Eredoctoraat voor informatica-pionier David Harel
31-01-2012
Deel dit artikel:

Eredoctoraat voor informatica-pionier David Harel


De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) reikt 27 april tijdens haar Dies Natalis een eredoctoraat uit aan professor David Harel. Harel is een pionier op het gebied van informatica. Zo gebruiken de meeste software- en systeemontwikkelaars wereldwijd zijn visuele modelleringstechniek, de zogenaamde Statecharts. David Harel bekleedt momenteel de William Sussman leerstoel aan het Weizman Institute for Science.

David Harel heeft, behalve aan Statecharts, aan een grote variëteit aan problemen gewerkt. Zo heeft hij als eerste een werkbare methode ontwikkeld om geur te digitaliseren en elektronisch te versturen. Een elektronische neus legt de 'vingerafdruk' van een geur vast. Deze vingerafdruk kan gebruikt worden om op een andere tijd en locatie dezelfde geur te verspreiden op basis van enkele tientallen basisgeuren.

Gedrag programmeren
De afgelopen dertig jaar heeft Harel ook diverse bijdragen geleverd aan het dichten van de kloof tussen informele systeembeschrijvingen en uitvoerbare programma's. Hij ziet het als een grote uitdaging om systeemontwikkeling te ontdoen van de beperkingen van klassieke programmeermethoden. Daarom ontwikkelde hij de zogenaamde Life Sequence Charts (LSCs) waarmee het gewenste gedrag gerealiseerd wordt op basis van voorbeeldscenario’s.  Hierdoor is het mogelijk een informatiesysteem te creëren zonder een programma te schrijven. Tegenwoordig wordt dit Behavioral Programming genoemd, een tak van de informatica die snel groeit.

Theorie en concrete systemen
Professor Harel voltooide zijn master’s thesis aan de Tel-Aviv Universiteit onder de supervisie van Amir Pnueli, winnaar van de Turing Award. Vervolgens promoveerde Harel in recordtempo (slechts twintig maanden) aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sinds 1980 werkt hij bij het Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israël. Daar vervulde hij enkele jaren de functies van afdelingshoofd en decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica. In zijn onderzoek legt David Harel een sterk verband tussen theoretische resultaten en de realisatie van concrete systemen. In dit opzicht past Harel's werk erg goed bij het engineering-karakter van de TU/e. Harel heeft acht invloedrijke boeken geschreven en vele prestigieuze prijzen gewonnen, waaronder drie eredoctoraten. De TU/e is zeer verheugd dat David Harel het eredoctoraat van de TU/e heeft geaccepteerd. Professor Wil van der Aalst van de faculteit Wiskunde en Informatica zal de ere-promotor zijn.

Symposium
Op 26 april houdt de TU/e een symposium ter ere van David Harel, genaamd 'Pioneers of Computer Science: from Turing to Harel'. In zijn keynote toespraak zal David Harel ingaan op het verband tussen zijn onderzoek en dat van Alan Turing, door velen gezien als de grondlegger van de moderne informatica. Harel beschouwt veel van zijn werk als een voortzetting van Turing's werk.
 

Terug naar nieuws overzicht