'Bedrijven laten miljoenen liggen'
09-02-2012
Deel dit artikel:

'Bedrijven laten miljoenen liggen'


“Bedrijven laten miljoenen liggen als het aankomt op verbetering van hun bedrijfsresultaat”, aldus Lambert van der Bruggen, CEO van de ORTEC Consulting Group. “Men hoeft maar een rondgang te maken langs bedrijven die optimalisatie een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering hebben gemaakt en die vervolgens te vergelijken met bedrijven die dat niet doen. De verschillen zijn groot!  Om een paar voorbeelden te noemen: internationale bedrijven zoals Shell en TNT Express, maar ook Nederlandse bedrijven zoals Centraal Boekhuis en Deli XL. Deze bedrijven maakten recent melding van hun activiteiten  met optimalisatie.”

Volgens Van der Bruggen manifesteert deze nog relatief onbekende manier van werken zich steeds meer als het ideale middel om betere resultaten te behalen. Zowel op gebied van winstgevendheid als duurzaamheid. “Met optimalisatie technieken kunnen bedrijven op doordachte wijze vraag en aanbod visualiseren, simuleren en in balans brengen en houden. Recente innovaties zorgen voor kortere beslistijden, waardoor productiemiddelen beter benut kunnen worden. Goed voor het bedrijfsresultaat en het milieu.” Het verschil met de concurrentie komt daarbij vooral tot uiting in  het beter en slimmer organiseren van bedrijfsprocessen.

Een optelsom van de door ORTEC klanten bereikte besparingen leert dat er per jaar met optimalisatietechnologie tenminste 600 mln km bespaard wordt, wat ongeveer gelijk staat aan 150 mln liters diesel en 400 mln kg CO2 per jaar. Van der Bruggen: “Onze klanten laten zien dat de positieve resultaten zich niet beperken tot één industrie. Zo is TNT Express recent genomineerd, samen met de Universiteit van Tilburg en de optimalisatie experts van ORTEC, voor de Franz Edelman award. Dit is de meest prestigieuze prijs voor organisaties die toonaangevend zijn in behalen van meetbare resultaten met optimalisatietechnieken voor bedrijf en maatschappij.”

Recent heeft Shell  toegelicht dat optimalisatietechnieken essentieel zijn voor het veiligstellen van een duurzame toekomst voor de energievoorziening. In het recent verzonden persbericht zegt  Paulus Steenkamp, Vice President Manufacturing, Production and Engineering Software bij Shell Global Solutions International B.V.: “Shell streeft ernaar mee te bouwen aan een verantwoorde energietoekomst, en de hoogwaardige softwareoplossingen en technische consultancydiensten van ORTEC helpen ons invulling te geven aan het strategisch doel van Shell voorop te lopen bij het ontwikkelen van technologische oplossingen.”

Niet alleen Shell en TNT Express, ook bedrijven als Centraal Boekhuis, Kuehne en Nagel en Deli XL zijn in het nieuws geweest met de door hen behaalde resultaten met investeringen in optimalisatietechnieken. Deze resultaten  zijn vooral mogelijk doordat optimalisatietechnieken bedrijven in staat stellen om diverse scenario’s voor de toekomst door te rekenen en om in de actuele planning tot op het laatste moment met cruciale wijzigingen rekeningen te houden. Zo kan Centraal Boekhuis, op basis van de meest actuele file informatie, beter de verwachte aankomsttijden melden aan klanten.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software