‘Farmaceutische sector negeert informatierisico´s’
08-05-2014
Deel dit artikel:

‘Farmaceutische sector negeert informatierisico´s’

 

De farmaceutische sector ontkent collectief het bestaan van informatierisico´s, blijkt uit onderzoek van Iron Mountain. Weliswaar heeft 90% van de bedrijven informatiebeleid ontwikkeld, maar slechts 47% neemt de moeite om te controleren of dit werkt en wordt nageleefd. Datalekken brengen hoge kosten met zich mee en vormen daardoor een groot risico voor de branche.

Voor het onderzoek ondervroeg PwC senior managers bij 600 Europese bedrijven van 250 tot 2500 medewerkers in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Naast de farmaceutische sector komen de respondenten uit de juridische, productie-, verzekerings- en technologiesector.

Kostenpost Datalekken zijn een kostbare aangelegenheid. Uit recent onderzoek naar datalekken blijkt dat de kosten die een datalek met zich meebrengt in zwaar-gereguleerde sectoren zoals de farmaceutische sector, aanzienlijk hoger zijn dan in andere sectoren. Gemiddeld bedragen de kosten van een datalek in de farmaceutisch sector omgerekend €152 per hoofd van de bevolking. Gerekend over alle sectoren is dat €100 per hoofd van de bevolking. Het gaat om aanzienlijke kosten, zeker in de wetenschap dat het aantal datalekken met 50 procent per jaar toeneemt. In deze berekeningen wordt nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de bedrijfsreputatie, de concurrentiepositie en de klantentrouw.

Dagelijkse bedrijfsvoering Zorgwekkend is dat meer dan één derde van de farmaceutische bedrijven (35 procent) datalekken en dataverliezen beschouwt als een onvermijdelijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Opmerkelijk is dat meer dan de helft (54 procent) beweert geen zaken te willen doen met organisaties die zijn getroffen door datalekken of dataverlies. Het Iron Mountain onderzoek signaleerde dat de grootste valkuil een zelfgenoegzame houding is.

“Kennis is van levensbelang in de farmaceutische sector. Van ruwe data uit experimenten, tot complexe chemische formules; van zorgvuldig uitgevoerd geneesmiddelenonderzoek, tot intellectuele eigendomsrechten - zonder deze informatie is de sector niet in staat te presteren. Het kost immers jaren om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en de kosten hiervan nemen alleen maar toe. Bij verlies of beschadiging van deze vertrouwelijke informatie, brengt een organisatie zichzelf en zijn klanten onherroepelijk in gevaar. Bewustwording en een verantwoord beheer van informatierisico´s zijn van vitaal belang voor het gezond functioneren van de Europese farmaceutische sector”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain.

(PW)

 

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Zorg