Sociale Zaken beperkt IT-integratie
27-10-2011
Deel dit artikel:

Sociale Zaken beperkt IT-integratie


Gemeenten en UWV heroverwegen momenteel het aanvankelijke streven om te komen tot één klantvolgsysteem op het terrein van werk en inkomen. Hierbij spelen verschillende ontwikkelingen een rol, zoals een steeds verdergaande digitalisering van de dienstverlening, nieuwe manieren van samenwerken en krimpende budgetten. Nu gemeenten en UWV druk bezig zijn met een nieuwe inrichting van de samenwerking in de sociale zekerheid, is de vraag naar één klantvolgsysteem minder prominent.

De uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid gebruiken nu meerdere klantvolgsystemen naast elkaar. De Inspectie Werk en Inkomen vindt het belangrijk dat er gedurende de organisatorische vernieuwing van het stelsel aandacht blijft voor goed werkende klantvolgsystemen. Daarbij is het essentieel dat bestanden kunnen worden gekoppeld en gegevens uitgewisseld. Het is een voorwaarde voor het slagen van elektronische dienstverlening in de keten van werk en inkomen.

Met een klantvolgsysteem kunnen verschillende professionals in de sociale zekerheid beschikken over dezelfde informatie over hun cliënten. Professionals kunnen alle gegevens, activiteiten en afspraken die van belang zijn voor de re-integratie en uitkering van een cliënt raadplegen.

Bescherming persoonsgegevens

De opslag en uitwisseling van gegevens door gemeenten, UWV en SVB moet voldoen aan wettelijke eisen wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. De organisaties voldoen formeel aan de verplichtingen, maar de uitwerking in de praktijk laat vooral bij gemeenten te wensen over.

IWI concludeert dat gemeenten kansen laten liggen. Ze maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheid om rapportages te krijgen over het onrechtmatig raadplegen van gegevens door personeel. Verder wijzen ze cliënten meestal niet op hun inzage- en correctierecht. Door te bevorderen dat mensen hiervan gebruikmaken, kan de kwaliteit van de gegevens in de bestanden verbeteren.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid