloten. Alle informatie stond op één fysiek medium, was niet op afstand of op andere systemen toegankelijk en in geval van storing kostte het veel tijd om de leeromgeving te herstellen. Docenten beheerden deze omgeving zelf en waren veel tijd kwijt aan het inrichten en distribueren van nieuwe leeromgevingen. Het centrale ICT-team (de Dienst IT Force) speelde in dit traject geen enkele  rol. Samenvattend, de bestaande digitale labomgeving was niet efficiënt, gedecentraliseerd en niet flexibel.

Het KW1C wilde hierin verandering brengen en overstappen op een moderne leeromgeving die aansloot op de technologie in de wereld buiten de collegedeuren. Een wereld waarin virtualisatie, centralisatie, ‘anywhere, any place, any device’ en slimme methodieken om nieuwe software te implementeren of informatie te delen eerder regel dan uitzondering zijn.

Stap voor stap met PQR
Na een eerste verkenning heeft het KW1C besloten om aan de hand van het PQRstappenplan het project vorm te geven. Het stappenplan deelt een project op in verschillende fases, die één voor één worden doorlopen om samen tot het gewenste resultaat te leiden. In de eerste fase ‘workshops en blauwdrukontwerp’ zijn niet alleen de docenten van de ICT Academie (de eigenaars van de digitale labomgeving), maar ook de medewerkers van de centrale ICT-organisatie betrokken. Gion Raaijmakers, Teamleider Dienst IT Force van het KW1C: “Op basis van de eisen en wensen die in fase 1 naar voren kwamen, heeft PQR een functioneel ontwerp opgesteld met daarin de beschrijving van het beoogde eindresultaat. In dit ontwerp zijn twee scenario’s beschreven, uitgaande van VMware-technologie. Eén scenario ging uit van een pure VMware vSphere-oplossing, waarbij handmatig, via scripts de labomgeving opgetuigd en beheerd zou worden. Door VMware vSphere te combineren met VMware vCloud Director wordt dit voorkomen en ontstaat een geautomatiseerd centraal platform dat gebruiksvriendelijk is en door docenten en leerlingen (gecontroleerd) zelf beheerd kan worden.” 

Centraal platform voor docenten en leerlingen
Het KW1C heeft uiteindelijk gekozen voor de VMware vCloud Director-oplossing. “Deze oplossing virtualiseert de complete digitale lesomgeving en heeft veel voordelen als het gaat om implementatie, beheer, toegang en beveiliging”, aldus Raaijmakers. “De VMware Fast Clone-technologie zorgt voor een significante snelheidsverbetering bij het uitrollen van de labomgeving. Een centrale catalogus stelt de templates voor de labomgeving beschikbaar. De lesomgeving is losgekoppeld van de rest van het netwerk, waardoor docenten en leerlingen - zonder tussenkomst van de Dienst IT Force - zelfstandig een labomgeving kunnen inrichten, uitrollen en gebruiken.

Leerlingen hebben in de nieuwe omgeving via een webbased interface eenvoudig en plaats- en device-onafhankelijk toegang tot hun labomgeving. En niet onbelangrijk, door de integratie met Windows Active Directory heeft het KW1C nu verregaande mogelijkheden voor het afdwingen of toestaan van op rollen gebaseerde rechten.”

De nieuwe omgeving is tijdens de tweede helft van het schooljaar 2011/2012 uitgedacht en gerealiseerd. De docenten van het KW1C konden er al ervaring mee opdoen. Vanaf begin schooljaar 2012/2013 is de omgeving operationeel.

Resultaten
Het Koning Willem I College werkt sinds september met de nieuwe omgeving. Raaijmakers: “De voordelen zijn legio! Het in gebruik nemen van nieuwe lesomgevingen gaat efficiënt en centraal, het concept is werkplekonafhankelijk. We verliezen veel minder tijd door uitval of storingen: deze omgeving is veel stabieler dan de losse, kwetsbare USB-harddisks die we eerst gebruikten. We hebben nu een moderne leeromgeving met moderne private cloud technologie. Dat is goed voor ons imago; we gebruiken nu de technologie waarmee het bedrijfsleven in de toekomst cloudservices zal gaan realiseren!”

Probleemstelling

 • De digitale laboratoriumomgeving is niet efficiënt, niet gecentraliseerd en niet flexibel;
 • Docenten zijn iedere zeven weken veel tijd kwijt aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe lesprogramma’s;
 • Het digitale lab van studenten is niet op afstand te beheren of te bereiken en kan eenvoudig stuk of verloren gaan. 


De PQR-aanpak

 • Conform het PQR-stappenplan: ontwerpen, leveren, configureren en installeren van een nieuwe infrastructuur op basis van virtualisatie;
 • Virtualisatie op basis van VMware vSphere in combinatie met VMware vCloud Director;
 • Windows Active Directory voor op rollen gebaseerde toegangscontrole;
 • Hardware: HP P4500 SAN-systeem in combinatie met HP DL380 servers.


Resultaat

 • Moderne, stabiele, toekomstgerichte, gecentraliseerde en flexibele omgeving;
 • Virtualisatie maakt uitrol nieuwe labomgevingen eenvoudig, veilig en efficiënt;
 • De digitale labomgeving is plaats- en device-onafhankelijk;
 • Geen tijdverlies meer door defecte of kwijtgeraakte USB-harddisks;
 • Tevreden docenten en leerlingen!
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud