Goede storage omgeving faciliteert Het Nieuwe Werken
19-06-2012
Deel dit artikel:

Goede storage omgeving faciliteert Het Nieuwe Werken


Ook voor organisaties die actief zijn op de woningmarkt spelen zaken als beschikbaarheid, verbeterde dienstverlening, snelle ‘time-to-market’, innovatiekracht, BYOD, Het Nieuwe Werken en social media. De Amsterdamse woningcorporatie Ymere heeft daarom zijn infrastructuur ingrijpend aangepast en gemoderniseerd. “We merken dat de IT-afdeling met de huidige infrastructuur goed is voorbereid op deze ontwikkelingen.”
 
Woningcorporatie Ymere is actief in Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer, Leiden en Alkmaar met huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen. In totaal bezit en beheert Ymere ruim 80.000 woningen. Naast het beheer van woningen heeft Ymere ook een ontwikkeltak. In opdracht van gemeenten ontwikkelt en herstructureert de woningcorporatie wijken. Ook doet Ymere in vastgoedbeleggingen. Deze taken verricht Ymere met ongeveer 1.000 personeelsleden, waarvan 130 mensen een servicefunctie vervullen. Om deze activiteiten te ondersteunen wilde Ymere een moderne, schaalbare, stabiele en modulair opgebouwde infrastructuur. Kort samengevat wilde de woningcorporatie in staat zijn met Het Nieuwe Werken aan de slag te gaan. 

Ymere werkt met grote hoeveelheden data. Het brengt de gegevens van iedere woning, bewoner en wijk in kaart. Regelmatig worden woningen door het woonbedrijf of de bewoner zelf aangepast, gerepareerd of gerenoveerd. Deze gegevens dienen volledig bewaard te worden. Daarnaast is het van belang om maatschappelijke issues in een wijk te registreren in verband met de leefbaarheid. Al deze gegevens, plus de primaire bedrijfsgegevens die verwerkt worden in SAP, worden naast de procesdata en e-maildata centraal opgeslagen. 

Centraliseren

Voorheen werkte Ymere met fysieke applicatieservers, een Citrix Metaframe XP, een NetApp SAN en een MSA500 DAS. Alle data werd lokaal per werkplek opgeslagen. Om efficiënter te werken en om de performance van de hardware te optimaliseren, was het noodzaak om de storage te centraliseren. De IT-afdeling stelde in 2006 een aantal doelstellingen op voor realisatie van een verbeterde storageomgeving en installeerde een NetApp FAS3120 met 344 GB storageruimte om deze doelstellingen te realiseren. De vernieuwingen moesten zorgen voor een moderne, schaalbare, stabiele en modulair opgebouwde infrastructuur. De wens van Ymere was ook om deze infrastructuur te virtualiseren. Het SAN werd ingezet om de aanwezige VMware-omgeving te ontsluiten.

De wensen uit 2006 met de daarbij horende oplossingen werden al snel ingehaald door de tijd. In 2008 fuseerde Ymere met de Woonmaatschappij. Het aantal werknemers steeg hiermee tot 1.000 personen. Deze medewerkers hadden niet alleen behoefte aan continue beschikbaarheid van alle data, zij dienden hier ook op iedere locatie over te kunnen beschikken. In voorbereiding op het toekomstig werken besloot Ymere te gaan werken met flexibele werkplekken en alle werkplekken te virtualiseren. Bijkomende uitdaging was het optimaliseren van het contact met klanten. Een stevige storageomgeving diende aan de basis te staan van deze nieuwe manier van werken. 

De oplossing werd gevonden in de vorm van een NetApp FAS3140 met een FAS 3160-cluster. Storage integrator Proact adviseerde Ymere in het traject naar een efficiëntere storage-omgeving. “Al sinds de moderniseringsslag werken wij samen met Proact. Destijds raadden zij ons het NetApp SAN aan”, zegt Ed de Myttenaere, manager ICT-automatisering bij Ymere. “Bovendien heeft die eerste ervaring met NetApp ons geleerd dat de prijs/kwaliteitverhouding bij NetApp erg goed is. Daarom besloten we niet over te stappen naar een andere leverancier, maar juist de infrastructuur uit te breiden.” 

Flexibele werkplekken

De medewerkers van Ymere moeten altijd toegang te hebben tot alle data. Downtime zou funest zijn voor uitvoer van de werkzaamheden. Mede daarom is ervoor gekozen om een NetApp FAS3140 en een NetApp FAS3160-cluster te implementeren binnen het SAN. Alle flexibele werkplekken zijn overgezet op thin clients van Citrix.

