NMa bevestigt onderzoek naar mobiele operators

NMa bevestigt onderzoek naar mobiele operators

NMa bevestigt onderzoek naar mobiele operators

06-12-2011

NMa bevestigt onderzoek naar mobiele operators


De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat zij vandaag bedrijfsbezoeken heeft gebracht aan een aantal mobiele operators van Nederland, waaronder KPN, Vodafone en T-Mobile. De NMa onderzoekt of er kartelafspraken zijn gemaakt. In belang van het onderzoek doet de NMa geen uitspraken over de inhoud van het onderzoek.

De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet zoals afspraken over prijzen en marktverdeling. Doel is om materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is. Het feit dat de NMa deze bedrijfsbezoeken brengt, wil niet zeggen dat de mobiele operators in kwestie zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt nog niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek.

De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, kan de NMa rapport opmaken. Naar aanleiding van het rapport kan men zich zowel schriftelijk als mondeling verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd.

De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek.

KPN
KPN bevestigt dat de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa) vanochtend omstreeks half negen een inval heeft gedaan op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag.

In het kader van het onderzoek werden vijf medewerkers van KPN gehoord. KPN verleent alle medewerking aan het onderzoek van de NMa. KPN verplicht alle managers en medewerkers te werken volgens wet- en regelgeving. Daarvoor heeft KPN uitgebreide compliance-programma’s, waarmee managers en medewerkers worden geschoold op het punt van mededingingsrecht. Ook heeft KPN een eigen klokkenluidersregeling.
  

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Telecom