Europese werknemers kijken massaal naar online video tijdens het werk
16-02-2012
Deel dit artikel:

Europese werknemers kijken massaal naar online video tijdens het werk


Blue Coat Systems maakt vandaag de resultaten bekend van een onderzoek dat namens het bedrijf werd uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk naar het gebruik van online video door werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal werknemers tijdens het werk online video’s bekijkt, hoewel er grote verschillen zijn per land. Het onderzoek toont eveneens verschillen per land in de tijd die werknemers spenderen aan online video’s voor zakelijke of recreatieve doeleinden. De resultaten maken bovendien duidelijk dat bedrijven binnen de regio nagenoeg geen beleids- of gedragsregels hanteren voor het gebruik van online video door werknemers.

In totaal kijkt 68% van de Franse kantoorwerkers naar online video tijdens werkuren, zowel voor zakelijke als puur recreatieve doeleinden. Zakelijke video’s zijn bijvoorbeeld uitzendingen met bedrijfsinformatie die door de werkgever aangeboden worden. In Duitsland daarentegen, kijkt slechts 12% van de werknemers naar online video tijdens werkuren, oftewel een vijfde van hun Franse collega’s. In de overige landen liggen de aantallen hier tussenin: 56% in het Verenigd Koninkrijk, 43% in Italië en 35% in Spanje. In Nederland geeft 44% van de werknemers aan online video’s te bekijken tijdens het werk. Vooral nieuwsgerelateerde video’s zijn populair, de helft van de ondervraagden geef aan hiernaar te kijken (51%). Maar ook live sportuitslagen (15%), YouTube filmpjes (25%) of programma’s via uitzendinggemist.nl (8%) doen het goed bij Nederlandse werknemers.

De onderzoeksresultaten laten zien dat de meeste grote en middelgrote ondernemingen van plan zijn online video vaker in te zetten als communicatieplatform. Video zal steeds vaker gebruikt worden voor training, onderwijs, informatie-uitwisseling, motivatie en andere doeleinden. Bijna de helft (49%) van de Duitse kantoorwerkers die online video’s bekijken, doet dit voor zakelijke doeleinden. Een snelle rekensom leert dat de andere helft (51%) het medium gebruikt voor recreatieve of niet werkgerelateerde doeleinden. Overigens behalen de Duitse werknemers daarmee de hoogste positie voor zakelijk online videogebruik. Zij scoren zelfs bijna twee keer zo hoog als hun Spaanse collega’s, waarvan slechts 25% zegt online video’s te bekijken voor zakelijk gebruik. In het Verenigd Koninkrijk is dit 41%, in Frankrijk 39% en in Italië 31%. In Nederland gebruikt 38% van de online videokijkers het medium voor puur zakelijke doeleinden. De groep Nederlandse kantoorwerkers die video kijken voor zowel zakelijk als recreatieve doeleinden beslaat 35%, 27% kijkt video alleen voor  recreatieve of niet werkgerelateerde doeleinden.

De meerderheid van de ondervraagde medewerkers in Europa geeft aan dat hun werkgever geen beleids- of gedragsregels hanteert voor het kijken naar online video’s tijdens werkuren, informele regels hanteert die online video’s toestaan ‘zolang het de normale werkzaamheden niet stoort’, of dat men niet weet of dergelijke regels bestaan. In Frankrijk zegt 64% van de werknemers dat er geen regels zijn over online videogebruik, in het Verenigd Koninkrijk 56%, in Spanje 54%, in Italië 51% en in Duitsland 47%. De Nederlandse werknemers worden het minst beteugeld door bedrijfsbeleid voor het bekijken van online video: slechts 5% van de Nederlandse  werknemers geeft aan dat het hen verboden of onmogelijk gemaakt wordt  naar  video’s te kijken. De grootse groep (66%) zegt dat er ze alleen video’s mogen kijken  als het hun werk niet beïnvloed, of bijvoorbeeld tijdens hun lunchpauzes.

Wat betreft de totale tijdsduur die men spendeert aan het bekijken van online video’s, nemen de kantoorwerkers in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk het voortouw. Circa twee derde van de respondenten (respectievelijk 66% en 65%) zegt gemiddeld tussen een en zes uur per week naar online video’s te kijken. Dat is bijna twee keer zoveel als in Frankrijk en Italië (ieder 34%) en Spanje (33%). In Nederland geeft 37% van de online videokijkers toe hier gemiddeld tussen een en zes uur per week aan te spenderen.

Robbert Verdonk, Key Account Manager Benelux van Blue Coat Systems: “Het onderzoek maakt duidelijk dat het online videogebruik toeneemt bij ondernemingen en overheidsinstellingen in heel Europa. Vaak worstelen deze organisaties met de balans tussen online videogebruik voor zakelijke doeleinden en voor recreatieve of niet werkgerelateerde doelen. Bovendien mag het kijken naar online video’s de prestaties van bedrijfsapplicaties niet in gevaar brengen. Dat kan met de volgende generatie oplossingen voor WAN-optimalisatie. Deze verbeteren de doorgifte van online video, terwijl zij het benodigde bandbreedteverbruik verlagen. Deze oplossingen helpen bedrijven het gebruik van online video op te schalen met een minimale impact op het netwerk.”
 

Terug naar nieuws overzicht