Voor backup wordt gebruik gemaakt van SnapMirror-software van NetApp. SnapMirror wordt gebruikt om elke twee uur data te repliceren tussen het primaire datacenter en de disaster recovery-locatie. “SnapMirror zorgt dat in geval van downtime alles binnen 12 uur weer in de lucht is”, vervolgt De Myttenaere. “Op die manier zijn we er zeker van dat we bij uitval snel weer aan de slag zijn. Daarnaast wordt elke dag een backup naar de uitwijklocatie gestuurd en maandelijks wordt er nog een backup op tape opgeslagen.”
“Een ander groot gemak dat we hebben mogen ervaren is storage efficiency door middel van deduplicatie”, zegt de Myttenaere. “Door het dedupliceren van data besparen we erg veel ruimte. Veel documenten zijn hetzelfde opgebouwd. De deduplicatiesoftware zorgt ervoor dat alleen de unieke kenmerken worden opgeslagen. Zelf merken we helemaal niets van de gededupliceerde data. Het opvragen van de data gaat geruisloos en zonder moeite.” 

Hiermee is Ymere klaar voor Het Nieuwe Werken. “Uiteraard levert de nieuwe storageomgeving ons naast stabiliteit ook veel efficiency op. De verhoogde beschikbaarheid van IT-diensten en de geoptimaliseerde IT-dienstverlening zorgt voor een duidelijke vermindering van het aantal storingen en het versnelt de ‘time-to-market’. Het brengt ons innovatiekracht en, misschien wel het belangrijkste, een duidelijke verlaging van de jaarlijkse IT-kosten”, noemt De Myttenaere in één adem. “Het scheelt ons effectief 7 fte in één jaar.” 

Privé-cloud

“Het Nieuwe Werken is de toekomst voor Ymere en storage speelt hierbij een zeer belangrijke rol”, vertelt De Myttenaere. “In de toekomst gaan we de privé-cloud inzetten om data te ontsluiten. Het doel is namelijk om binnen nu en twee jaar volledig te gaan werken met flexplekken. Daarnaast moet thuiswerken ook een optie zijn voor al onze medewerkers. Cloud is de toekomst.” Bring Your Own gaat hierbij ook een grote rol spelen binnen Ymere. “Momenteel experimenteren we met 200 mensen die allen werken via een flexplek of op een thuiswerkplek op de tijd wanneer het hen het beste uitkomt. Daarnaast bieden wij deze mensen de mogelijkheid om met hun privéapparaten in te loggen op ons netwerk”, zegt De Myttenaere. “We merken dat de IT-afdeling met de huidige infrastructuur goed is voorbereid op deze ontwikkelingen.”

De huidige storageomgeving kan volgens De Myttenaere zo ingezet worden en is helemaal klaar voor Het Nieuwe Werken. “Dit is te danken aan de schaalbaarheid van de modulaire storageomgeving”, licht hij toe. “De flexibiliteit laat het toe om wanneer gewenst moeiteloos meer hardware toe te voegen.” Het datacentermodel verandert verder naar een active-active-model. Dit jaar start Ymere met een concept hiervan.

Deze manier van werken past volledig bij de visie en strategie van Ymere. “Vanaf het hoger management heeft iedere afdeling de opdracht gekregen om volgens de drie V’s van Ymere te opereren: Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Vrijheid. Als IT-afdeling zorgen wij dat de rest van de organisatie de taken volgens deze strategie kan uitvoeren.”

Ook naar buiten toe bereidt Ymere zich voor op Het Nieuwe Werken en dan met name op social media-gebied. “Hierbij komt het werken met een privé-cloud ook weer om de hoek kijken”, vervolgt De Myttenaere. “We willen verschillende social media-kanalen via ons intranet en internet ontsluiten om op deze manier constant en op een veilige manier in contact te staan met onze klanten. Daarnaast willen we onze externe communicatie op een meer proactieve manier organiseren en voeren. Klanten moeten Ymere dag en nacht via social media-kanalen kunnen bereiken. Op deze manier betrekken we de klant direct bij primaire processen en kunnen zij bijvoorbeeld gemakkelijk en snel storingen doorgeven. Een lekkende kraan kan zo nog sneller verholpen worden. Deze manier van werken beïnvloedt de manier waarop wij omgaan met SharePoint dat wordt ontsloten via de SAN-storage. Dit zijn allemaal aandachtsgebieden die voor onze medewerkers straks als vanzelfsprekend gevonden gaan worden. Een flexibele storageomgeving is hierbij onontbeerlijk.”

Terug naar nieuws overzicht