35% medewerkers regelt HR-zaken online

35% medewerkers regelt HR-zaken online

35% medewerkers regelt HR-zaken online

35% medewerkers regelt HR-zaken online

35% medewerkers regelt HR-zaken online

30-03-2013

35% medewerkers regelt HR-zaken online


Ruim een derde van de Nederlandse organisaties geeft medewerkers en managers toegang tot de eigen HR-processen via een online applicatie. Aanvragen van verlof, indienen van declaraties, doorgeven van roosterwijzigingen en raadplegen van de digitale loonstrook zijn hierbij favoriet. Dit blijkt uit onderzoek van Raet.

Managers en medewerkers hebben dankzij e-HRM, het online kunnen benaderen van de HR-gegevens, altijd en overal inzicht in de eigen HR-gegevens, ook met bijvoorbeeld hun smartphone of tablet. In het onderzoek komt naar voren dat er nog steeds een stijgende lijn is in de mate waarin organisatie e-HRM gebruiken.

"Nieuw in de opsomming van dit jaar is het doorgeven van roosterwijzigingen en de mogelijkheid voor medewerkers om zelf het rooster aan te passen. Hiervoor is een e-HRM-portal een logische plaats, aangezien medewerkers hier al hun HR-zaken regelen, zoals bijvoorbeeld hun verlof of flexibele arbeidsvoorwaarden. Organisaties krijgen vanuit een bron informatie over de inzet en beschikbaarheid van medewerkers. Dit is cruciaal om de toegevoegde waarde van de medewerker ten opzichte van de organisatiedoelstellingen te kunnen meten", zegt Cees van den Heijkant, CEO Raet. "Zelfroosteren biedt ook concrete voordelen voor de medewerkers. Zij krijgen meer de regie over het eigen rooster en kunnen hierdoor hun werk- en privéleven optimaal op elkaar afstemmen."

 

Terug naar nieuws overzicht