Uitspraak Europese rechter: verbieden verkoop via internet in dealer- en resellercontracten niet toegestaan
26-10-2011
Deel dit artikel:

Uitspraak Europese rechter: verbieden verkoop via internet in dealer- en resellercontracten niet toegestaan


Dealer- en resellercontracten tussen producenten en dealers die de mededinging beperken, zijn verboden. Dit geldt ook voor verkoop via internet. Zo mag bijvoorbeeld het gebied waarin een dealer producten mag verkopen niet worden beperkt door de producent. Ook het beperken van het aantal klanten, aan wie de dealer zou willen verkopen, is in beginsel verboden.

Over het uitsluiten van internetverkoop in dealer- en resellercontracten heeft het Europese Hof van Justitie op 13 oktober 2011 een uitspraak gedaan. In deze zaak had de eigenaar van cosmetica- en huidverzorgingsmerk Pierre Fabre in zijn dealer- en resellercontracten opgenomen dat zijn producten uitsluitend mochten worden verkocht in een fysieke ruimte, waarin een gediplomeerde apotheker aanwezig moet zijn. Door het opnemen van zo'n vereiste werd verkoop via internet feitelijk dus uitgesloten.

De reden dat Pierre Fabre zo'n verbod had opgenomen, was om het prestigieuze imago van zijn producten in stand te houden. Daarnaast vond hij het noodzakelijk dat de consument een op de persoon toegesneden advies zou krijgen, zodat de consument zou worden beschermd tegen een onjuist gebruik van de producten.

De rechter oordeelde dat een bepaling in een overeenkomst die dealers en resellers verbiedt om producten via internet te verkopen, de bedoeling heeft om de mededinging te beperken, behalve wanneer dit 'objectief gerechtvaardigd' is. Het in stand houden van het prestigieuze imago van de producten vond de rechter niet objectief gerechtvaardigd en dus geen reden om de mededinging te beperken. Ook het argument van het beschermen van de consument tegen onjuist gebruik van de producten werd door de rechter niet aanvaard als
rechtvaardiging voor een internetverkoopverbod.

Pierre Fabre moet nu elke vermelding die verkoop via internet van de eigen producten verbiedt schrappen in z'n contracten. Bovendien moet het bedrijf een geldboete van 17.000 euro betalen, aldus de Europese rechter. Deze uitspraak is eveneens van toepassing op andere soorten producten, zoals ICT-producten.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Internet