Almere op weg naar een ‘smart society’
04-05-2012

Almere op weg naar een ‘smart society’


De gemeente Almere werkt samen met Cisco, Alliander, IBM, Living PlanIT en Philips aan een smart society.

Almere staat voor de vraag of, en zo ja welke nieuwe technologieën en systemen ingezet kunnen worden voor een veiliger, leefbaarder, zuiniger en gezonder Almere. De gemeente heeft samen met Cisco en partners een visie ontwikkeld voor de verdere ontwikkeling van de stad tot ‘smart society’, door een steeds slimmere inzet van ICT, mensen en middelen bij het beheren en ontwikkelen van de stad. Een consortium van Cisco, Alliander, IBM, Living PlanIT, Philips gaat nu samen met Economic Development Board Almere werken aan deze ‘smart society’. De deelnemende partijen hebben nu een intentieverklaring tot samenwerking getekend.
 
“Wij zijn in deze samenwerking gestapt op basis van onze visie voor Smart+Connected Communities, een blauwdruk en strategie voor een stedelijke business architectuur die het voor Cisco mogelijk maakt deel te nemen in publiek-private samenwerkingen. Hierbij gaat het om het verbinden van mensen, organisaties en overheden met behulp van technologie. Dit draagt bij aan een duurzame economische groei, beter beheer van de woon- en werkomgeving en een betere kwaliteit van leven binnen die gemeenschappen. Almere is een snel groeiende, dynamische gemeenschap. Wij zien daarom volop kansen in deze stad om samen met de gemeente en onze partners projecten te ontwikkelen rondom efficiënter en slimmer stadsbeheer, publieke veiligheid, slimme straatverlichting, smart grids voor energiedistributie en voorzieningen voor videoconferenties vanuit huis”, zegt Coks Stoffer, CEO van Cisco Nederland.
 
Intelligente digitale infrastructuren
Het consortium wil samen met de gemeente Almere ook de onderlinge samenwerking in de stad bevorderen en de bestaande stedelijke structuur slim beheren met behulp van een intelligente digitale infrastructuur. De inbreng van Cisco betreft vooral expertise op het gebied van deze infrastructuur, die de samenwerking, innovatie en co-creatie door burgers, bedrijven en de stad Almere bevorderen. Het doel is het stimuleren van de werkgelegenheid en het economische klimaat, de sociale samenhang, innovatie en duurzame stedelijke ontwikkeling te stimuleren, en het stadsbeheer te verbeteren. Het stadsbeheer van de gemeente Almere gaat deze intelligente digitale infrastructuur eveneens gebruiken voor het uitwisselen van informatie, diensten en toepassingen van alle gemeentelijke instanties en diensten. Te denken valt aan informatie voor de openbare veiligheid, verkeer en mobiliteit, afvalbeheer en de coördinatie na storingen, incidenten en calamiteiten in de stad. Cisco zal ook een effectiviteitsstudie uitvoeren om hiermee in kaart te brengen op welke wijze een dergelijk stedelijk dienstenplatform in Almere kan bijdragen aan de ‘smart society’.
 
Op korte termijn zal de gemeente samen met het consortium een intelligente digitale infrastructuur realiseren in de wijken Waterwijk en Homeruskwartier. Deze infrastructuur verbindt burgers en overheid met elkaar, maakt snelle interactie en communicatie mogelijk en faciliteert de co-creatie van nieuwe diensten tussen burgers, bedrijven en overheid.

Deze aanpak - voor sectoren zoals veiligheid, energie, verkeer en afvalbeheer in de stad – zorgt op de langere termijn samen met een open stedelijk dienstenplatform voor nieuwe mogelijkheden zoals de bouw van woningen en gebouwen met eigen energieproductie, het op een hoger plan brengen van energie- en afvalbeheer en het installeren van slimme straatverlichting.
 

Terug naar nieuws overzicht