Gemeente Huizen moderniseert burgerzakenoplossing
29-11-2012
Deel dit artikel:

Gemeente Huizen moderniseert burgerzakenoplossing


De gemeente Huizen en IT-dienstverlener PinkRoccade Local Government werken gezamenlijk aan een nieuwe burgerzakenoplossing. De twee partijen ondertekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. Huizen is een van de 25 kwartiermakergemeenten van PinkRoccade, die een voortrekkersrol speelt in het mGBA-programma (modernisering Gemeentelijke Basis Administratie) van de rijksoverheid. Doel van dit programma is om de kwaliteit van de gemeentelijke gegevens – en daardoor de dienstverlening aan burgers – te verbeteren. Dit moet leiden tot een efficiënte, snelle, goedkope en betrouwbare manier van werken bij de gemeenten. PinkRoccade speelt hierin een zeer actieve en leidende rol en draagt inhoudelijk bij aan het programma. Daarbij is er voortdurend afstemming met de GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government (GV).

Co-creatie en innovatie staan centraal in de samenwerking met de gemeente Huizen. Daarbij zorgt de gemeente voor de praktische kennis rond burgerzakenprocessen. PinkRoccade levert de capaciteit en expertise om die kennis om te zetten in een moderne, efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing voor verschillende burgerzakenprocessen, zoals het aanvragen van een reisdocument, het organiseren van verkiezingen en het aangeven van een geboorte of overlijden.

De twee partijen delen hun ervaringen in een later stadium met andere gemeenten in de regio. Door op te treden als kwartiermaker, speelt Huizen in op haar ambitie om de dienstverlening aan burgers en bedrijven continu te verbeteren. Gezamenlijk optrekken om een moderne oplossing te ontwikkelen, waarmee burgers en bedrijven zelf op elk moment en met elk device een product of dienst bij de gemeente kunnen afnemen. Zelfservicemogelijkheden via pc, laptop, tablet of smartphone spelen daarbij een belangrijke rol.

"Met deze samenwerking brengen wij praktijk en IT-expertise samen om een oplossing te bouwen, die tegemoetkomt aan de eisen van deze tijd. Inwoners en bedrijven verwachten van ons eigentijdse dienstverlening die aansluit bij de mogelijkheden van vandaag. Gezamenlijk spelen wij daarop in”, zegt burgemeester Fons Hertog van Huizen.

Modernisering
PinkRoccade maakte nu bijna een jaar geleden bekend dat het een omvangrijke investering doet in een nieuwe burgerzakenoplossing. Deze nieuwe oplossing is gebaseerd op de modernste technologische ontwikkelingen, zoals SaaS, cloud computing en het gebruik van onafhankelijke (en goedkopere) open source-componenten. Door bij de ontwikkeling nauw samen te werken met klanten op basis van co-creatie binnen een publiek-private samenwerking, sluit het nieuwe systeem naadloos aan op de klantprocessen.

“Burgerzaken is als strategisch domein van essentieel belang voor PinkRoccade Local Government”, zegt Han Knooren, algemeen directeur van PinkRoccade Local Government. “Voortdurende innovatie op dit domein is hard nodig. Door nauwe samenwerkingen met kwartiermakersgemeenten als Huizen zijn we in staat een oplossing te ontwikkelen, die kosteneffectiviteit combineert met uitgebreide functionaliteit voor moderne dienstverlening door gemeenten.”


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid