Nieuwe inrichting Bloedbank met SAP
15-02-2012
Deel dit artikel:

Nieuwe inrichting Bloedbank met SAP


De stichting Sanquin Bloedvoorziening gebruikt sinds 1996 de ERP-software van SAP voor haar financiële en logistieke processen. Tot dusver kenden de vier bloedbankregio’s en de overige divisies van Sanquin een volledig gescheiden financiële administratie waarbij zowel de processen als het financiële systeem verschillend waren ingericht. Door een kanteling van de organisatie is de aansturing nu centraal belegd. De voordelen voor de organisatie zijn divers: allereerst is er een uniform proces gerealiseerd waardoor de efficiency kan worden vergroot, daarnaast is er een eenduidige rapportagestructuur die de kwaliteit van de rapportages verbetert, en tenslotte vergemakkelijkt de nieuwe structuur ook andere procesverbeteringen zoals de invoering van een centrale inkoopafdeling en een harmonisatie van het facilitair beheer. De oplossing is met de start van het nieuwe fiscale boekjaar, per 1 januari 2012 live gegaan.

Samen met Goldfish ICT Services heeft Sanquin deze organisatorische wijziging ook in haar systemen doorgevoerd en is er één centrale financiële SAP-omgeving gerealiseerd voor alle divisies. , Hiermee wordt onder andere de interne doorbelasting van kosten aan alle bedrijfsonderdelen vereenvoudigd. Tevens is het vervaardigen van centrale rapportages veel gemakkelijker, maar is ook de mogelijkheid behouden om per divisie te rapporteren (balans en verlies & winst). De nieuwe SAP-omgeving voorziet in één grootboekrekeningschema, één debiteurenbestand, één crediteurenbestand en uniforme administratieve processen voor inkoop, verkoop, voorraad en vaste activa. Naast de migratie zijn de klant-, leveranciers- en artikelbestanden ontdubbeld en zijn er verschillende business areas in het SAP-systeem geïntroduceerd.

Eric Duhne, projectleider vanuit Goldfish ICT Services bij Sanquin. ‘We zijn al jarenlang betrokken bij Sanquin. In dit project hebben we de migratie naar één bedrijfsnummer gerealiseerd wat heeft geresulteerd in een eenduidig financieel administratieproces. Met een gemotiveerd team en geweldige medewerking vanuit Sanquin hebben we dat binnen planning én budget kunnen opleveren. De uitdaging zat enerzijds in de synchronisatie met SAP HR en een gelijktijdige implementatie van SAP Warehouse Management voor de aansturing van de twee magazijnen van Sanquin. Anderzijds moesten we de farmaceutische status van het SAP systeem bewaken. Het is een enorme uitdaging geweest, maar ik ben erg tevreden met het resultaat.’

Rogier van den Braak, concerncontroller bij Sanquin en opdrachtgever voor het uitgevoerde project: ‘Met de migratie naar één organisatorische eenheid en uniformiteit in de financiële structuur van onze organisatie hebben we niet alleen een vereenvoudiging in de backoffice bewerkstelligd, maar voldoen we ook aan de eisen die we ons hebben gesteld in het kader van een interne fusie. De migratie is erg vlot verlopen. De consultants van Goldfish zijn deskundig op het gebied van SAP en begrijpen hoe een project in een farmaceutische omgeving moet worden uitgevoerd. Eigenlijk hebben ze ons volledig ontzorgd.’

Sanquin zorgt voor de bloedvoorziening in Nederland. Zij kan dat dankzij de honderdduizenden donors die vrijwillig bloed geven. De donors zijn het hart van de organisatie. Kernactiviteit is een veilige en efficiënte productie en levering van bloedproducten voor de behandeling van patiënten. Door onderzoek onderhoudt en vergroot zij haar kennis over bloed en transfusiegeneeskunde.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

ERP