Verslag event CIOnet: Welke vaardigheden heeft de CIO nodig?
02-02-2012
Deel dit artikel:

Verslag event CIOnet: Welke vaardigheden heeft de CIO nodig?


Op 1 februari vond, parallel aan de CIO Summit 2012, het eerste evenement plaats van CIOnet. De leden bespraken in deze interactieve sessie het thema Future skills and competence. Welke vaardigheden hebben CIO’s en andere executives nodig om in de toekomst de ICT-functie in een organisatie goed in te vullen? Executive-People.nl was exclusief aanwezig bij deze bijeenkomst.


Frits Bussemaker, partner bij CIOnet, begon de middag met een toelichting op de agenda voor het komende jaar. Hoewel de inhoudelijke component centraal staat, wil CIOnet ook op persoonlijk vlak de band tussen de leden verstevigen. Een opvallend initiatief in dat verband is de voetbalwedstrijd tussen CIO’s van het Rijk en CIO’s uit de private sector die in juni georganiseerd wordt in het stadion van AZ, waar Rijks-CIO Maarten Hillenaer bestuurslid is.

De eerste spreker was José de Leeuwe-Wisniewski, CIO bij Koninklijke Volker-Wessels-Stevin. Zij zette de toon voor het debat met een uitleg van het zogenoemde e-Competence Framework (eCF) dat in het kader van het programma Digivaardig en Digiveilig voor Nederland wordt ontwikkeld. Doel van dit programma is het vergroten van de digitale vaardigheden van de Nederlandse bevolking, om het innovatievermogen te vergroten. Dit initiatief is weer onderdeel van het programma Digivaardig & Digibewust, onder voorzitterschap van Tineke Netelenbos.

José de Leeuwe is specifiek betrokken bij het e-Competence Framework. In Europees verband is al een internationale versie van dit digitale competentiekader gemaakt. Hier maken diverse organisaties al gebruik van, vooral bij de overheid. Het is de bedoeling dat er eind maart, wanneer in Brussel de Europese eSkills-week van start gaat, een Nederlandse versie is gemaakt.

Uitdaging
“Dan begint de uitdaging pas echt”, aldus De Leeuwe. “Het is goed dat er een Nederlandse vertaling komt, maar die moet ook gebruikt gaan worden. Wat gaan organisaties ermee doen?” Op dit moment is het eCF vooral een kader dat leeft bij de overheid. Zij zou graag zien dat ook CIO’s uit het bedrijfsleven meedenken over de waarde en praktische toepassing van het eCF, en riep de aanwezigen uit de private sector dan ook op om mee te denken over deze Nederlandse normering van eSkills.

Ook CIO’s onder de lezers Executive People worden uitgenodigd een bijdrage te leveren, klik hier voor meer informatie.

De overheid heeft zelf de digitale vaardigheden onder meer georganiseerd in de organisatie i-Interim Rijk. Jeroen Been, de tweede spreker, is daar algemeen manager. Hij legde uit hoe de medewerkers van i-Interim rijk worden ingezet om de kwaliteit van het programmamanagement op ICT-gebied omhoog te brengen. Hij benadrukte dat zijn organisatie meer is dan een bezuinigingsoperatie, maar juist wordt ingezet om specifieke kennis te leveren. Op dit moment voert i-Interim Rijk projecten uit bij alle kerndepartementen.

Op vragen uit het publiek naar het verschil tussen i-Interim Rijk en commerciële organisaties antwoordde hij: “De opdrachtgever opvoeden.” Dat wordt de medewerkers niet altijd in dank afgenomen, maar juist de onafhankelijke positie geeft meer ruimte voor bijsturen dan commerciële bureaus hebben. Voor de medewerkers zelf is i-Interim Rijk een uitgelezen kans om te werken bij een grote diversiteit aan onderdelen van de overheid, en biedt ICT zo een aantrekkelijk loopbaanperspectief.

De laatste spreker tenslotte was professor Rik Maes, die onder meer onderzoek doet naar de verdieping van informatiemanagement als volwaardig vakgebied. Hij heeft naam gemaakt met het Amsterdams Raamwerk van informatiemanagement, dat in veel organisaties wordt gebruikt als basis voor de inrichting van informatiemanagement.

Irrelevant
Hij bracht de discussie op gang met de stelling ICT-kennis wordt irrelevant, het gaat om het leren omgaan met informatie als dienst. Deze stelling komt voort uit zijn visie dat we een overgang doormaken van de huidige situatie, waar command and control centraal staan, naar samenwerking en coördinatie in de toekomst. Dat vraagt om een geheel andere omgang met informatie.

Maes: “We dragen in de ICT veel uit het verleden met ons mee. Mijn visie is: maak het zo simpel mogelijk. Neem business-IT-alignment, we praten er al dertig jaar over maar hebben nog nauwelijks iets bereikt. Een ontwikkeling als ICT as a service is mooi, maar veel interessanter is informatie as a service. Dan praat je over iets heel anders en ben je doelbewust bezig met informatie. Dus niet Bring Your Own Device, maar Bring Your Own Information.”

Dit raakte duidelijk een snaar bij de aanwezigen, die verdeeld waren over het gewicht dat organisaties en CIO’s moesten toekennen aan informatie. Wel bestaat consensus over het veranderen van het kennisniveau in organisaties. Het is vrijwel nooit meer nodig om diepgravende kennis te hebben van de technologie van grote ICT-leveranciers, maar wel belangrijk is kennis van de manier waarop informatie strategisch kan worden ingezet. En daarvoor is het weer nodig de juiste vragen te kunnen stellen, een essentieel onderdeel van e-vaardigheden die iedere executive zou moeten hebben. Zoals een van de aanwezigen het uitdrukte: “Het gaat erom dat je de sturingsvraag kunt stellen, niet dat je alles weet van een bepaalde leverancier.”
 

Terug naar nieuws overzicht