RvS kraakt plan camerabeelden en datalekken
26-06-2013

RvS kraakt plan camerabeelden en datalekken


De plannen van de regering voor een ruimer gebruik van camerabeelden van strafbare feiten deugen niet, vindt de Raad van State. Ook die voor een meldplicht van datalekken zitten niet goed in elkaar.

Er wordt gewerkt aan versoepeling van de voorwaarden waaronder particulieren camerabeelden van strafbare feiten kunnen gebruiken, door ze bijvoorbeeld op internet te zetten. Dat kan nuttig zijn, vindt de afdeling advisering, maar een goede onderbouwing is nodig "omdat het hier gaat om persoonsgegevens waarvan de verwerking een aanzienlijke inbreuk maakt op de privacy van betrokkenen, zoals slachtoffers en omstanders bij strafbare feiten, maar ook onterecht verdachte personen.''

Wat de meldplicht datalekken betreft constateert de Raad van State dat niet duidelijk is welke gevallen er wel of niet onder vallen. "Voor betrokkenen is niet voorzienbaar wanneer van een overtreding sprake is.''

Private en publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken, worden straks verplicht inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kan bij nalatigheid om te melden een boete opleggen van maximaal 450.000 euro.

(c) ANP

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid