Gebrekkige ICT-kennis fnuikt productiviteit op de werkvloer
18-12-2013
Deel dit artikel:

Gebrekkige ICT-kennis fnuikt productiviteit op de werkvloer


Veel Nederlandse werknemers heeft problemen op het werk door gebrekkige digitale vaardigheden. Leidinggevenden zijn zich hiervan onvoldoende bewust met productiviteitsverlies tot gevolg. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van Digivaardig & Digiveilig.

Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten zorgelijk door de omvang en doordat blijkt dat ICT-competenties in organisaties vaak een ondergeschikte rol spelen. De academici pleiten voor meer aandacht voor ICT-competenties op de werkvloer, gestructureerde ICT-trainingen en scholing, een betere aansluiting bij de vooropleiding, het toetsten van ICT-competenties bij het werven van nieuw personeel en het blijven monitoren en bijsturen waar nodig.

Ruim een derde van de managers weet niet welke ICT-competenties nodig zijn in bepaalde functies. Ze nemen onterecht aan dat werknemers over deze vaardigheden beschikken.

Voor een kwart van de Nederlandse werknemers is geen hulp beschikbaar bij ICT-problemen. Driekwart roept bij dergelijke problemen de hulp van een collega of de helpdesk in. Hulp vragen aan een collega is vaak sneller, maar zorgt wel voor dat ook zíjn productiviteit daalt.

Hulpmiddelen zoals trainingen om ICT-competenties te verbeteren, blijven onderbenut. Het bedrijf promoot deze trainingen niet, er is tijdsgebrek of men vindt het trainen van ICT competenties niet belangrijk genoeg. Bijna de helft van het personeel neemt zelf geen initiatief in het volgen van trainingen.

(DT)

 

Terug naar nieuws overzicht