Visie Michael Franken: Radical Management als breekijzer
11-08-2012
Deel dit artikel:

Visie Michael Franken: Radical Management als breekijzer


De meeste bedrijven zijn conservatief als het gaat om hun bedrijfsmodel en managementstijl. Ze willen omzet en winst consolideren en zijn terughoudend om veranderingen door te voeren. Maar in het digitale tijdperk met nieuwe business modellen, lagere kostenstructuren en met meer atypische community modellen zit dit soort denken eerder in de weg dan dat het kansen schept. Echte innovaties komen vaak uit een hoek waar je ze niet verwacht, namelijk uit de organisatie zelf.

Veel bedrijven focussen zich teveel op winstmaximalisatie, het strak aansturen van mensen en het bewaken van processen. Omdat de vrijheid en creativiteit van medewerkers op deze manier wordt beperkt, raken ze eerder ontevreden en gedemotiveerd. Dit komt de uiteindelijke producten en diensten niet ten goede. Daarom is er voor veel organisaties een uitkomst als ze van traditionele managementstijl afscheid nemen en kiezen voor een nieuw managementparadigma: Radical Management. Hierbij wordt nauwer samengewerkt tussen directie, afdelingen en klanten teneinde het beste product of dienst te leveren.

Visie
Radical Management is een visie van managementgoeroe Steve Denning. Bij Radical Management ligt intern de focus op het beste uit mensen halen en extern geheel op het inspelen om klanten tevreden te stellen en blij te maken. Dat wordt gedaan met zelforganiserende en zelfsturende teams van specialisten. Radical Management is een vertaling van de Scrum werkmethode naar de businesswereld van directies en managers. De Scrum werkmethode voor projectmanagement wordt toegepast om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. In het verleden zijn softwareontwikkelaars met deze werkmethode begonnen. Bij Scrum wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte tijd innovatieve producten en diensten opleveren. Continue samenwerking en feedback geven zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Op deze manier kan men optimaal gebruik maken van voortschrijdend inzicht en blijft men flexibel om adequaat op veranderende omstandigheden in te spelen.

Volgens het Radical Management-paradigma zijn er vijf nieuwe voorwaarden die bedrijven niet alleen meer innoverend maar ook uniek maken en groei ondersteunen. Ten eerste moet de bedrijfsdoelstelling zich richten op het tevredenstellen van klanten in plaats van uitsluitend producten of diensten te leveren. Door meer en beter te luisteren naar klanten kunnen betere producten en diensten worden geleverd. Ten tweede moeten managers in plaats van controlerend meer faciliterend werken, waardoor zelforganiserende teams ontstaan. Ten derde moeten medewerkers in plaats van puur de regels volgen onderling meer samenwerken en beslissingen kunnen nemen. Dit bevordert de creativiteit en innovatie. Ten vierde moet afscheid worden genomen van de focus op economische waarden zoals omzet en kostenbesparingen. Er moet juist meer ruimte worden gemaakt voor ‘algemene waarden’ die voor meer innovatie en groei van de organisatie kunnen zorgen. Ten vijfde kunnen managers in plaats van de medewerkers de wet voor te schrijven, beter interactief met ze communiceren. Dat helpt problemen sneller op te lossen en te komen tot nieuwe inzichten.

Het invoeren van Radical Management gaat niet over één nacht ijs. Managers, medewerkers en eindgebruikers moeten goed kijken naar hun rol. Moeten ze hun taken aanpassen? Of gaan ze beter werken in een andere functie? Vaak is er een type zoals de Britse kok Gordon Ramsay nodig die in een slechtlopend restaurant het roer radicaal omgooit. Hij zet medewerkers in functies waar ze beter tot hun recht komen en ook nog eens meer plezier hebben.

Mantra's
Ik weet en erken dat veel managers dergelijke mantra’s rond nieuwe richtlijnen weleens eerder hebben gehoord. De kunst is echter om deze nieuwe richtlijnen te combineren met een integrale benadering zoals bij Radical Management het geval is. Door Radical Management en Scrum is een nieuwe benadering voor het plannen en managen van projecten ontstaan. Beslissingen worden niet meer top-down genomen, maar na overleg met teamleden die het talent en kracht zijn van een organisatie. Radical Management zorgt voor een hogere klanttevredenheid, continue innovatie, werktevredenheid en productiviteit. Dit allemaal in een omgeving die snel verandert en steeds meer te maken heeft met internationale concurrentie. Apple, Salesforce.com en Amazon zijn succesvolle bedrijven die al jaren werken met een Radical Management-model.

Michael Franken is CEO van Zilverline.

  

Terug naar nieuws overzicht