Virtualisatie blijft aandachtspunt IT-managers
01-05-2012

Virtualisatie blijft aandachtspunt IT-managers


Virtualisatie is voor veel IT-managers één van de belangrijkste aandachtspunten in de afgelopen jaren en zal dit ook in de komende jaren blijven. Na de snelle opkomst van servervirtualisatie in de Nederlandse zakelijke markt is het nu de beurt aan andere vormen van virtualisatie. Dit blijkt uit analyse van 
Computer Profile. Op basis van de ruim 5.000 interviews op het gebied van systeemsoftware en virtualisatie-oplossingen komt het huidige gebruik van storage-virtualisatie uit op een kleine 2 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Het zijn vooralsnog de financiële en zakelijke dienstverleners, overheidsinstellingen en instellingen uit het onderwijs waar storage-virtualisatie wordt toegepast. Segmentatie naar werknemersklasse laat duidelijk zien dat storage-virtualisatie met name bij de grote locaties wordt gebruikt. In het segment 50 tot 100 medewerkers geeft slechts 1 procent aan gebruik te maken van storage-virtualisatie, voor locaties met 100 tot 200 medewerkers is dit 1,4 procent, sites met 200 tot 1.000 medewerkers kennen een penetratie van 2,1 procent en bij locaties met 1.000 of meer medewerkers ligt het gebruik van storage-virtualisatie op 7 procent.
 
Oplossingen die het meest gebruikt worden voor storage-virtualisatie zijn oplossingen van: VMware in 46 procent van de gevallen en IBM in 38 procent van de gevallen. Andere oplossingen op dit gebied worden slechts sporadisch genoemd.

HP grootste leverancier zakelijke markt
Computer Profile heeft ook het gebruik van storagesystemen bij circa 3.000 publieke en commerciële instellingen met ten minste 50 medewerkers onderzocht. Hierbij is gekeken naar Storage Area Networks, Network Attached Storage en Direct Attached Storage. Uit deze analyse blijkt dat HP op de Nederlandse zakelijke markt de leverancier van de meest voorkomende storagesystemen is. Ongeveer 37 procent van de storagesystemen is afkomstig van deze leverancier.

Segmentatie naar werknemersklasse laat zien dat het aandeel van HP in de meeste klassen rond de 37 procent ligt. Aan de bovenkant van de markt ligt dat iets lager, bij locaties met 1000 of meer werknemers is het aandeel HP circa 27 procent. Voor Dell is een vergelijkbare situatie waarneembaar. Het aandeel Dell-storage is met 19 procent het hoogst bij bedrijfsvestigingen met 50 tot 100 werknemers. In de hogere werknemersklassen daalt het aandeel Dell-storage telkens iets, tot ruim 6 procent bij locaties met meer dan 1000 medewerkers. Voor NetApp, EMC en IBM geldt juist het omgekeerde. Voor alle drie bedraagt het aandeel circa 6 procent bij locaties met 50 tot 100 medewerkers. Met het toenemen van de vestigingsomvang is een stijging in het aandeel van deze drie leveranciers zichtbaar. Voor locaties met 500 of meer medewerkers bedraagt het aandeel NetApp circa 21 procent, voor EMC ongeveer 16 procent en voor IBM ongeveer 12 procent.
 
Storage-typen
Tape wordt nog altijd veel gebruikt in de zakelijke markt. Bijna 6 op de 10 locaties geeft aan dat er nog altijd tape wordt gebruikt. Het belang van tape lijkt wel af te nemen. Als naar vergelijkbare cijfers van begin 2010 wordt gekeken, dan is een daling van 9 procent zichtbaar in het gebruik van tape. Network Attached Storage (NAS) laat in deze periode een stijging zien van 8 procent en Storage Area Networks een stijging van 11 procent.

Het gebruik van Storage Area Networks is in de afgelopen 24 maanden het snelst toegenomen bij overheidsinstellingen, instellingen uit de gezondheidszorg en financiële en zakelijke dienstverleners. Deze drie segmenten kenden in de periode 2010-2012 een stijging van circa 15 procent. Het gebruik van NAS is het snelst toegenomen bij zorginstellingen en industriële locaties, met respectievelijk 15 en 11 procent.
   

Terug naar nieuws overzicht