Sentiment grootbedrijf remt groei ICT-bestedingen
27-10-2011
Deel dit artikel:

Sentiment grootbedrijf remt groei ICT-bestedingen


De groei van ICT-bestedingen vlakt af. Kleine en middelgrote bedrijven gaan de komende twaalf maanden weliswaar meer investeren in ICT, maar ondernemingen met meer dan 500 werknemers voorzien een duidelijke krimp in de bestedingen. Dit blijkt uit de Ernst & Young ICT Barometer onder 600 managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid.


Per saldo verwachten de ondervraagden de komende twaalf maanden nog een lichte groei van de ICT-bestedingen. In het grootbedrijf is het sentiment ten aanzien van ICT-investeringen de afgelopen kwartalen echter helemaal omgeslagen: van duidelijk positief (april), via neutraal (juli) naar negatief (nu). Alleen voor uitgaven aan software verwachten de grootste bedrijven nog groei. Bezien naar branche blijven de sectoren productie/industrie op het gebied van ICT-bestedingen positief naar de toekomst kijken. Andere sectoren zijn in iets mindere mate positief, met de sectoren handel/distributie als negatieve uitschieter. Het inzakkende consumentenvertrouwen speelt hier een rol.

Uit het onderzoek blijkt verder dat binnen het ICT-budget servers, standaard software en telecom onveranderd de grootste kostenposten zijn. Cloud computing wordt met afstand als de grootste groeipost binnen het ICT-budget beschouwd. Bestedingen voor consultancy, (interim) management en opleidingen staan zwaar onder druk.

Voorzichtigheid troef
De uitkomsten van deze ICT Barometer zijn minder optimistisch dan de vorige editie. De ICT Indicator daalt van een niveau van 116 punten in juli naar 89 punten en is daarmee weer terug op het niveau van januari van dit jaar. Afnemend vertrouwen doet de sinds januari in gang gezette opleving teniet.

Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young, ziet veel terughoudendheid bij bedrijven. “Er zit nog steeds heel veel onzekerheid in de markt waardoor voor veel organisaties voorzichtigheid troef is. Hoewel ook de groeiverwachtingen in het MKB in sommige gevallen enigszins onder druk staan, is het verschil met ondernemingen met meer dan 500 werknemers een stuk groter geworden. De grootste bedrijven stellen hun ICT-investeringen in de huidige situatie voor zover mogelijk uit.”

Kruijt constateert dat de ICT-markt een grillige periode doormaakt. “De snelheid waarmee het sentiment keert, is vergelijkbaar met de daling medio 2008. Leek het er vorig kwartaal nog op dat kleine en middelgrote bedrijven de motor achter blijvend groeiende ICT-bestedingen waren en we een opgaande lijn te pakken hadden, nu moeten we echter constateren dat ook het MKB enigszins aarzelt terwijl het grootbedrijf afhaakt. Als we afgaan op de verwachtingen die sommige automatiseerders uitspreken, zal het vierde kwartaal geen gunstiger beeld te zien gaan geven.”
 

Terug naar nieuws overzicht