'Ondernemingen in de Benelux vinden het lastig om nieuwe applicaties te bouwen'
22-06-2014

'Ondernemingen in de Benelux vinden het lastig om nieuwe applicaties te bouwen'Er worden steeds weer nieuwe eisen gesteld aan de business en dit leidt tot het nieuwe ‘Develop Your Own Application’ (DYOA)-tijdperk. Hiermee neemt ook de vraag toe naar Platform-as-a-Service (PaaS)-technologieën waarmee snel applicaties kunnen worden ontwikkeld. Dit blijkt uit een recent onderzoek van applicatieontwikkel en data-integratie softwarebedrijf Progress.

Volgens het onderzoek, waarbij 700 IT-beslissers in de Benelux, VS, UK, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Brazilië en Singapore werden ondervraagd, is er veel vraag naar PaaS-architecture bij organisaties die op zoek zijn naar manieren om het applicatieontwikkelproces en de implementatie te versnellen. Een PaaS-oplossing voor het snel ontwikkelen van applicaties biedt de mogelijkheid om snel op maat gemaakte zakelijke applicaties te ontwikkelen en implementeren met behulp van point- en click-tools in een webbrowser.

Van alle respondenten geeft maar liefst 85 procent aan dat er binnen hun organisatie de wens is om het applicatieontwikkelproces en de implementatie te versnellen. Dit toont bovendien aan dat de DYOA-trend vooral gedreven wordt door de business en niet zozeer door IT.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Vanson Bourne, blijkt ook dat:
•    Zo’n driekwart (70 procent) van de respondenten aangeeft al gebruik te maken van PaaS-oplossingen of van plan is om dit in de toekomst te gaan doen.
•    De vraag naar snelle applicatieontwikkeling vooral komt van de hoogste niveaus binnen de organisatie. 43 procent van de ondervraagden stelt dat projecten worden aangestuurd door invloedrijke personen op managementniveau. Bijna de helft (47 procent) van de verzoeken was afkomstig van bestaande klanten en partners van die bedrijven.
•    47 procent van DYOA uitgevoerd wordt door sales- en marketingteams, het hoogste percentage van alle respondenten. Zo’n 44 procent gaf aan dat de financiële afdeling hun eigen applicaties ontwikkelen en implementeren.
•    Ruim een kwart (27 procent) van alle respondenten eerder kiest voor platformen die meer snelheid bieden.
•    54 procent van de bestaande PaaS-gebruikers geeft aan tijd te besparen bij het ontwikkelen en implementeren van applicaties. Bovendien geeft 51 procent van de ondervraagden aan dat PaaS-oplossingen hen geholpen hebben om kosten te reduceren.
•    47 procent van de respondenten is van mening dat zij door PaaS meer mogelijkheden hebben om te innoveren binnen de organisatie, bijvoorbeeld bij het combineren van bestaande bronnen of het onderzoeken van innovatieve manieren om gebruik te maken van mobile.  
 Enkele opvallende uitkomsten voor de Benelux regio zijn:
•    Gemiddeld duurt het zeven maanden om nieuwe applicaties te ontwikkelen. De Benelux loopt hiermee iets achter, aangezien organisaties wereldwijd gemiddeld zes maanden nodig hebben om nieuwe applicaties te ontwikkelen.
•    De belangrijkste redenen om nieuwe applicaties te ontwikkelen zijn volgens de Benelux respondenten het effectiever reageren op marktontwikkelingen (47 procent) en er voor zorgen dat applicaties altijd compatible zijn bij nieuwe versies van besturingssystemen (40 procent).
•    Van alle ondervraagden uit de Benelux geeft 60 procent aan dat het momenteel lastig of zelfs extreem lastig is om nieuwe applicaties te ontwikkelen.   
Het onderzoek laat ook zien dat het gebruik van PaaS-oplossingen bij het ontwikkelen en implementeren van applicaties een belangrijke prioriteit blijft voor ondernemingen. Gemiddeld investeren bedrijven voor het einde van het jaar 260.653 dollar in deze architectuur.

“De opkomst van ‘Develop Your Own App’ is de nieuwste trend die de manier waarop wij werken verandert en is de opvolger van ‘Bring Your Own Device’ en ‘Bring Your Own Application’”, stelt Matt Robinson, Vice President Technology bij Progress. “Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een applicatie te ontwikkelen die jouw bedrijf of afdeling of zelfs een individuele medewerker helpt om productiever te zijn, ongeacht de programmeervaardigheden die je bezit. Er kan geen twijfel over bestaan dat we op dit moment leven in het tijdperk van de ‘citizen developer’.”  

“Het onderzoek laat echter ook zien dat, ondanks het feit dat het tegenwoordig relatief eenvoudig is om applicaties te ontwikkelen, er nog altijd veel behoefte is aan een mogelijkheid om de ontwikkelcycli te verbeteren door deze sneller en beter te maken. De mogelijkheden om rapid application development PaaS in te zetten voor het verbeteren van de snelheid en productiviteit moeten niet uit het oog verloren worden door alle euforie over het DYOA-tijdperk. Dit onderzoek laat zien dat veel organisaties zich bewust worden van deze voordelen.”

PW


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software